HomeBusinessStartupGlobish จับมือติวเตอร์เปิด Live ติวนร.สอบแพทย์

Globish จับมือติวเตอร์เปิด Live ติวนร.สอบแพทย์

โกลบิช (Globish) โดย บริษัท โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัดสตาร์ทอัพ EdTech ผู้พัฒนา แพลตฟอร์มการเรียน Live English Classroom ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย แนะพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านไลฟ์ออนไลน์ห้องเรียนเสมือนจริง ช่วยการศึกษาไม่หยุดชะงักเพราะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่โควิด-19 (COVID-19)

พร้อมเสนอแพลตฟอร์ม Online Live Classroom เชื่อมต่อการเรียนการสอนในโรงเรียน สถาบันสอนพิเศษ และมหาวิทยาลัย แนะเร่งปรับการเรียนเข้าสู่ระบบออนไลน์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และเตรียมตัวรับวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ล่าสุดเข้าร่วมจับมือกับClassOnline และ ClassOnline LIVEแพลตฟอร์มการศึกษาเพื่อการติวสอบสำหรับนักเรียนระดับมัธยม และติวเตอร์ชั้นนำจัด Live ติวสอบแพทย์ให้นักเรียน ม.6 กว่า 2,000 คนทั่วประเทศที่สนใจ ไม่ให้พลาดโอกาส ปีนี้ตั้งเป้าพัฒนาแพลตฟอร์มเพิ่มศักยภาพให้แพลตฟอร์มสามารถรองรับผู้เรียนและผู้สอนได้มากถึง 100,000 คน

-โกลบิช ตั้งเป้าพัฒนาภาษาอังกฤษคนไทย 1 แสนคน พร้อมรุกตลาดต่างประเทศ

- Advertisement -

นายธกานต์ อานันโทไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัดเผยว่า เพื่อยกระดับการศึกษาเด็กไทย รองรับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และอนาคตที่เทคโนโลยีเข้ามามีอิทธิพลต่อรูปแบบการใช้ชีวิต โดยเฉพาะในช่วงภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ‘โควิด-19’ ในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก

โดยวันนี้ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการแพร่ระบาดโดยมีการเฝ้าระวังและป้องกันอย่างใกล้ชิด หลายภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชนเริ่มใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างจริงจังและเข้มงวด โดยในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ต้องอยู่ร่วมกันในโรงเรียน สถาบันสอนพิเศษและมหาวิทยาลัย ล่าสุดหลายโรงเรียนประกาศมาตรการหยุดเรียนช่วงซัมเมอร์ ส่งผลให้เด็กพลาดโอกาสการเข้าเรียนปรับพื้นฐาน รวมทั้งผู้ปกครองเริ่มให้บุตรหลานหยุดเรียนสถาบันกวดวิชาต่าง ๆ

ด้วยสถานการณ์ดังกล่าว การเรียนผ่านระบบออนไลน์ทดแทนการเรียนในห้องเรียนนับเป็นทางออกที่สอดรับกับสถานการณ์ เพราะจะช่วยให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าเรียนได้ตามปกติและไม่เสียโอกาสในการเตรียมพร้อมสำหรับการศึกษาในชั้นเรียนใหม่ รวมทั้งการพัฒนาทักษะความรู้ได้อย่างต่อเนื่องในขณะที่ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว

“ในหลายประเทศกลุ่มเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ‘โควิด-19’ ได้นำรูปแบบการเรียนการสอนสด (Live) มาช่วยให้เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้ได้ต่อเนื่องในช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดอย่างในประเทศจีนที่มีการประกาศมาตรการสนับสนุนให้หลายโรงเรียนใช้แพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ต เป็นทางเลือกในการสอนแบบออนไลน์

ด้วยการใช้ห้องเรียนบนระบบคลาวด์แห่งชาติ ทำการจัดหาสื่อการสอนและหลักสูตรสำหรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอีกหลายประเทศ อาทิ โรงเรียนในฮ่องกง มาเก๊า เวียดนาม มองโกเลีย ญี่ปุ่น อิหร่าน ปากีสถาน อิรัก และอิตาลี ฯลฯ ที่นำการเรียนรู้ออนไลน์ช่วยให้เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะความรู้ได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางภาวะวิกฤตด้วยเช่นกัน” นายธกานต์ กล่าว

