HomeBusinessปลุกเศรษฐกิจไทยเดินหน้า ! บอร์ดอีอีซี เร่งหารือ Business Bubble นำนักธุรกิจต่างชาติเข้าไทย

ปลุกเศรษฐกิจไทยเดินหน้า ! บอร์ดอีอีซี เร่งหารือ Business Bubble นำนักธุรกิจต่างชาติเข้าไทย

บอร์ดอีอีซีหารือเรื่อง Business Bubble วางแนวทางให้นักธุรกิจต่างชาติเข้าไทย เล็งทำ Alternative State Quarantine เพิ่มเติมในพื้นที่อีอีซี

คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน วานนี้ (22 มิ.ย.) ว่าที่ประชุมฯได้มีการหารือกันถึงแนวทางการผ่อนปรนการเดินทางเข้าประเทศของนักธุรกิจที่เกี่ยวข้องอุตสาหกรรมในพื้นที่อีอีซีซึ่งหลังจากที่ได้มีการหารือและรับฟังความคิดเห็นกับนักธุรกิจต่างชาติที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจในพื้นที่อีอีซี ได้แก่ หอการค้าประเทศญี่ปุ่น (Japanese Chamber of Commerce : JCC) และองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) รวมทั้งภาคธุรกิจจากประเทศอื่นๆ ได้แก่ เกาหลี แ ละประเท ศ อื่นๆ ที่ ได้ ยื่น ห นั งสื อถึ งภ าค รัฐ ขอ ให้ ผ่อ น ค ลาย การเดินทางเข้าประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ รวมถึงการส่งช่างเทคนิค เข้ามาตรวจสอบซ่อมบำรุงเครื่องจักร ในอุตสาหกรรม และเพื่อสนับสนุนการลงทุนในพื้นที่ต่อเนื่อง ทั้งนี้สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยและต่างประเทศ มีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่อง

ดังนั้นเพื่อรองรับ บุคลากรภาคธุรกิจในพื้นที่ อีอีซี ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สกพอ. อยู่ระหว่างหารือร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และ กระทรวงสาธารณสุข ถึงแนวทางผ่อนปรนการเดินทางเข้าประเทศไทย ได้แก่ การสร้างภาคีเครือข่ายองค์กร บุคลากรทาง การแพทย์ในประเทศต้นทาง กับสถานเอกอัครราชทูตไทยหรือสถานกลศุลใหญ่ จัดให้มีการตรวจและออกใบรับรองแพทย์ ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพเหมาะสมกับการเดินทางทางอากาศ (Fit to Fly) การขึ้นทะเบียนสถานที่และการบริการ Alternative State Quarantine เพิ่มเติมในพื้นที่อีอีซีและทบทวนข้อกำหนด หรือมาตรการให้บุคลากรต่างชาติสามารถ ทำภารกิจในพื้นที่ได้คล่องตัวยิ่งขึ้น เบื้องต้นมีประมาณ 1,000 คนที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศไทย

- Advertisement -

รวมทั้งสนับสนุนการอนุญาตให้เดินทางระหว่างประเทศแบบ Business Bubble เป็น ลำดับแรกในพื้นที่เฉพาะเจาะจง อาทิ พื้นที่ อีอีซี โดย สกพอ. จะได้เสนอศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 1019 หรือ ศบค. เพื่อ ทราบต่อไป

“แนวทางที่จะเสนอ ศบค.ในเรื่องของ Business Bubble เพื่อให้เกิดหลักเกณฑที่ชัดเจน เพราะขณะนี้บางประเทศรอแนวทางในทางปฏิบัติ เช่น ผู้บริหารญี่ปุ่นที่จะเข้ามาทำงานในไทยตามการเปลี่ยนแปลงรอบการบริหารงาน ซึ่งเกณฑ์ที่เสนอคือต้องมีการตรวจโควิดจากประเทศต้นทาง และตรวจซ้ำที่ไทยอีกครั้ง นอกจากนั้นต้องการซื้อประกันสุขภาพที่ครอบคลุมหากต้องเข้ารับการรักษาตัว เมื่อเดินทางมาถึงไทนต้องตรวจซื้ออีกรอบ ขณะเดียวกันก็ให้ใช้หลักเกณฑ์แบบคนไทยที่กลับจากต่างประเทศที่ต้องมีการกักตัว แต่ในการกักตัว 14 วันก็ให้มีสถานที่กักตัวที่เขาสามารถทำงานบางอย่างได้เช่นการประชุมทางไกล การเซนต์หนังสือ แบบนี้ให้ยังคงทำได้โดยจะเสนอแนวทางนี้ให้ ศบค.พิจารณาโดยเร็ว” คณิศ กล่าว

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News