Taxes

- Advertisement -

สรุปชัด! กรมสรรพากร เก็บภาษีคริปโตอย่างไร?

ตามที่กรมสรรพากรได้เปิดรับฟังมุมมอง ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ประกอบด้วย สมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย สมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย สมาคมฟินเทคประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ นักลงทุน เป็นต้น เพื่อให้ได้แนวทางการจัดเก็บภาษีสินทรัพย์ดิจิทัลที่เหมาะสมกับบริบทในปัจจุบัน ทั้งยังร่วมกันเสนอแนวคิดและมุมมองที่เป็นประโยชน์ต่อภาครัฐและเอกชนในการร่วมกันดำเนินการส่งเสริมอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยในอนาคต นั้น นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า จากการที่กรมสรรพากร ได้ทำงานร่วมกับผู้แทนสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย...

กนง.มติเอกฉันท์คงดอกเบี้ย 0.5% ชี้เศรษฐกิจไทยผ่านจุดต่ำสุดแล้ว

นายปิติ ดิษยทัต ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ในฐานะเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) เปิดเผยว่า กนง.มีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% ต่อปี โดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยผ่านจุดต่ำสุดแล้วในไตรมาสที่ 3 ปี 64 และเข้าสู่ช่วงฟื้นตัวจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดและการเปิดประเทศ รวมทั้งการเร่งกระจายวัคซีนส่งผลให้ความเสี่ยงด้านต่ำลดลง แต่แนวโน้มการฟื้นตัวยังเปราะบางและมีความไม่แน่นอน ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับเพิ่มขึ้นชั่วคราวจากราคาพลังงานโลกเป็นหลัก คณะกรรมการฯ เห็นว่านโยบายการเงินที่ผ่อนคลายต่อเนื่องจะช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจในภาพรวม จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ ประกอบกับมาตรการทางการเงินการคลังที่มีความต่อเนื่อง เน้นการฟื้นฟูและยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจจะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้รายได้ฟื้นตัวอย่างเข้มแข็ง สำหรับเศรษฐกิจไทยในปี...

กนง.เอกฉันท์คงดอกเบี้ย 0.5% ชี้เศรษฐกิจไทยเริ่มทยอยฟื้นแล้ว

นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% ต่อปี โดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปี 2564 และปี 2565 จะขยายตัวใกล้เคียงกับที่คาดไว้ในการประชุมครั้งก่อนแต่ยังมีความไม่แน่นอนสูง โดยคาดว่าเศรษฐกิจในระยะต่อไปจะได้รับผลบวกจากการกระจายวัคซีนที่ปรับดีขึ้นและการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดที่เร็วกว่าคาด ทั้งนี้ โจทย์สำคัญที่สุดของเศรษฐกิจไทย ณ ปัจจุบัน คือ การดำเนินมาตรการควบคุมการระบาดที่เอื้อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและรายได้ฟื้นตัวต่อเนื่อง คณะกรรมการฯ...

สรรพากรพร้อมเก็บภาษี e-Service 1 ก.ย.นี้ สร้างการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ลงนามกฎกระทรวงฉบับที่ 377 (พ.ศ.2564) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานและทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งผู้ประกอบการที่ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์มจากต่างประเทศ เพื่อกำหนดวิธีการดำเนินงานในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ (e - Service) ของกรมสรรพากร ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายในวันที่ 1 กันยายนนี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ภาษี e -...

คู่มือยื่นภาษีเงินได้ฉบับเต็ม ตรวจรายการลดหย่อนมีอะไรบ้าง?

