HomeBusinessรวมข้อมูลแพจเกจ 'เที่ยวปันสุข' ลดค่าห้อง-ลดตั๋วเดินทาง-แถมให้เงินไปเที่ยว !!

รวมข้อมูลแพจเกจ ‘เที่ยวปันสุข’ ลดค่าห้อง-ลดตั๋วเดินทาง-แถมให้เงินไปเที่ยว !!

ครม.ไฟเขียว 3 แพคเกจท่องเที่ยว 2.24 หมื่นล้านบาท ลดค่าห้องพัก 40% สูงสุด 3000 บาทต่อคืน แถมเงินส่วนลดเที่ยว – อาหาร 600 บาทต่อการจองที่พัก 1 คืน ‘เที่ยวปันสุข’ พร้อมลดค่าเดินทาง 40% ไม่เกิน 1000 บาทสำหรับรถเช่า เครื่องบิน รถทัวร์

นางสาวไตรสุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในหลักการโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยววงเงินรวม 2.24 หมื่นล้านบาท ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศ (ททท.) เสนอผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พิจารณาแล้ว ประกอบไปด้วย 3 โครงการ ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม 2563 รวม 4 เดือน

เที่ยวปันสุข

- Advertisement -

1.โครงการกำลังใจ โดยรัฐบาลสนับสนุนค่าเดินทางของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) รวม 1.2 ล้านคน ให้เดินทางโดยการใช้บริการกับบริษัทนำเที่ยว ซึ่งรัฐจะสนับสนุนงบประมาณเดินทางไม่เกินคนละ 2,000 บาท สำหรับการเดินทางที่ไม่น้อยกว่า 2 วัน 1 คืน วงเงิน 2,400 ล้านบาท

เที่ยวปันสุข

2.โครงการเราไปเที่ยวกัน โดยรัฐบาลสนับสนุนคโรงแรมที่พักในลักษณะร่วมจ่าย (Co-pay) จำนวน 5 ล้านคืน ในอัตรา 40% ของค่าห้องพักแต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคืน และสนับสนุนค่าอาหารและค่าใช้จ่ายสถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการ และ ททท. จะแจ้งรายชื่อแก่ธนาคารกรุงไทยฯ จำนวน 600 บาทต่อห้องต่อคืนโดยส่วนนี้ใช้เป็นส่วนลดค่าอาหารและค่าสถานที่ท่องเที่ยว โดยจะต้องมีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอื่นที่ไมใช่จังหวัดในทะเบียนบ้านของประชาชนผู้จองที่พัก วงเงินรวม 1.8 หมื่นล้านบาท

เที่ยวปันสุข

3.โครงการ เที่ยวปันสุข โดยรัฐบาลสนับสนุนการเดินทางของประชาชน จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ล้านคน โดยการจำหน่ายบัตรโดยสารของผู้ประกอบการขนส่งด้านการท่องเที่ยว 3 กลุ่ม ได้แก่ สายการบินในประเทศไทย รถขนส่งไม่ประจำทางข้ามจังหวัด และรถเช่าในอัตรา 40% แต่ไม่เกิน 1,000 บาท โดยผู้ที่จองตั๋วเครื่องบินที่ลงทะเบียนโครงการเราไปเที่ยวกันจะได้สิทธิ์ในการลดราคาตั๋วเครื่องบินในแพคเกจนี้ด้วย โดยโครงการนี้จะใช้เงินทั้งหมด 2,000 ล้านบาท

“โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูภาคธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการโรงแรมที่พัก ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว และผู้ประกอบกรชนส่งเพื่อการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบการระบาดของโควิดและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของรัฐบาล ให้สามารถมีรายได้และฟื้นฟูกิจการได้ซึ่งจะส่งผลให้กิดกรจ้างงานในธุรกิจท่องเที่วและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประทศในภาพรวม”

โดยแนวทางการดำเนินงาน ธนาคารกรุงไทย จัดทำแพลตฟอร์มสำหรับใช้เป็นช่องทาง ในการรวบรวมข้อมูลและรายละเอียดโรงแรมที่พัก รายการนำเที่ยวจากบริษัทนำเที่ยว รายละเอียดบัตร โดยสารของผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อการตรวจสอบการจดทะเบียนตามกฎหมายร่วมกับ ททท. จากนั้นผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จะนำเสนอรายละเอียดสินค้และบริการในแพลตฟอร์มตามข้อกำหนดด้นราคาที่กำหนดในรายละเอียดโครงการ

ส่วนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะดำเนินการสื่อสารโครงการเพื่อให้นักท่องเที่ยวแจ้งความประสงค์ขอรับสิทธิ์และ/หรือดำนินการซื้อสินค้าและบริการในแพลตฟอร์ม แล้วชำระคบริการตามข้อกำหนด ด้านราคาที่กำหนดในรายละเอียดโครงการ แล้วจะได้รับสิทธิ์ในการใช้บริการตามรายละเอียดแต่ละโครงการ

ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 3 โครงการ จะรายงานสรุปการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวผู้เข้าร่วมโครงการ โดยธนาคารกรุงไทยฯ และ ททท. ตรวจสอบแล้ว ธนาคาร กรุงไทยฯ จะดำเนินการจ่ายงบประมาณให้แก่ผู้ประกอบการ ตามรายละเอียดการสนับสนุนงบประมาณในแต่ละโครงการ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : โบรกฯ ชี้ช่องเก็งกำไร 3 หุ้นท่องเที่ยว อานิสงส์มาตรการ “เที่ยวปันสุข”

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News