Globish จับมือติวเตอร์เปิด Live ติวนร.สอบแพทย์

นายธกานต์กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงที่กำลังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ‘โควิด-19’ โรงเรียน สถาบันสอนพิเศษ และมหาวิทยาลัย ควรพลิกวิกฤตเป็นโอกาสในการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับการศึกษาสู่ระบบออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น

1.เตรียมโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure)ให้สามารถทำการสอนได้อย่างต่อเนื่อง โดยผู้สอนทบทวนบทเรียน และหาข้อมูลเกี่ยวกับวิชาดังกล่าวเพิ่มเติม เพื่อจัดแผนการเรียนแบบออนไลน์อย่างไม่สะดุด

2.รูปแบบวิธีการสื่อสารกับผู้เรียน ควรใช้การสื่อสารที่ชัดเจน เข้าใจง่าย มีความรวดเร็ว โดยเน้นข้อมูลสำคัญที่ต้องการสื่อสาร

3.เตรียมการเผยแพร่เนื้อหาทางออนไลน์ แจ้งให้ผู้เรียนทราบเมื่อส่งเนื้อหาใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทบทวนข้อมูลการเรียนการสอนได้ด้วยตนเอง โดยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และใช้ง่ายบนมือถือ เลือก website หรือ application ที่มีอยู่แล้ว ซึ่งเป็นที่นิยมมาใช้

ทั้งนี้ หลักสูตรการเรียน Online Live Classroom เป็นหลักสูตรที่มุ่งหาความสมดุลระหว่างความใหม่และความต้องการให้ดีที่สุด ในการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน สื่อสารกันด้วยเหตุผล รับฟังและยอมรับกันละกัน เพื่อการบรรลุเป้าหมายในคลาสเรียนวิชาดังกล่าว เป็นต้น

Globish มีแพลตฟอร์ม Online Live Classroomที่พัฒนาขึ้นโดย GoLive by Globish ทีมผู้พัฒนาเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างครูผู้สอนและผู้เรียน เป็นห้องเรียนเสมือนจริง โดยไม่จำเป็นต้องออกจากบ้าน แต่สามารถเรียนผ่านเครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ ทั้งสมาร์ทโฟน แท็บแล็ต โน้ตบุ๊ค และพีซี ได้ทุกที่ นับเป็นหนึ่งในตัวช่วย และเพื่อขานรับรูปแบบการเรียนยุคดิจิทัลให้กับโรงเรียนกวดวิชาทั้งในปัจจุบัน และอนาคต

นางสาวชื่นชีวัน วงษ์เสรี เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายธุรกิจ และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด เผยว่า ล่าสุดได้นำแพลตฟอร์ม Online Live Classroom โดย Globish เข้าร่วมผลักดันการศึกษาไทย สู่การสร้างอนาคตของชาติ เข้าร่วมจับมือกับClassOnline และ ClassOnline LIVE แพลตฟอร์มการศึกษาเพื่อการติวสอบสำหรับนักเรียนระดับมัธยมร่วมเป็นสื่อกลางการนำแพลตฟอร์มดังกล่าวทำ Live ในโครงการติวสอบแพทย์ (9วิชาสามัญ) ให้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจทั่วประเทศ

เพื่อเตรียมความพร้อมทางความรู้ กระบวนการความคิด และเทคนิคการสอบแพทย์ต่าง ๆ โดยติวเตอร์ชื่อดัง อาทิครูตั้ม Cheministry, พี่หมอเมศ CreativeBio, พี่ต้นคูน, พี่พิชชี่ Premier Prep, พี่ปั้นจั่น PhysicsByPanjan, อ.เจี๋ย Ajarn.JIA และครูหน่อย แฟนพันธุ์แท้ภาษาไทย

ในปี 2563 นี้ Globish โดยทีมผู้พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนผ่านออนไลน์ ได้ตั้งเป้าการมุ่งมั่นพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียน GoLive by Globish โดยคาดหวังให้เป็นแพลตฟอร์มโซลูชั่นที่สมบูรณ์ที่สุด สำหรับการยกห้องเรียน offline มาเป็น online พร้อมรองรับผู้เรียนและผู้สอนได้มากถึง 100,000 คน ทั่วประเทศ

เพื่อให้ตอบโจทย์ผู้เรียนทุกช่วงวัย และพร้อมขานรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ และเพื่อพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News