HomeBusinessทีเส็บ จับมือผู้ประกอบการ สร้างแนวปฏิบัติมาตรฐาน New Normal ขับเคลื่อนธุรกิจไมซ์

ทีเส็บ จับมือผู้ประกอบการ สร้างแนวปฏิบัติมาตรฐาน New Normal ขับเคลื่อนธุรกิจไมซ์

ทีเส็บ เร่งบริหารจัดการความพร้อมสถานที่ หลังรัฐบาลผ่อนปรนระยะ 4  จับมือร่วมกับกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ประเมินความพร้อมของศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ประเดิมงานแรก 27 มิ.ย. นี้

ศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า หลังจากที่รัฐบาลประกาศมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 4 ทีเส็บได้เร่งเดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไมซ์ ศึกษาทำความเข้าใจมาตรการจัดงานไมซ์อย่างปลอดภัยของรัฐบาล รวมถึงคู่มือการจัดงานไมซ์ที่ทีเส็บร่วมกับสมาคมธุรกิจไมซ์  จัดทำคู่มือการจัดงานประชุมสัมมนา การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล การจัดประชุมสมาคมวิชาชีพ รวมถึงการจัดงานแสดงสินค้า และการจัดงานอีเวนท์ในประเทศไทยครอบคลุมทุกเรื่องการจัดงาน เพื่อสอดรับตามแนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยของรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งปัจจุบัน ผู้ประกอบการสามารถนำไปปฎิบัติใช้ได้ทันทีเพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่จัดงานและผู้จัดงานทุกภูมิภาคทั่วประเทศเดินหน้าธุรกิจได้โดยเร็วที่สุด

“ธุรกิจไมซ์และการจัดงานในประเทศไทย กำลังก้าวสู่ช่วงสำคัญในการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ “การจัดงานวิถีใหม่ – New Normal” ซึ่งจะต้องเตรียมการและปรับเปลี่ยนการทำงานหลายด้านทั้งสถานที่จัดงานและผู้จัดงาน รวมถึงผู้ที่จะเข้าร่วมงานให้สอดรับกับวิถีใหม่ โดยสิ่งสำคัญที่สุดของการทำธุรกิจ คือ “การสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยในสุขอนามัยของการจัดงานที่จะให้กับผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ” จึงต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งสถานที่จัดงาน ผู้จัดงาน และผู้เข้าร่วมงาน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามแนวปฏิบัติของรัฐบาล สร้างความเชื่อมั่นให้ธุรกิจไมซ์และการจัดงานเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย”

- Advertisement -

ทั้งนี้ ในการจัดทำแนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ รวมถึงการจัดทำแนวทางเร่งการผ่อนปรนเปิดกิจการและกิจกรรมไมซ์นำเสนอต่อรัฐบาลนั้น ทีเส็บทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) (TICA) สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) (TEA) สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน (EMA) และสมาคมโรงแรมไทย (THA) มาโดยตลอด ซึ่งทางรัฐบาลโดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้นำแนวทางปฏิบัติด้านสุขอนามัยสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์นี้ไปประกอบร่วมกับหลักเกณฑ์พิจารณาด้านสาธารณสุขของกรมควบคุมโรค และมาตรการด้านอนามัยของกรมอนามัยซึ่งใช้เป็นแนวทางหลัก และประกาศเป็นมาตรการผ่อนปรนสำหรับการดำเนินธุรกิจไมซ์เป็นระยะจนถึงวันนี้

“การเยี่ยมชมการเตรียมความพร้อมของศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคครั้งนี้ ทีเส็บร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อประเมินความพร้อมในการอนุญาตจัดงานตามแบบประเมินปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับการจัดแสดงสินค้าของทาง ศบค. ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์การประเมิน 2 หัวข้อ คือ การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการหรือเจ้าของสถานที่ ด้านการบริหารจัดการ และการประเมินระหว่างผู้ให้บริการ ที่ครอบคลุมทั้งผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจในการจัดงาน และทำความเข้าใจในหลักปฏิบัติกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดงานไมซ์ดำเนินไปด้วยความราบรื่นตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพของประชาชน”

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่ารัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขได้เล็งเห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัย โดยให้ความสำคัญทั้งด้านความสะอาด ปลอดภัยทั้งด้านสถานที่ และอุปกรณ์ ด้านการป้องกันสำหรับพนักงานหรือผู้จัดงาน และผู้เข้าร่วมงาน พร้อมทั้งมีการเฝ้าระวัง ให้คำปรึกษา แนะนำ สร้างแนวปฏิบัติมาตรฐานใหม่ (New Normal) สำหรับสถานประกอบกิจการ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ประกอบการและผู้เข้าร่วมงาน สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สมดุลกับการป้องกันสุขภาพของประชาชนต่อไป”

ปนิษฐา บุรี กรรมการผู้จัดการ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กล่าวว่า ศูนย์ฯ นำมาตรการควบคุมหลัก 6 ข้อมาใช้ ได้แก่ 1.การบันทึกเข้า-ออกด้วยแพลทฟอร์มไทยชนะ 2.ตั้งจุดคัดกรองอุณหภูมิที่ 37.5 3. จำกัดจำนวนคน 1 คนต่อ 4 ตรม. 4.พ่นละอองฆ่าเชื้อในพื้นที่ 5. ยึดหลัก Physical Distancing และ 6. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการอีกครั้งภายในเดือนมิถุนายนนี้ โดยศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคนับเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการที่รัฐกำหนด

นอกจากนี้ ทีเส็บ และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ยังมีแผนเข้าเยี่ยมชมสถานที่จัดงานในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้แก่ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์, โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ สุขุมวิท กรุงเทพฯ, โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท 20, โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ, รอยัล พารากอน ฮอลล์, และสามย่าน มิตรทาวน์ รวมถึงศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ส่วนการเยี่ยมชมความพร้อมสถานที่จัดงานในพื้นที่ต่างจังหวัด จะเริ่มจากเมืองไมซ์ซิตี้ ได้แก่ พัทยา เชียงใหม่ ขอนแก่น และภูเก็ต และกระจายไปยังเมืองไมซ์ซิตี้อื่น ๆ ต่อไป

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News