HomeBusinessAutoไทยเล็งตั้งสถานีชาร์จ รถยนต์ไฟฟ้า ทุก 50-70 กม.

ไทยเล็งตั้งสถานีชาร์จ รถยนต์ไฟฟ้า ทุก 50-70 กม.

กระทรวงพลังงาน ประกาศแผนการตั้งสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าห่างกันทุก 50-70 กิโลเมตร

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานของกระทรวงพลังงาน กล่าวว่ามีการออกแผนกลยุทธ์เพื่อกระตุ้นการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าให้ได้ร้อยละ 30 ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในประเทศภายในปี 2030

วัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานฯ แถลงข่าวประจำสัปดาห์ว่า “เราตั้งเป้าหมายมียานยนต์ไฟฟ้าวิ่งบนท้องถนนประมาณ 1.2 ล้านคันภายในปี 2030 และกำลังวางรากฐานสำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแบตเตอรี่”

- Advertisement -

“เรากำลังทำตามนโยบายของกระทรวงฯ เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงและสร้างความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม” วัฒนพงษ์กล่าวเสริม

วัฒนพงษ์ กล่าวว่า สำนักงานฯ ยังได้ศึกษากรณีผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าจำหน่ายไฟฟ้าส่วนที่เหลือจากแบตเตอรี่ยานยนต์เข้าโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศ ซึ่งจะช่วยเสริมความมั่นคงทางไฟฟ้าของประเทศ พร้อมเสริมว่ารัฐบาลไทยจะนำร่องใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในระบบขนส่งสาธารณะ แท็กซี่ และรถยนต์ของรัฐบาลก่อน

“เมื่ออุปสงค์เพิ่ม มันจะช่วยให้บริษัทผลิตรถยนต์ บริษัทผลิตแบตเตอรี่ และบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าเข้ามาตั้งฐานการผลิตในไทย และเปลี่ยนไทยให้กลายเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาคอาเซียน”

ที่มา [1]

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News