ในปี 2564 กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรได้ขยายเวลายื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาออกไปอีกปี เพื่อยืดหยุ่นให้มนุษย์เงินเดือนบางท่านที่อาจยังไม่พร้อมยื่นภาษีเงินได้ในช่วงการระบาดของโควิด-19 จากเดิมเป็นประจำทุกปีผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดาจะต้อง ยื่นภาษี หรือยื่นขอลดหย่อนภาษีตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ไปจนถึง 31 มี.ค. แต่ในปี 2564 หรือผู้ที่มีเงินได้ตลอดปี 2563 กรมสรรพากรได้ขยายการยื่นภาษีไปสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย.2564 อ่าน : ขยายเวลายื่นภาษีปี’63 ช่วยบรรเทาภาระถึง 30 มิ.ย. 2564 สำหรับรายการลดหย่อนภาษี...

เช็คสิทธิ ‘ลดหย่อนภาษี’ ก่อน ‘ยื่นภาษี’ ประหยัดรายจ่ายได้ยามวิกฤติ

ใกล้สิ้นปีเข้ามาทุกขณะแล้ว อย่าลืมสำรวจสิทธิของตนเองในการ ลดหย่อนภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา และเตรียมไว้ยื่นขอคืนช่วงต้นปีหน้า จากปกติทุก ๆ ปี ผู้ที่มีรายได้จะต้อง ยื่นภาษี เงินได้ (ภ.ง.ด.) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จนถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี โดยนำเอารายได้ทั้งหมดในปีก่อนหน้ามาคำนวณ และเสียภาษีเงินได้ตามเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด สำหรับอัตราการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประกอบด้วย เงินได้สุทธิต่อปีไม่ถึง 150,000...

หวั่นกระทบภาระงบประมาณ นักวิชาการแนะปรับโครงสร้างภาษี

หนี้รัฐบาลที่เพิ่มขึ้นกำลังเข้าสู่ขีดจำกัดของ “วินัยทางการเงินการคลัง” เนื่องจากตามกฎหมายกำหนดให้รัฐบาลรักษาระดับหนี้ไม่ให้เกิน 60% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) แต่ล่าสุดรัฐบาลกู้เงิน 2.41 แสนล้านบาท เพื่อมาใช้ในงบประมาณปี 2563 ทำให้สัดส่วนหนี้ขยับขึ้นเป็น 51% ของจีดีพี ล่าสุด ข้อมูลจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ระบุว่า หนี้รัฐบาลมีจำนวน 7.43 ล้านล้านบาท คิดเป็น 45.83% ซึ่งยังไม่รวมเงินกู้ 2.41 แสนล้านบาท สำหรับหนี้ในส่วนนี้ยังไม่นับรวมเงินกู้ที่เหลือตาม...

คงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ต่อไปอีก 1 ปี

ครม.มีมติเห็นชอบให้คงการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 ต่อไปอีก 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2563 ถึง 30 ก.ย.2564 สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนำเข้าทุกกรณี ที่เข้าลักษณะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชน นายปรีดี ดาวฉาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่..) พ.ศ. .......

สรรพากรเตือนผู้มีเงินได้กว่า 2 ล้านคน ยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดา ภายในส.ค.นี้

กรมสรรพากรเตือนผู้มีเงินได้ที่ยังไม่ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 อีกกว่า 2 ล้านราย ยื่นแบบ ภายใน 31 ส.ค. 2563 แนะให้ยื่นแบบฯ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต และขอคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์ นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) กรมสรรพากร ห่วงใยความปลอดภัยของผู้เสียภาษี...

ดีเดย์ ยื่นภาษี ผ่านออนไลน์ 1 ก.ค. สรรพากรใจดี! เว้นค่าธรรมเนียมถึงสิ้นปี

“สรรพากร” ประกาศ 1 ก.ค.  2563 เปิด ยื่นภาษี ทุกประเภทผ่านออนไลน์ทุกช่องทาง “อี-เพย์เมนท์- โมบายแบงก์- อินเตอร์เน็ต” รับกระแส New Normal  มั่นใจความปลอดภัยบนมาตรฐานใหม่ One-Stop Service ผ่านโลกออนไลน์ ลดเสี่ยงแพร่ระบาดโควิด-19 นางสมหมาย  ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า...
- Advertisement -

Must Read

- Advertisement -