HomeBusinessแบงก์ชาติลุยแก้หนี้เรื้อรัง 21 ก.ค.นี้แปลงหนี้เป็นเทอมโลน 5 ปี ดอกเบี้ยต่ำ 15%

แบงก์ชาติลุยแก้หนี้เรื้อรัง 21 ก.ค.นี้แปลงหนี้เป็นเทอมโลน 5 ปี ดอกเบี้ยต่ำ 15%

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 21 ก.ค.นี้ ธปท.เตรียมออกแนวทางมาตรการแก้ไขหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืน

โดยแนวทางเบื้องต้นจะแก้หนี้เรื้อรังซึ่งเป็นคนที่กู้หนี้หมุนเวียนมาโปะหนี้เก่า ปิดจบหนี้ไม่ได้ จ่ายดอกเบี้ยสะสมมากกว่าเงินต้น มีรายได้น้อย จะมีเกณฑ์ให้เหมาะสมกับระดับรายได้ และจะให้แปลงหนี้ก้อนนี้มาเป็นเทอมโลนมีระยะเวลาภายใน 5 ปี ดอกเบี้ยน้อยกว่า 15% ต่อปี โดยให้ธนาคารเสนอมาตรการแก่ลูกหนี้ และเป็นความสมัครใจลูกหนี้ รวมทั้งจะต้องถูกบันทึกในเครดิตบูโรด้วย คาดว่าจะเริ่มต้นได้ในวันที่ 1 เม.ย.67

นอกจากนี้ธปท.จะออกแนวทางปล่อยสินเชื่ออย่างรับผิดชอบในไตรมาส 3 ปีนี้ และจะออกใช้ในวันที่ 1 ม.ค.67 เพื่อเป็นการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืน หลักการจะให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม เปลี่ยนพฤติกรรมคนกู้และคนให้กู้ ตั้งแต่ก่อนเป็นหนี้ ตอนเป็นหนี้ หนี้ที่เป็นปัญหา หนี้ที่ถูกโอนออกไป และเกี่ยวกับการโฆษณากระตุ้นการกู้ บอกข้อมูลไม่ครบ บางโฆษณาไม่บอกดอกเบี้ย ระยะเวลาการผ่อน โดยหวังว่าจะต้องบอกข้อมูลลูกหนี้อย่างครบถ้วน ปรับพฤติกรรมไปในทางที่ถูก เปรียบเทียบให้เห็นดอกเบี้ย เป็นต้น

- Advertisement -

“เป็นห่วงมอรัลฮัดซาร์ด หรือให้ลูกหนี้จงใจผิดนัด ไม่อยากให้ทอดแห ซึ่งการแก้หนี้เรื้อรังจะต้องบันทึกในเครดิตบูโร ไม่อยากให้ปิดหนี้ตรงนี้ไปเปิดตรงอื่น ต้องบันทึกไว้ว่าเข้ามาโครงการแบบนี้ ซึ่งการที่ลูกหนี้จะกู้ในช่วงหลังจากนี้ก็อยู่ที่ธนาคารจะพิจารณาความเสี่ยงของลูกหนี้รายนั้น พร้อมมั่นใจว่าหนี้ไม่เกิดเอ็นพีแอลคลิฟ หรือหน้าผาเอ็นพีแอล หลังจากมาตรการธปท.จะสิ้นสุดสิ้นปีนี้ แม้อาจมีหนี้เสียเพิ่มขึ้นบ้างก็ตาม”

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News