Home Business Startup เอ็นไอเอ เผย สตรียุคใหม่เข้าสู่ "สตาร์ทอัพ" เพิ่มต่อเนื่อง

เอ็นไอเอ เผย สตรียุคใหม่เข้าสู่ “สตาร์ทอัพ” เพิ่มต่อเนื่อง

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เผยเพศหญิงกำลังเข้าสู่สายงานด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม และสตาร์ทอัพเพิ่มอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาชีพและธุรกิจดังกล่าวเป็นงานในอุดมคติ และเป็นโอกาสในการประสบความสำเร็จที่มีมากกว่าอาชีพทั่วไป รวมทั้งมีทางรอดและแข่งขันได้ในระยะยาว

การดำเนินงานที่ผ่านมา สัดส่วนการขอรับการสนับสนุนและพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมของผู้หญิงเริ่มมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น พร้อมชี้สังคมและองค์กรเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญที่จะช่วยให้ผู้หญิงก้าวเข้ามามีบทบาทในด้านดังกล่าวมากขึ้น โดยควรส่งเสริมทั้งการเปิดเวทีให้ผู้หญิงได้แสดงความสามารถ การก่อตั้งกองทุน การประชาสัมพันธ์ผู้หญิงต้นแบบ พร้อมลดการจำกัดความว่าผู้หญิงเหมาะสมกับอาชีพไม่กี่ประเภท

-หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม สตาร์ทอัพ ร่วมมือ นักวิจัย-รัฐ-ผู้ประกอบการ
-6 นวัตกรรม ตัวช่วยด้านไลฟ์สไตล์ “พกไว้ไม่มีชวด”

- Advertisement -

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า ในช่วงประมาณ 2 ทศวรรษที่ผ่านมาผู้หญิงเริ่มเข้ามามีบทบาททั้งทางด้านธุรกิจ เทคโนโลยี ผู้นำสังคม รวมทั้งการเมืองการปกครองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สังเกตได้จากการผลักดันของหน่วยงาน องค์กร และความพยายามของเพศสตรีที่มุ่งเข้าสู่แวดวงดังกล่าว

พร้อมด้วยการสร้างพื้นที่ให้แสดงออกถึงศักยภาพที่เท่าเทียมกับเพศอื่น ๆ จนทำให้ในปัจจุบันได้เริ่มปรากฏให้เห็นถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงทั้งในไทยและต่างประเทศที่มีผู้นำองค์กรต่าง ๆ ที่เป็นเพศสตรีทั้งในระดับภาครัฐ และเอกชนในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเรื่องดังกล่าวถือเป็นสัญญาณที่ดีที่แสดงให้ถึงสังคมที่มีความเปิดกว้างและเท่าเทียม ตลอดจนอิทธิพลในการสร้างแรงกระเพื่อมต่อภาคส่วนต่าง ๆ ได้ไม่แพ้กับเพศอื่น ๆ มีปรากฏในประชาคมโลก

“สายงานหนึ่งที่มีการเติบโตของผู้หญิง คือสายงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เห็นได้ตั้งแต่ในระดับมหาวิทยาลัยที่มีผู้หญิงเริ่มเข้าเรียนและจบการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ฯลฯ ต่อเนื่องถึงความสนใจในการเข้าทำงานในบริษัทด้านเทคโนโลยี และการผันตัวเป็นสตาร์ทอัพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จากผลสำรวจของ Booking.com ซึ่งบริษัทอีคอมเมิร์ซด้านการเดินทางและผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลได้เผยผลการสำรวจว่า ผู้หญิงหลายคนให้ความเห็นว่าการได้ทำงานด้านเทคโนโลยีนั้นจัดเป็นงานในฝัน หรืออาชีพในอุดมคติ โดยผู้หญิงทั่วโลกกว่า 4 ใน 5 ให้คำจำกัดความของงานในฝันว่าเป็นงานที่สร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองร้อยละ 84 รองลงมาคือการได้ทำงานที่ตรงความสามารถร้อยละ 83 และเป็นงานที่เลือกเส้นทางได้ด้วยตัวเอง ร้อยละ 81 นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่น ๆ อีกเช่น โอกาสในการประสบความสำเร็จที่มีมากกว่าอาชีพทั่วไป และเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีทางรอด สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว ”

ดร.กริชผกา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับในส่วนของ NIA พบว่าการดำเนินงานที่ผ่านมานั้น สัดส่วนการขอรับการสนับสนุนและพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมของผู้หญิงเริ่มมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยในการเข้ามาของสตาร์ทอัพที่เป็นผู้หญิงได้มีการพัฒนานวัตกรรมอย่างหลากหลายและน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น นวัตกรรมเพื่อสังคม นวัตกรรมด้านบริการ นวัตกรรมเพื่อสุขภาพและการแพทย์ นวัตกรรมเพื่อการเกษตร รวมถึงนวัตกรรมด้านไลฟ์สไตล์

