Home Business Startup ฟังเคล็ดลับ 2 ผู้บริหารตปท. ใช้กลยุทธ์ใดให้ธุรกิจประสบความสำเร็จยั่งยืน

ฟังเคล็ดลับ 2 ผู้บริหารตปท. ใช้กลยุทธ์ใดให้ธุรกิจประสบความสำเร็จยั่งยืน

2 ผู้บริหารแนะยุคปัจจุบันควรทำธุรกิจแบบพร้อมปรับตัวอยู่เสมอ โดยเน้นทำตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ควบคู่กันไป นอกจากนั้นควรมองหาพันธมิตรที่ลงตัว ซึ่งต้องสามารถสร้างคุณค่าให้ลูกค้าจดจำและนึกถึงเสมอ พร้อมที่จะแทรกตัวเข้ากับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นโดยไม่ละเลยคุณภาพ จึงจะเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) จัดงาน ASEAN and Thailand’ Top Corporate Brand 2019 ภายในงานมีการจัดเสวนาหัวข้อ “Corporate Brand : Success and Sustainability” โดยวงเสวนาประกอบด้วย นายอาเทอร์ แลง ซีอีโอ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป Singapore และนายชิเกโอะ โอกาซากิ ผู้ร่วมก่อตั้ง Maggie & Company สาธารณรัฐประชาชนจีน

นายชิเกโอะ กล่าวว่า ในยุคปัจจุบันทุกอุตสาหกรรมกำลังอยู่ในความท้าทายที่จะถูกดิสรัปฯด้วยกันทั้งนั้น ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ใช้งานอยู่ตลอดเวลา ซึ่งอินเทอร์เน็ตเป็นกุญแจสำคัญที่จะเชื่อมโลกทั้งใบเข้าหากันบนสังคมโซเชียลมีเดีย ดังนั้นการทำธุรกิจในยุคนี้ ผู้ประกอบการจึงต้องให้ความสำคัญกับการใช้เครื่องมือบนโซเชียลมีเดีย เพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าเป็นลำดับต้น ๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกัน

- Advertisement -

และหากถามถึงกุญแจสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในยุคนี้ แน่นอนว่าผู้ประกอบการควรจะต้องสร้างลักษณะของธุรกิจตนเองให้เกิดความเฉพาะเจาะจง จนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่ทุกคนเห็นแล้วจะต้องนึกถึง อีกประการคือต้องมีพาร์ทเนอร์ท่งธุรกิจที่ดี เนื่องจากในยุคปัจจุบันกลุ่มลูกค้ามีจำนวนกว้างขึ้น และมีความต้องการมากมาย

แนะสร้างพาร์ทเนอร์ และปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมแต่ละพื้นที่ เป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ

ถ้าผู้ประกอบการหาพาร์ทเนอร์ที่ลงตัวจากธุรกิจที่แตกต่างกันได้ ก็จะช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันและจะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นจากฐานของพาร์ทเนอร์อีกด้วย และสิ่งที่สำคัญที่สุดของการทำธุรกิจคือจะต้องตระหนักถึงคุณภาพของสินค้าและบริการอยู่เสมอ เพราะจะเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจและจะเป็นสิ่งที่ลูกค้าประทับใจและบอกต่อโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินในการทำประชาสัมพันธ์องค์กรอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม นั่นเป็นเพียงหัวใจหลักของการเริ่มต้นดำเนินธุรกิจเท่านั้น เมื่อธุรกิจเติบโตมาถึงจุดหนึ่ง และมีความต้องการที่จะขยายตลาดไปยังต่างประเทศ กลยุทธ์ที่สำคัญที่จะทำให้ธุรกิจของเราประสบความสำเร็จในต่างแดน คือเราต้องเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศที่เราต้องการจะขยายตลาดไปด้วย

สิ่งสำคัญที่สุดนั่นคืออย่าตระหนักถึงยอดขายเพียงอย่างเดียว เพราะมันจะทำให้ผู้ประกอบการล้มเหลวอย่างแน่นอนหากไม่รู้จักวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นอย่างดี ซึ่งสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องทำนั่นคือทำความเข้าใจกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและพยายามทำให้ธุรกิจของตนเองเข้าไปกลมกลืนกับวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ได้ เพราะจะทำให้เกิดความใกล้ชิดและเป็นกันเองระหว่างสินค้ากับลูกค้า นั่นหมายถึงยอดขายที่จะเพิ่มมากขึ้น และความจงรักภักดีต่อตราสินค้าอีกด้วย

