BT News

- Advertisement -

นายกฯ ขอบคุณ ปตท. – คิง เพาเวอร์ มอบเงินบริจาคแก้ไขปัญหาโควิด-19

นายกฯ ขอบคุณกลุ่มบริษัท ปตท. และ คิง เพาเวอร์ มอบสิ่งของและเงินบริจาคสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ย้ำรัฐบาลจะเร่งรัดจัดหาทุกอย่างให้เพียงพอ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในนามผู้อำนวยการ ศบค. ให้ภาคเอกชน ได้แก่ คณะผู้บริหาร กลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นำโดยนายทศพร ศิริสัมพันธ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการฯ  และคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท...

รัฐบาลเร่งจัดหาเตียงผู้ป่วยโควิด-19 ต่อเนื่อง คืบหน้ารพ.สนาม ณ ท่าอากาศยานสุวรณภูมิ ผ่านการอนุมัติ

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐ เปิดเผยว่า จากที่รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขเร่งบริหารจัดการและจัดหาเตียงผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มเติมในขณะนี้นั้น ล่าสุดที่ประชุมการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ได้เห็นชอบแบบ โรงพยาบาลสนาม ระดับสูง (สนามบินสุวรรณภูมิ) ณ อาคารเทียบเครื่องบินรองหลักที่1(SAT1) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพออกแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งหลังจากนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะดำเนินการตามขั้นตอนการเสนอของบประมาณสนับสนุนต่อไป  ทั้งนี้  โรงพยาบาลสนาม ระดับสูง(สนามบินสุวรรณภูมิ) จะรองรับผู้ป่วย...

ธปท.รื้อค่าธรรมเนียมแบงก์ เน้นสะท้อนต้นทุนโปร่งใส

นางธัญญนิตย์ นิยมการ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงิน 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ภายในไตรมาส 3 นี้ ธปท.เตรียมออกประกาศหลักเกณฑ์เรื่องการกำกับดูแล ค่าธรรมเนียม ของธนาคารพาณิชย์กว่า 300 รายการ เพื่อให้การคิดค่าธรรมเนียมสะท้อนต้นทุนและรายได้ที่เกิดขึ้นจริง โดยทุกธนาคารจะต้องทบทวนและเปิดเผยค่าธรรมเนียมอย่างชัดเจนบนเว็บไซต์ เพื่อความโปร่งใส รวมทั้งให้ธปท.ดึงข้อมูลเพื่อให้ประชาชนเปรียบเทียบเลือกใช้บริการแต่ละธุรกรรมได้ว่าคิดค่าธรรมเนียมเท่าไรบ้าง สำหรับหลักเกณฑ์นี้จะคล้ายกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการให้บริการทางการเงินอย่างเป็นธรรม หรือมาร์เก็ตคอนดักท์ ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน 7-8 ข้อที่จะกำหนด แต่ธปท.จะไม่กำหนดเป็นอัตราว่าค่าธรรมเนียมแต่ละประเภทจะเป็นเท่าไร...

ครม.เคาะ โอนเงินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

น.ส.ไตรศุลี  ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า  คณะรัฐมนตรี(ครม.)อนุมัติให้โอนเงินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เข้าบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินในปีงบประมาณ2564  เพิ่มเติมจำนวน 2,875  ล้านบาท เพื่อชำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ยที่กระทรวงการคลังกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินพ.ศ.2541 (FIDF 1) และพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่สอง พ.ศ.2545 (FIDF 3) ทั้งนี้กระทรวงการคลังรายงานว่า กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ได้รับเงินปันผลจากธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) และ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพฯพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)...

ครม. อนุมัติให้ กฟผ. ตั้งบริษัทนวัตกรรม ลงทุนเทคโนโลยีใหม่ด้านพลังงาน

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ว่า ครม.อนุมัติให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ). ดำเนินการจัดตั้งบริษัทนวัตกรรมของกลุ่มการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  โดย กฟผ. ถือหุ้นร้อยละ 40 ระยะเวลา 5 ปี (ปี2564 -2568) เงินลงทุนรวม 1,184...