ซึ่งได้สร้างความแปลกใหม่ให้กับผู้บริโภค และตอบโจทย์คุณค่าที่สังคมและภาคเศรษฐกิจต้องการ โดยเฉพาะในการช่วยเพิ่มการจ้างงาน และเป็นส่วนช่วยผลักดันนโยบายภาครัฐที่มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม

อย่างไรก็ดี สังคมและองค์กรถือเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญที่จะช่วยให้ผู้หญิงก้าวเข้ามามีบทบาทในด้านเทคโนโลยีมากขึ้น ซึ่งสิ่งที่จะต้องส่งเสริมคือการเปิดเวทีให้ผู้หญิงได้แสดงออกถึงศักยภาพและความสามารถที่ซ่อนอยู่ เช่น การจัดเวทีแข่งขันสตาร์ทอัพ การก่อตั้งกองทุนสำหรับผู้หญิงที่มีความตั้งใจเข้าสู่วงการธุรกิจนวัตกรรม รวมทั้งการเผยแพร่คอนเทนท์ และการประชาสัมพันธ์ผู้หญิงต้นแบบ (Role Model) เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการเข้าสู่สายงานดังกล่าว

พร้อมลดการจำกัดความว่าผู้หญิงเหมาะสมกับอาชีพแอร์โฮสเตส พยาบาล ครู แม่บ้านเพียงเท่านั้น นอกจากนี้ ยังควรมีพี่เลี้ยง หรือครูฝึก (Mentor) ที่สามารถช่วยแนะนำว่าศักยภาพของผู้หญิงแต่ละคนคืออะไร สิ่งใดต้องลด – เพิ่ม ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยให้ประเทศไทย และในระดับโลกมีผู้นำด้านเทคโนโลยีที่เป็นผู้หญิงมากกว่าเดิม

ด้านนางธีรีสา มัทวพันธุ์ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์องค์กร สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ข้อดีการที่มีมีผู้หญิงเข้ามาทำงานในแวดวงนวัตกรรมเทคโนโลยี สตาร์ทอัพ รวมทั้งบทบาทผู้นำองค์กรคือการเติมเต็มให้บริษัทและหน่วยงานนั้นสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผู้หญิงค่อนข้างมีพื้นฐานเรื่องการเข้าสังคมมากกว่าผู้ชาย มีการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้ค่อนข้างสูง

ซึ่งการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก เพราะแทบทุกองค์กรโดยเฉพาะองค์ด้านนวัตกรรมต้องใช้คนขับเคลื่อนเป็นหลัก ดังนั้นในแง่ของการบริหารจัดการ การรับมือ รวมไปถึงการแก้ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับองค์กร ผู้หญิงมักจะมีสติและมีแนวโน้มที่จะสามารถรับมือได้ดีกว่าผู้ชาย จึงทำให้ส่วนใหญ่การจัดการปัญหามักมีความยืดหยุ่น สามารถลดสภาวะความตึงเครียดและความขัดแย้งระหว่างผู้ร่วมงานได้

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผู้หญิงจะมีข้อดีดังกล่าว แต่การทำงานในแต่ละองค์ก็ยังจำเป็นจะต้องมีสัดส่วนของผู้หญิงและผู้ชายอย่างละเท่าๆกัน เพราะจะส่งผลให้การทำงานลงตัวมากยิ่งขึ้น เนื่องจากแต่ละเพศย่อมมีความโดดเด่น มีความสามารถเฉพาะที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากัน ซึ่งท้ายที่สุดก็จะช่วยสร้างประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมได้อย่างสมดุล

“ความท้าทายของการก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำ หรือผู้มีบทบาทสำคัญของผู้หญิงในองค์กรนั้น คือการทำให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับอย่างแท้จริงไม่ใช่การยอมรับเพราะสังคมอยากให้องค์กรยอมรับ แต่จำเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างทั้งด้านความคิด การใช้ชีวิต โดยวิธีการที่จะทำให้เป็นที่ยอมรับได้นั้นจะต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนกับที่สิ่งที่กำลังทำอยู่ รู้ว่าต้องการสร้างอะไร และเมื่อสร้างแล้วเกิดผลกระทบด้านบวกต่อสังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตได้อย่างไร