ขณะเดียวกัน ลูกค้าในยุคปัจจุบันมีความรู้ และมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นจากช่องทางบนออนไลน์ และออฟไลน์ ดังนั้นความท้าทายและโจทย์ใหญ่ของผู้ประกอบการในยุคนี้คือต้องทำอย่างไรให้สินค้าของตนเองมีตัวตนที่ชัดเจน และมีความน่าเชื่อถือในสายตาของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด เพราะนั่นจะหมายถึงความแข็งแกร่งของธุรกิจในระยะยาว และยั่งยืน

แนะเข้าใจลูกค้าพร้อมปรับตัว เน้นทำตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ควบคู่กัน

ด้าน นายอาเทอร์ กล่าวทิ้งท้ายว่า เคล็ดลับของการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ สิ่งแรกคือเราต้องเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคให้ได้เสียก่อน ซึ่งอาจจะต้องมีข้อมูลต่าง ๆ มาเป็นส่วนสนับสนุน โดยอาจเริ่มหาข้อมูลง่าย ๆ บนโซเชียลมีเดียก่อนก็ได้ เพราะปัจจุบันโวเชียลมีเดียล้วนแต่รวบรวมพฤติกรรมของผู้บริโภคไว้อย่างมากมาย

ขณะเดียวกันผู้ประกอบการก็ต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองและกลยุทธ์อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เป็นไปตามเทนด์ขณะนั้นด้วย ซึ่งในยุคปัจจุบันที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ต้องบอกว่าไม่มีใครหรือกลยุทธ์ชนิดใดที่จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าไปได้ตลอดกาล ดังนั้นทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวด้วย   

อย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึงความท้าทายในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อาจจะพูดได้ว่าความท้าทายของผู้ประกอบการในยุคนี้คือจะทำให้ลูกค้าเชื่อถือ และภักดีต่อสินค้าของตนเองได้อย่างไร เป็นเรื่องที่แม้แต่องค์กรใหญ่ก็ต้องรับมือด้วยเช่นกัน

และอีก 1 ความท้าทายสำหรับการดำเนินธุรกิจคือการที่จะปรับทัศนคติของคนในองค์กรให้มีความคิดและเป้าหมายเดียวกันได้อย่างไร ซึ่งเป็นเรื่องที่หลายองค์กรอาจละเลยแต่เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมาก และก็อาจจะทำได้ยากที่สุดด้วยเช่นกัน ถ้าหากองค์กรใดไม่สามารถที่จะทำให้บุคลากรในองค์กรมีทัศนคติ และเป้าหมายในทิศทางที่เหมือนกัน ก็อาจจะเป็นเรื่องยากที่จะประสบความสำเร็จในยุคนี้ด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ แม้ว่าปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคจะเปลี่ยนไปใช้งานเครื่องมือบนโซเชียลมีเดีย หรือออนไลน์เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว แต่ผู้ประกอบการก็ยังต้องให้ความสำคัญกับช่องทางขายแบบออฟไลน์อยู่ดี เนื่องจากช่องทางขายแบบออฟไลน์เป็นช่องทางที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้มากกว่าออนไลน์ และยังทำให้ลูกค้าได้เห็นสินค้าจริง และจะเกิดการซื้อทันที ดังนั้นการทำตลาดควรทำทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ควบคู่กันไป จึงจะช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจมีความเข้มแข็ง และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