ครม.เห็นชอบร่าง MOU ไทย-บราซิล แก้ปัญหาข้อพิพาทอุดหนุนอ้อย-น้ำตาล

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลบราซิลว่าด้วย กรณีการอุดหนุนสินค้าน้ำตาลของไทย ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ซึ่งเรื่องนี้สืบเนื่องจาก ในปี 2559 ทางบราซิลได้ยื่นเรื่องการอุดหนุนสินค้าน้ำตาลทรายภายใต้กระบวนการระงับข้อพิพาทขององค์การการค้าโลก (WTO) โดยกล่าวหาว่าไทยให้การอุดหนุนการผลิตและส่งออกสินค้าอ้อยและน้ำตาลซึ่งส่งผลกระทบต่อบราซิล และอ้างว่าระบบอ้อยและน้ำตาลของไทยไม่สอดคล้องกับพันธกรณีภายใต้ WTO ทั้งนี้ ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ไทยได้ดำเนินการการแก้ไขข้อกล่าวหาดังกล่าวด้วยการออกมาตรการต่างๆ อาทิ ปรับปรุงโครงสร้างอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ การยกเลิกระบบโควตาสินค้าน้ำตาล รวมทั้งการยกร่างพระราชบัญญัติอ้อย และ...

5 เทคนิคขจัดหนี้บัตรเครดิต แก้ปัญหาอย่างไรถึงถูกทาง?

ในช่วงที่การแพร่ระบาดโควิด-19 เข้าสู่ปีที่ 2 และเกิดระบาดระลอกสามในประเทศไทย หรืออาจเกิดขึ้นได้อีกหลายระลอกจนกว่าวัคซีนจะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลายลง หากเป็นแบบนั้น..ในระหว่างนี้ เราควรอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ อีกครั้ง ดังนั้นการสั่งอาหารแบบฟู้ดดิลิเวอรี่ได้กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง เพราะมีความสะดวกสะบาย สั่งสินค้าหรืออาหารมาถึงหน้าประตูบ้าน ไม่เพียงเท่านี้ เรายังหลีกเลี่ยงสัมผัสเงินสดได้จากทั้งคนสั่งอาหาร และไรเดอร์ ผู้ขับขี่รถส่งอาหาร ผ่านการใช้โอนเงิน หรือตัดผ่านบัตรเครดิต ซึ่งวิธีนี้ยังสะดวกได้แม้เราไม่ได้เดินทางเพื่อต้องนำบัตรเครดิตไปรูดซื้อสินค้าหรืออาหารที่เครื่องอีดีซีอีกต่อไป และสามารถใช้เลขบัตรเครดิตตัดจ่ายผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดดิลิเวอรี่ได้ทันที แต่ข้อควรพึงระวังของการใช้บัตรเครดิตก็ยังมีอยู่เช่นเคย แม้บัตรเครดิตจะมีประโยชน์อยู่มาก ทั้งไร้สัมผัสเงินสด ใช้จ่ายแบบไร้เงินสด...

ธนาคารของรัฐ ในห้าง งดให้บริการตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. ในพื้นที่แดงเข้ม 13 จว. ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (สงร.) และสถาบันการเงินสมาชิกทุกแห่ง ประกอบด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย(ธสน.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(ธพว.) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย(ธอท.) และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ประกาศแนวทางในการให้บริการลูกค้าเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของภาครัฐ ดังนี้    1. ธนาคารของรัฐจะปิดให้บริการสาขาในห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ทั้ง 13 จังหวัดเป็นการชั่วคราว ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครปฐม...

ราคาทองคำวันนี้ (19 ก.ค.64) บวก 50 บาท รูปพรรณขายออก 28,700 บาท

ราคาทองคำในประเทศวันนี้ปรับขึ้น 50 บาท หนุนทองรูปพรรณขายออก 28,800 บาท สอดคล้องกับราคาทองคำต่างประเทศที่ปรับขึ้นทำจุดสูงสุดในรอบ 1 เดือน ตอบรับเฟดไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ย-เดินหน้าทำมาตรการ QE กระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่อง สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองคำเช้าวันที่ 19 ก.ค.64 ครั้งที่ 1 ปรับขึ้น 50 บาท ส่งผลให้ทองคำแท่ง 96.5% ขายออกที่ 28,200.00...

ยกระดับคุมโควิด “ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-อยุธยา” พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ขยายเวลาล็อกดาวน์ ถึง 2 ส.ค.64

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคมพ.ศ. 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ นั้น โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่มีการกลายพันธุ์เป็นหลายสายพันธุ์ยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเสี่ยงที่จะเกิดภาวะวิกฤติด้านสำธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งรัฐบาลโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ได้ดำเนินการอย่างเข้มแข็งและจริงจังในการเพิ่มศักยภาพด้านการตรวจคัดกรอง การรักษาพยาบาล และการเร่งรัดการจัดฉีดวัคซีนให้กับประชาชน อย่างไรก็ตาม เมื่อได้มีการประเมินสถานการณ์ภายหลังการมีผลใช้บังคับของข้อกำหนด (ฉบับที่...
- Advertisement -

Must Read

- Advertisement -