HomeBusinessStartupจุฬาฯ ผุด ‘Block28’ หนุนสตาร์ทอัพ ต่อยอดงานวิจัย

จุฬาฯ ผุด ‘Block28’ หนุนสตาร์ทอัพ ต่อยอดงานวิจัย

โครงการ Block28 เกิดขึ้นภายใต้แนวคิด Co-Creative Working Hub สำหรับคนรุ่นใหม่ พร้อมด้วยระบบนิเวศที่เหมาะสมกับการทำงาน เพื่อสร้างสตาร์ตอัพที่มีคุณภาพให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ PMCU

รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองอธิการบดี ด้านการจัดการทรัพย์สินและนวัตกรรม กำกับดูแลสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า โครงการ Block28 เกิดขึ้นจากการใช้พื้นที่เพื่อสนับสนุนให้เกิดธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมากกว่ารายได้จากการเก็บค่าเช่า แนวคิดของโครงการเกิดมาจากความต้องการของคนในพื้นที่ ถ้าเรามองย้อนกลับไปในหลายปีที่ผ่านมา ความตื่นตัวของนวัตกรรม บริษัทสตาร์ตอัพที่ตั้งขึ้นมาจากงานวิจัย ความคิดสร้างสรรค์ มีมากพอสมควร โดยเฉพาะในย่านมหาวิทยาลัยหรือในมหาวิทยาลัยเอง

-เอ็นไอเอ จับมือพันธมิตร โชว์เคสสตาร์ทอัพสายเกษตรในงาน “AGrowth Demo Day”
-เอ็นไอเอ จับมือ ไทยยูเนี่ยน – ม.มหิดล ดันสตาร์ทอัพสายอาหารสู่เวทีโลกผ่านโครงการ “สเปซ-เอฟ”

- Advertisement -

ทางจุฬาฯ มีนโยบายสนับสนุนให้เกิดสตาร์ทอัพที่นำงานวิจัยหรือนวัตกรรมไปทำเชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งกลุ่มเหล่านี้เริ่มต้นฝังตัวอยู่ในมหาวิทยาลัย ในห้องแล็บ ห้องวิจัย หรืออาคารต่าง ๆ เวลาทำงานจริงจะมีข้อจำกัด เพราะมหาวิทยาลัยเปิด-ปิดเป็นเวลา วันเสาร์-อาทิตย์จะลำบาก และพื้นที่จำกัดสำหรับไม่กี่คน แต่เมื่อต้องการขยายก็จะมีข้อจำกัด

อีกกลุ่มคือกลุ่มที่เช่าสำนักงานทั่วไป ถ้าเป็นสตาร์ทอัพที่สำรวจมาจะเป็นกลุ่มที่ต้องการความยืดหยุ่นของเวลาทำงาน สามารถทำงานดึกได้ เพราะออฟฟิศทั่วไปจะใช้แอร์รวม หลัง 18.00 น. ก็ปิดแอร์ ซึ่งถ้าจะขอเปิดแอร์ก็อาจจะต้องเสียค่าเปิดทั้งชั้น ซึ่งออฟฟิศเหล่านี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการทำงานที่ยืดหยุ่น

สร้างสิ่งแวดล้อมให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของสตาร์ทอัพ

Block28 เป็นโครงการนำร่อง เป็นอาคาร 3 ชั้นเล็กๆ 5 อาคารที่มีความคล้ายคลึงกัน คือ 1 ชั้นมีพื้นที่ 1,000 ตร.ม. รวม 3 ชั้น 3,000 ตร.ม. มี 5 อาคาร รวมเป็นพื้นที่ 1.5 หมื่น ตร.ม. และออกแบบให้สร้างเสร็จเร็ว ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 6-7 เดือน เพื่อทดสอบว่ามีความต้องการจริงหรือไม่ โดย PMCU เป็นผู้ลงทุนโครงการเองทั้งหมด เนื่องจากเป็นโครงการขนาดเล็ก ใช้งบประมาณ 200 ล้านบาท

รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล เชื่อว่า Block28 จะเป็นจิ๊กซอว์ที่ทำให้เกิดระบบนิเวศเสริมกับกลุ่ม Creative Startup หรือ Tech Startup ซึ่งปัจจัยที่สำคัญคือเรื่องทำเลที่ตั้งที่สะดวก เพราะ

