HomeBusinessTikTok For Business แชร์อินไซด์พฤติกรรมผู้บริโภค สำหรับธุรกิจ FMCG

TikTok For Business แชร์อินไซด์พฤติกรรมผู้บริโภค สำหรับธุรกิจ FMCG

TikTok For Business เดินหน้าจัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ ในชื่อ “TikTok Unboxed” เพื่อให้ข้อมูลเจาะลึกและเทรนด์ล่าสุดในแต่ละอุตสาหกรรมจากผู้เชี่ยวชาญ ที่จะช่วยให้แบรนด์และเอเจนซี่ สามารถนำข้อมูลไปใช้ในธุรกิจ

TikTok Unboxed : FMCG เป็นการนำข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับธุรกิจ FMCG ที่น่าสนใจท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อธุรกิจ  โดยเฉพาะในธุรกิจ FMCG (Fast Moving Consumer Goods) หรือกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีการซื้อขายได้อย่างรวดเร็ว

สินค้า FMCG ถือเป็นสินค้าที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของผู้คน ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ต่างระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น จนส่งผลกระทบให้เกิดการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงสู่วิถีการบริโภคแบบ New Normal

- Advertisement -

ผู้คนส่วนใหญ่มองว่าบ้านเป็นสถานที่ที่สำคัญและมักใช้เวลาในการทำกิจกรรมในบ้านเพิ่มมากขึ้น สะท้อนจากผลสำรวจการศึกษาตลาดต่างๆ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในช่วงเดือนมีนาคม ปี 2563 ที่ผ่านมา พบว่ามี 69% ของผู้คนที่ใช้เวลากับโทรศัพท์มือถือมากขึ้น, 40% ใช้เวลาบนหน้าจอแล็ปท็อปมากขึ้น และมี 29% ที่ใช้เวลากับหน้าจอโทรทัศน์เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ ยังเห็นความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้คนมากขึ้นโดยพบว่า 76% เลือกที่จะหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด, 46% มีการจับจ่ายซื้ออุปกรณ์อาหารและเครื่องดื่มเพิ่มเติม และ 43% มีการซื้อของใช้ในบ้านเพิ่มขึ้น และนอกจากนี้ยังมีผู้คนจำนวนมากที่เลือกใช้เวลาในบ้านมากขึ้น โดยพบว่า 36% เลือกใช้เวลาไปกับการรับชมข่าวสารเพิ่มเติม, 21% ใช้เวลาทำอาหารและงานบ้าน ขณะที่ 5% ใช้เวลาในการสร้างวิดีโอ

จากข้อมูลข้างต้นเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคในช่วงสถานการณ์ COVID-19 นั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดและต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันซึ่งสอดคล้องกับผลสำรวจผู้ใช้ TikTok ในประเทศไทยในช่วงเดือนธันวาคมปี 2563 ที่ผ่านมา พบว่า พฤติกรรมการซื้อของออนไลน์ของคนไทยนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน โดยพบว่า

  • 63% ของผู้ใช้ TikTok มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าทางออนไลน์เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2562 รวมถึงมีการใช้เงินในการจับจ่ายสินค้าทางออนไลน์เพิ่มสูงขึ้น
  • 3 ใน 5 ของผู้ใช้ TikTok มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตนอกบ้านน้อยลง โดยพบว่าส่วนใหญ่เน้นการทำกิจกรรมกับคนในครอบครัวมากขึ้น

นอกจากนี้ยังพบว่าพฤติกรรมการรับชมคอนเทนท์ที่เกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคบน TikTok มีเพิ่มสูงขึ้น โดยพบว่า

  • มีผู้สนใจชมคอนเทนท์เกี่ยวกับเครื่องสำอางสูงขึ้น 77%
  • มีผู้สนใจชมคอนเทนท์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สำหรับการดูแลเส้นผม สูงขึ้น 33%
  • มีผู้สนใจชมคอนเทนท์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สำหรับการดูแลผิวพรรณ สูงขึ้น 10%
  • มีผู้สนใจชมคอนเทนท์เกี่ยวกับอาหาร สูงขึ้น 10%

สิ่งที่เห็นได้ชัดในพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใช้ชีวิตในออนไลน์มากขึ้นที่แม้จะส่งผลให้แบรนด์ต้องปรับกลยุทธ์ธุรกิจในการรับมือความเปลี่ยนแปลงนี้ แต่อย่างไรก็ตามความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็ถือเป็นโอกาสสำคัญที่แบรนด์จะต้องโชว์ฝีมือพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเพื่อเดินหน้าธุรกิจให้ไม่สะดุดท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้