นอกจากนี้ ยังจะต้องมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนและโดดเด่น โดยเฉพาะด้านภาวะความเป็นผู้นำ เพราะปัจจุบันสังคมกำลังมองหาผู้หญิงที่มีความรอบรู้ มีทัศนคติที่ดี มีการสื่อสารที่ดี รวมทั้งเป็นคนที่เปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ และยังต้องมีความคล่องแคล่ว กระตือรือร้นที่จะหาความรู้ รวมไปถึงจะต้องเป็นผู้ที่สามารถมองเห็นอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้น เพื่อเวลาที่เกิดปัญหาจะต้องสามารถแก้ไขได้ทันที ไม่เพียงแต่เฉพาะสายนวัตกรรมและเทคโนโลยีเท่านั้น ต่ในสายงานด้านอื่น ๆ ก็จำเป็นที่จะต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้เช่นเดียวกัน” นางธีรีสา กล่าวทิ้งท้าย

Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

‘เท้ปเซียน’ ต้อนรับฑูตจีนบรรยายทิศทางของจีนหลัง COVID-19

ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ สนั่น อังอุบลกุล ประธานหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านองค์ความรู้และความร่วมมือทางธุรกิจจีน (เท้ปเซียน) ต้อนรับ มร.หยาง ซิน อัครราชทูตจีน บรรยายพิเศษ “ทิศทางของจีนหลังการระบาดของ COVID-19” โดยมี ดร.เสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์,  คุณหญิงณัฐิกา อังอุบลกุล, เพชรพริ้ง สารสิน, ดร.เทอดศักดิ์...

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

ยามาฮ่า เปิดตัว ‘YAMAHA R15 ใหม่’ ราคา 9.75 หมื่นบาท

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เปิดตัว NEW YAMAHA R15 รถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ที่ได้รับการถ่ายทอด DNA ซูเปอร์สปอร์ตระดับโลก ด้วยเครื่องยนต์ขนาด 155 ซีซี สูบเดี่ยว 4 วาล์ว พร้อมระบบวาล์วแปรผันอัจฉริยะ VVA เกียร์สปอร์ต 6 สปีด ระบบหัวฉีดอัจฉริยะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ และกระบอกสูบไดอะซิล NEW...

เวียดนาม จ่อสั่งอพยพ 1.3 ล้านคน หนีไต้ฝุ่น โมลาเบ ไทยเตรียมรับมืผฝนตกหนัก

เวียดนามเตรียมการอพยพประชาชนกว่า 1.3 ล้านคน เพื่อรอรับการมาถึงของไต้ฝุ่น โมลาเบ ซึ่งเพิ่งพัดถล่มฟิลิปปินส์จนทำให้มีผู้สูญหายนับสิบราย เหงียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนาม เตือนว่า โมลาเบ เป็นไต้ฝุ่นที่รุนแรง และจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เป็นวงกว้าง เทียบได้กับไต้ฝุ่น ดอมเรย ซึ่งถล่มภาคกลางของเวียดนามในปี 2560 จนมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 100 ศพ ขอให้จังหวัดและเมืองที่อยู่บนเส้นทางของพายุเตรียมรับมือให้พร้อม ล่าสุดคณะกรรมการกลางเพื่อป้องกันและควบคุมภัยพิบัติทางธรรมชาติของเวียดนามรายงานว่าเวียดนามจะอพยพประชาชนมากกว่า 571,700 คนจากเกือบ 146,900...

ท่าทีของแบรนด์ MG ต่อกรณี ‘บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์’ ในฐานะพรีเซนเตอร์

จากกรณีกระแสการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อมวลชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแสดงพฤติกรรมของผู้ชุมนุม คณะราษฎร63 โดยแสดงจุดยืนในการต่อสู้เพื่อปกป้องสถาบัน รวมถึงกล่าวถึง เยาวชน ไม่ควรแสดงพฤติกรรมไม่ดี ด่าทอ จาบจ้วง ของ บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมา กระทั่งเมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2563 บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ได้ประกาศขอลาออกจาก มูลนิธิร่วมกตัญญู ด้วยเหตุผลที่ไม่อยากให้กระทบต่อภาพลักษณ์ของ มูลนิธิฯ ซึ่งไม่อยากให้ประชาชนเกิดคำถามและต่อว่าได้ ต่อมาวันที่ 27...

Related News

Ant Financial กับการ IPO มูลค่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์

ทำไมดีลนี้ถึงน่าสนใจและน่าติดตาม?? นอกเหนือจากการสร้างประวัติศาสตร์ของการ IPO FinTech ที่ใหญ่ที่สุดในโลก กับมูลค่าที่มากถึง 30,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 900,000 ล้านบาท แซงหน้ายักษ์ใหญ่ด้านน้ำมันอย่าง Saudi Aramco ที่ IPO ไป 25,600 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อปีที่แล้ว ลืมไป รู้มั้ยครับว่ามูลค่ารวมของตลาดหุ้นไทย SET ของเราเนี่ยรวมทุกบริษัทนี่มีมูลค่า 14.2...