Latest

‘สุพัฒนพงษ์’ ห่วงการเมืองกระทบเศรษฐกิจ ลั่นการเมืองต้องแก้ด้วยการเมือง

'สุพัฒนพงษ์' ชี้การเมืองต้องใช้การเมืองแก้ มองข้อเรียกร้องต่างๆของผู้ประท้วงแก้ไขได้โดยกลไกนิติบัญญัติชี้การเมืองกดดันผู้ใหญ่ ต้องช่วยกันดูแลประคอง เศรษฐกิจ จับจ่ายให้มากขึ้น นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ปัญหาการเมืองที่เกิดขึ้นตนขอพูดในนามส่วนตัวไม่ใช่ในนาม รองนายกฯ หรือ รมว.พลังงาน ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวัง เป็นเรื่องที่เกิดจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ รัฐบาลเองก็มีความชัดเจนว่าเรื่องนี้หากกระทำในกรอบของกฎหมายก็คงไม่เป็นอะไรให้แสดงออกได้ แต่การกระทำที่นอกกฎหมายก็ต้องมีการดำเนินการ หลักการตรงนี้ต้องมีอยู่ ในเรื่องนี้รัฐบาลก็ต้องดูแล ทั้งนี้ สิ่งหนึ่งที่รู้สึกก็คือเสียดายว่าวันนี้ประเทศไทยเพิ่งจะผ่านจากสถานการณ์โควิด-19 เหมือนกับทั่วโลกเป็นคนป่วยที่ยังต้องรักษาแต่ไทยเหมือนเราพ้นจากโควิด-19 มาได้เหมือนคนป่วยที่ออกมาพักฟื้นแล้วกำลังจะลุกเดินไปได้...

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

SET ปิดตลาด -24.93 จุด ชี้ปัจจัยการเมืองในประเทศกดดันเสี่ยงหลุด 1,200 จุด

SET Index ปิดตลาด -1,208.75 จุด ปรับลง -24.93 จุด สวนทางตลาด หุ้น ต่างประเทศ โบรกฯ ชี้ปัจจัยการเมืองในประเทศกดดัน ประเมินแนวรับกรณีเลวร้ายที่สุด 1,140 จุด นายสรพล วีระเมธีกุล ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด เปิดเผยภาพรวมตลาดหุ้นไทยวันที่ 19 ต.ค.63...

กรุงศรีฯ คาดเงินบาทซื้อขายในกรอบ 31.00-31.35 จับตาทิศทางการเมืองในประเทศ

กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มีมุมมองต่อทิศทาง ค่าเงินบาท ในสัปดาห์นี้ว่า มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ 31.00-31.35 ต่อดอลลาร์เทียบกับระดับปิดอ่อนค่าที่ 31.18 ต่อดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 4.1 พันล้านบาท แต่ซื้อพันธบัตรสุทธิ 2.5 พันล้านบาท ขณะที่เงินดอลลาร์แข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินสำคัญหลังมีแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย ท่ามกลางสัญญาณเศรษฐกิจโลกชะลอการฟื้นตัว และความไม่แน่นอนว่าสหรัฐฯ จะสามารถออกมาตรการกระตุ้นทางการคลังชุดใหม่ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันที่ 3 พ.ย. ได้หรือไม่ นอกจากนี้...

ก.ดิจิทัล ร่อนหนังสือขอผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต บล็อก Telegram

ช่วงเวลา 13.20 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บนโลกออนไลน์มีการเผยแพร่เอกสารลับ ของ กระทรวงดิจิทัลฯ ส่งไปถึง กสทช. ขอให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ระงับ การใช้บริการแอปพลิเคชั่น เทเลแกรม(Telegram) หลังจากเมื่อวานนี้(18 ต.ค.63)เพจเฟซบุ๊ก เยาวชนปลดแอก-Free YOUTH โพสต์ข้อความ "ให้ผู้ชุมนุมเข้าร่วม กลุ่มแชท Telegram เพื่อสำรองการติดต่อสื่อสาร หากเพจถูกปิดดังข่าวที่ได้รับมา" อย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าเป็นเอกสารจริงหรือไม่ ? แต่...

Related News

เปิดเคล็ดลับร้านอาหารตามสั่ง 9ข้อต้องรู้สำหรับใครจะทำธุรกิจ

ศูนย์ AMSAR นิเทศ ม.หอการค้าไทย เผยผลวิจัยจุดเด่นร้านอาหารตามสั่งแบบไทยๆ แนะสื่อสารเรียบง่าย จริงใจ ใส่ใจลูกค้า คงรสชาติเอกลักษณ์ของอาหาร นำไปสู่ความประทับใจและการบอกต่อ ศูนย์ศึกษาสื่อและการสื่อสารอาเซียน (AMSAR) ร่วมกับปริญญาโท สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด ม.หอการค้าไทย เปิดเผยผลวิจัย “ประสบการณ์ผ่านจุดสัมผัสของผู้บริโภคร้านอาหารตามสั่ง”พบว่าคนไทยยังนิยมอาหารตามสั่ง ความอร่อยอย่างเดียวไม่พอ ต้องยังต้องสร้างความประทับใจและความรวดเร็วในการปรุงอาหาร แนะเพิ่มสื้ออนไลน์มากขึ้น ใกล้บ้าน-ผูกพันกับร้าน คือ เหตุผลหลักที่เป็นลูกค้าประจำของร้าน มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้บริโภคร้านอาหารตามสั่ง เลือกใช้บริการร้านอาหารตามสั่งเป็นร้านประจำด้วยเหตุผลหลัก...