-คนทำงานส่วนใหญ่ชอบเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
-ต้องการระบบการทำงานที่ยืดหยุ่น
-อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัย เพราะเป็นแหล่งกำเนิดของทรัพยากรบุคคล
-พื้นที่ต้องไม่น่าเบื่อ มีที่ออกกำลังกาย อาหารการกินดี บรรยากาศที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนความคิด

จุฬาฯ ผุด ‘Block28’ หนุนสตาร์ตอัพ ต่อยอดงานวิจัย

ซึ่ง Block28 เป็นแค่จิ๊กซอว์ชิ้นหนึ่งที่มาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีอยู่แล้ว เพราะพื้นที่โดยรวมทั้งหมดของจุฬาฯ มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถใช้ด้วยกันได้ อย่างสยามสแควร์ มี Lido Connect หรือสามย่านมิตรทาวน์ มีห้องประชุมใหญ่ และ Co-Working Space อีกไม่ต่ำกว่า 10 ราย

“ปัจจุบันพื้นที่รอบ ๆ จุฬาฯ เป็นพื้นที่ที่เอื้อต่อการอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มบริษัทที่ต้องการใช้ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม งานวิจัย มาอยู่ด้วยกันเยอะ ๆ เพื่อให้เกิดชุมชน และจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดกัน จาก 1+1 = 2 จะเป็น 1+1 = 11”

การสร้างเมืองที่ดีมีหลายองค์ประกอบ

PMCU คัดสรรผู้เช่าที่เป็น Startup & Tech Firm, Creative Lab หรือ Food Incubator เพื่อให้ได้ประโยชน์จากบรรยากาศพื้นที่ที่เอื้อต่อการทำงาน ด้านนิสิต หรืออาจารย์จะได้ประโยชน์จากการทำโปรเจกต์ ฝึกงาน แลกเปลี่ยนความคิด ซึ่งสุดท้ายสังคมไทยจะได้ประโยชน์

งานวิจัยที่จุฬาฯ ทำออกมาในสมัยก่อนจะต้องรอบริษัทใหญ่ๆ นำงานวิจัยไปใช้ แต่ปัจจุบันเทรนด์ได้เปลี่ยนไป บริษัทใหญ่ต้องการเทคโนโลยีที่พร้อมใช้ และเมื่องานวิจัยยังไม่ถึงขั้นที่นำไปใช้งานได้จริง สตาร์ตอัพจึงเข้ามาตอบโจทย์ โดยเฉพาะใน 5 ปีหลังมานี้

“เมืองที่ดีมีหลายองค์ประกอบ ซึ่ง Block28 เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีธุรกิจดี ๆ มาอยู่ ซึ่งจุฬาฯ ช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ธุรกิจเหล่านั้นเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

ด้านการเดินทาง สามารถเดินทางได้ทั้งจากรถไฟฟ้าใต้ดินและเดินต่อ หรือบีทีเอสจากสถานีสยาม ที่ PMCU ทำเรื่องการเดินทางกิโลเมตรสุดท้ายเพื่อเพิ่มความหลากหลายในการเดินทางให้มาถึงโครงการให้คล่องตัวมากขึ้น ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนใช้รถสาธารณะโดยไม่จำเป็นต้องเป็นนิสิต นักศึกษา อีก 5 ทางเลือก คือ EV Shuttle Bus, EV TukTuk Sharing, EV Scooter, EV Car Sharing และ Bike Sharing

“เรามองว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการพัฒนาคน จะทำอย่างไรให้คนมาใช้พื้นที่ มาเช่า หรือเข้ามารับบริการ ได้เรียนรู้ มีประสบการณ์ที่ดี ได้มาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กัน ให้สมกับเป็นเมืองมหาวิทยาลัย ที่เราทำเป็นแค่การระดมสมองในกลุ่ม ถ้าคนข้างนอกอยากเห็นอะไรดี ๆ ในพื้นที่ของจุฬาฯ เข้ามาบอกเราได้ เราจะทำการพัฒนาพื้นที่รอบ ๆ ให้เป็นเมืองนำร่องของประเทศไทย”

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News