TikTok For Business ได้นำเสนอเครื่องมือที่ชื่อว่า Creative Box ที่จะช่วยให้ธุรกิจ FMCG สามารถสร้างสรรค์คอนเทนท์ที่จะต่อยอดธุรกิจได้อย่างโดดเด่นและมีประสิทธิภาพ

Box 1 : Create a Dramatic Product Experience สร้างประสบการณ์ผลิตภัณฑ์ที่น่าทึ่ง

การสร้างประสบการณ์ผลิตภัณฑ์ให้เกิดความประทับใจแก่ผู้บริโภคตั้งแต่พบเห็น โดยสิ่งแรกที่ควรทำคือการนำเอาคุณสมบัติพิเศษหรือความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการมาทำเป็นคอนเทนท์ อาจจะนำเอาประสบการณ์จริงของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเกิดความประทับใจมาทำเป็นคอนเทนท์ที่อาจจะดีไซน์ให้ดูสนุก เกินจริง แต่ยังต้องมีความสมเหตุสมผลเพื่อช่วยให้เกิดความจดจำและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

Box 2 : Dramatize Problems your Products Solve โชว์ปัญหาที่ผลิตภัณฑ์ของคุณสามารถช่วยแก้ไขได้

จะเน้นไปที่การนำเสนอจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่สามารถเข้าไปแก้ปัญหาหรือ Pain Point ของผู้ใช้ โดยสามารถนำเสนอคอนเทนท์ในการเล่าเรื่องราวของปัญหาที่เกิดขึ้น และผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราสามารถแก้ไขและตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ด้วยวิธีอย่างไรบ้าง เพื่อโชว์ให้เห็นถึงศักยภาพต่างๆ ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคให้เกิดความรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์นี้สามารถแก้ไขและตอบโจทย์ได้จริงๆ โดยเน้นที่การใช้วิธีที่แตกต่าง บอกเล่าเรื่องราวของปัญหาในรูปแบบที่สนุกสนาน โอเวอร์แอคติ้ง เพื่อเข้าถึงผู้คนได้อย่างง่ายดาย

Box 3 : Play with A Unique Features เล่นกับเอกลักษณ์หรือจุดเด่นของแบรนด์

จะเน้นการนำเสนอเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์โดยเน้นการนำเสนอความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และบริการที่มีจุดเด่นต่างจากแบรนด์อื่นๆ แล้วหยิบยกสิ่งที่เป็นจุดเด่นมาเล่าเรื่อง เช่น ชื่อสินค้า รูปร่างหน้าตาของสินค้า ความโดดเด่นที่ไม่เหมือนใคร ความใส่ใจในการบริการ หรือแม้แต่ความเป็นมาของสินค้าหรือการสร้างสรรค์ Logo ที่สามารถนำมาเล่าเป็นคอนเทนท์ได้เพื่อสื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกที่ลึกซึ้ง เพื่อให้ผู้บริโภคได้จดจำแบรนด์ในมุมที่แตกต่างผ่านการเล่าเรื่องที่ไม่ใช่เพียงแค่การขายผลิตภัณฑ์แบบขายตรงเท่านั้น

Box 4 : Carry Out Demonstrations สาธิตหรือรีวิวผลิตภัณฑ์

การสาธิตใช้ผลิตภัณฑ์และบริการนั้นๆ เนื่องด้วยปัจจุบันคนส่วนใหญ่มักสนใจและชอบการรีวิวสินค้าก่อนที่จะทำการตัดสินใจซื้อ ซึ่งหากใช้วิธีการโชว์คุณสมบัติ ผลลัพธ์การใช้ผลิตภัณฑ์ให้ผู้คนได้เห็นไปเลยก็อาจจะช่วยเพิ่มความจดจำแบรนด์นั้นๆ ได้ และมีโอกาสที่ผู้บริโภคจะเลือกซื้อสินค้ามากยิ่งขึ้น แต่ต้องไม่ลืมว่าการรีวิวหรือสาธิตใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ต้องเกิดขึ้นตามหลักความเป็นจริง ไม่โฆษณาที่ดูเกินไป

ในแพลตฟอร์ม TikTok ยังมี Creative Tools ที่พร้อมช่วยให้การสร้างสรรค์คอนเทนท์วิดีโอสั้นแนวตั้งสามารถทำได้อย่างสะดวกและง่ายดาย ที่มาพร้อมเครื่องมือในการถ่ายทำ การตัดต่อ การใส่เอฟเฟกต์ การใช้เสียงเพลง เสียงบรรยาย ได้จบในขั้นตอนเดียว

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News