แผนขยายธุรกิจ TikTok เจอตอ หลังถูกแบนในตลาดใหญ่

อินเดียสั่งแบนแอปจีน TikTok ติดร่างแห ทำแผนลงทุนพันล้านในตลาดแดนโรตีสะดุดโครมใหญ่ หลังคนอินเดียแห่ดาวโหลด TikTok ไป 600 ล้านดาวโหลด จากยอดดาวโหลดทั่วโลก 2,000 ล้านดาวโหลด จนติดอันดับตลาดระดับท็อป อินเดียสั่งแบนแอปจีน 59 แอป โดยในบรรดาแอปที่ถูกแบนนั้น รวมถึงแอปยอดนิยมในขณะนี้ นั่นคือ TikTok ที่ถูกบล็อกทั้งบนแอปสโตร์ของกูเกิลและแอปเปิลในอินเดีย หลังจากรัฐบาลกรุงนิวเดลีระบุว่า เชื่อว่าแอปเหล่านี้เป็นภัยคุกคามอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศ นอกจากบล็อกในแอปสโตร์แล้ว  เวอร์ชันที่ถูกดาวโหลดลงไปในมือถือในอินเดีย ก็ไม่สามารถเล่นวิดีโอได้เช่นกัน อินเดียมีสัดส่วน...

“8 เคล็ดลับ” ช่วยร้านค้าออนไลน์ส่งสินค้าไปต่างประเทศช่วงโควิด-19

สถานการณ์โควิด-19 ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลก ทำให้พนักงานจากหลายบริษัทต้องทำงานที่บ้าน และถูกจำกัดบริเวณ ขณะที่ร้านค้าหลายแห่งยังคงปิดตัว และรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนค่อย ๆ เปลี่ยนไป แต่ไม่ใช่กับพฤติกรรมของผู้บริโภค เมื่อการเข้าถึงร้านค้าต่างๆ กลายเป็นเรื่องยาก การเชื่อมต่อกันผ่านโลกดิจิทัล และการใช้ข้อมูลผ่านมือถือจึงเปิดโอกาสให้ร้านค้าและธุรกิจยังคงดำเนินต่อไปได้ -LINE MAN เผย 6 เทคนิคสำหรับร้านเดลิเวอรี่มือใหม่ สร้างธุรกิจยั่งยืน-3...

วิธีการสร้าง Brand Style ของคุณ เกรียงไกร กาญจนะโภคิน

รายการ  Future Wealth ดำเนินรายการโดย : ดร. ศุภชัย  สุขะนินทร์ (ผู้ร่วมก่อตั้ง FiveWhale นักสื่อสารทางธุรกิจ ที่เชื่อว่าความมั่งคั่งสร้างได้) Future Wealth เอพิโสดนี้ จะมาพูดคุยกับ คุณเกรียงไกร กาญจนะโภคิน บริษัท Index Creative Village ที่จะมาเผยวิธี สร้าง Personal Brand...

Instagram เผยเคล็ดลับกระชับสัมพันธ์ ในช่วงเก็บตัวทำงานจากบ้าน

ก้าวเข้าสู่อีกสัปดาห์ของมาตรการควบคุม รวมไปถึงช่วงปีใหม่ไทยที่กำลังเข้ามาใกล้ทุกที อาจทำให้หลายคนรู้สึกลำบากที่จะรักษาการเชื่อมต่อกับคนอื่น ๆ บางครั้งอาจรู้สึกโดดเดี่ยวหรือยุ่งวุ่นวายกับการจัดสรรเวลาระหว่างการทำงานที่บ้าน กับการดูแลลูก สัตว์เลี้ยง หรือพ่อแม่ การเว้นระยะห่างทางสังคมและมาตรการเคอร์ฟิวได้เปลี่ยนแปลง วิธีปฏิสัมพันธ์กับคนที่เรารักและเพื่อนฝูง รวมถึงการประชุมของออฟฟิศ หรือแม้กระทั่งการใช้เวลาไปกับงานอดิเรกและกีฬาที่เราชื่นชอบ -Facebook แนะวิธีสังเกตข่าวปลอม COVID-19 ด้วยตัวเอง