จีนแซงสหรัฐ ครองแชมป์สตาร์ทอัพยักษ์ใหญ่ของโลก

จีนแซงหน้าสหรัฐอเมริกาในฐานะประเทศที่มีบริษัทสตาร์ทอัพยูนิคอร์น หรือ บริษัทที่มีมูลค่าธุรกิจมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ ที่ใหญ่ที่สุดในโลกจำนวน 4 ใน 5 ราย สถาบันวิจัยฮูรุน (Hurun Research Institute) ของจีนระบุว่าสหรัฐอเมริกาและจีนมีบริษัทสตาร์ทอัพยูนิคอร์นคิดเป็น 79% ของจำนวนบริษัทสตาร์ทอัพยูนิคอร์นที่เป็นที่รู้จักจำนวน 586 บริษัททั่วโลก โดยมีมูลค่าธุรกิจรวมกันทั้งหมดคิดเป็น 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ บริษัทสตาร์ทอัพยูนิคอร์นสี่อันดับแรกที่มีมูลค่าธุรกิจสูงที่สุดของโลกตามรายงานของฮูรุนล้วนเป็นบริษัทสัญชาติจีนทั้งหมด อันดับที่หนึ่ง คือ บริษัทแอนท์กรุ๊ป (Ant...

NIA หนุน Work from Home เปิดเมืองปลอดภัยยกระดับภาครัฐ–เอกชนเปลี่ยนผ่านสู่ “องค์กรนวัตกรรม”

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ร่วมขับเคลื่อนโครงการเปิดเมือง ปลอดภัย ชี้ Work from Home เป็นจุดเปลี่ยนเพื่อพัฒนาสู่ “องค์กรนวัตกรรม” ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เปิดเทรนด์นวัตกรรมชีวิตวิถีใหม่ใน 3 มิติ “เศรษฐกิจไร้สัมผัส–สร้างสังคมแห่งความเชื่อถือ–ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”  ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กล่าวในงานสัมมนาออนไลน์ “โครงการเปิดเมือง ปลอดภัย ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด–19 รับมือมาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 3” ในประเด็น “Work from Home อย่างไร ให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล” ว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) สร้างกระแสให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในหลากหลายมิติ หนึ่งในนั้นคือ “การทำงานที่บ้าน” (Work from Home)...

แผนขยายธุรกิจ TikTok เจอตอ หลังถูกแบนในตลาดใหญ่

อินเดียสั่งแบนแอปจีน TikTok ติดร่างแห ทำแผนลงทุนพันล้านในตลาดแดนโรตีสะดุดโครมใหญ่ หลังคนอินเดียแห่ดาวโหลด TikTok ไป 600 ล้านดาวโหลด จากยอดดาวโหลดทั่วโลก 2,000 ล้านดาวโหลด จนติดอันดับตลาดระดับท็อป อินเดียสั่งแบนแอปจีน 59 แอป โดยในบรรดาแอปที่ถูกแบนนั้น รวมถึงแอปยอดนิยมในขณะนี้ นั่นคือ TikTok ที่ถูกบล็อกทั้งบนแอปสโตร์ของกูเกิลและแอปเปิลในอินเดีย หลังจากรัฐบาลกรุงนิวเดลีระบุว่า เชื่อว่าแอปเหล่านี้เป็นภัยคุกคามอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศ นอกจากบล็อกในแอปสโตร์แล้ว  เวอร์ชันที่ถูกดาวโหลดลงไปในมือถือในอินเดีย ก็ไม่สามารถเล่นวิดีโอได้เช่นกัน อินเดียมีสัดส่วน...

TikTok รายได้แซง YouTube บริษัทแม่โกย 5 พันล้านดอลล์ ย้ำสตาร์ทอัพตัวท็อป

ByteDance บริษัทแม่หรือต้นสังกัดของแอปวิดีโอสั้นยอดนิยมรายงาน รายได้ TikTok 5,600 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 170,000 ล้านบาท) ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ ตัวเลขดังกล่าวนับเป็นการเติบโตแบบพุ่งลิ่วของรายได้ 130% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และทำให้สตาร์ทอัพสัญชาติจีน อย่าง ByteDance มีมูลค่ามากกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์ หรือกว่า 3 ล้านล้านบาท อันตอกย้ำสถานภาพสตาร์ทอัพที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลก ความนิยมแพลตฟอร์มโซเชียลวิดีโอสั้นแห่งนี้ พุ่งลิ่วช่วงที่ผู้คนต้องกักตัวเองในบ้านระหว่างการล็อคดาวน์ อันส่งให้ช่วงไตรมาสแรกของปี...