HomeBusinessดัชนีความเชื่อมั่นเวิลด์คอม เผยความเชื่อมั่นของ "ซีอีโอ" ยังคงลดต่ำลงทั่วโลก

ดัชนีความเชื่อมั่นเวิลด์คอม เผยความเชื่อมั่นของ “ซีอีโอ” ยังคงลดต่ำลงทั่วโลก

การสำรวจผ่านเอไอจากเวิลด์คอม เผย ดัชนีความเชื่อมั่น ของซีอีโอยังคงลดต่ำลงทั่วโลก ความเชื่อมั่นในเอเชียลดลงในปี 2563 สหรัฐกลับคืนมา 25% แต่ยังคงต่ำกว่าปี 2561 ขณะที่ความเชื่อมั่นในยุโรปมีอัตราสูงที่สุด 

ดัชนีความเชื่อมั่นเวิลด์คอม (Worldcom’s Confidence Index – WCI) เป็นการทดสอบประจำปีเรื่องความเชื่อมั่นและความกังวลของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ซีอีโอ (CEO) และผู้บริหารระดับสูงด้านการตลาด หรือ ซีเอ็มโอ (CMO) จากบริษัทต่าง ๆ โดยปัจจุบันการทดสอบนี้ได้ขยายขอบเขตไปถึงการสำรวจโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ (AI) รวมถึงการนำเสนอมุมมองและวิธีคิดของผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกเดือน

จากวิกฤตการณ์การระบาดใหญ่ทั่วโลกของโรคโควิด-19 (COVID-19) ส่งผลให้ความเชื่อมั่นในภาพรวมของซีอีโอและซีเอ็มโอจำนวน 54,000 รายจากทั่วโลกยังคงลดต่ำลงทั่วโลกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นต้นมา โดยลดลงไปถึงอัตราร้อยละ 9.5 แตะที่ระดับคะแนนดัชนีความเชื่อมั่นเวิลด์คอมที่ 18.03 คะแนน จากการวิเคราะห์ของการสำรวจความคิดเห็นทางออนไลน์จากผู้บริหารระดับสูงทั้งซีอีโอและซีเอ็มโอกว่า 54,000 ราย ในเดือนเมษายน 2563 ได้เผยถึงข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์จากความเชื่อมั่นของผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับประเด็นสำคัญต่าง ๆ ท่ามกลางวิกฤตการณ์โควิด-19 ระดับความเชื่อมั่นที่ลดลงต่ำที่สุดอยู่ที่ประเทศโปรตุเกส (ลดลงถึงร้อยละ 9) อย่างไรก็ตาม พบว่า สหรัฐอเมริกามีระดับความเชื่อมั่นเพิ่มสูงที่สุด (ร้อยละ 25) โดยขยับจากอันดับที่ 14 ขึ้นไปเป็นอันดับที่ 1 ในดัชนีความเชื่อมั่นเวิลด์คอม[i]

- Advertisement -

โรเจอร์ เฮอร์นี่ ประธานกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ของเวิลด์คอม กล่าวว่า “เห็นได้ชัดว่า วิกฤตการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อ ดัชนีความเชื่อมั่น เวิลด์คอมประจำเดือนเมษายน 2563 มันเป็นแรงส่งให้การมีส่วนร่วมกับประเด็นเรื่องภาวะวิกฤตเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล และแน่นอนมันทำให้ความเชื่อมันลดลงไป 19 จาก 24 ประเด็น[ii]” เฮอร์นี่ ยังกล่าวอีกว่า “เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดใหญ่โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย มันจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่เราต้องคอยติดตามความเชื่อมั่นและความกังวลของผู้นำระดับสูงเป็นประจำทุกเดือน ทั้งนี้ก็เพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่จะนำไปใช้ได้ในทางปฏิบัติ”

 

ทอม แวน บลาร์คอม กรรมการผู้จัดการบริษัท โทเทิล ควอลิตี้ พีอาร์ (ประเทศไทย) หรือ TQPR Thailand พันธมิตรในประเทศไทยของเวิลด์คอม กลุ่มเครือข่ายที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์อิสระที่ใหญ่ที่สุดในโลก กล่าวว่า ผู้บริหารระดับสูงมีความเชื่อมั่นน้อยที่สุดในเรื่องที่เกี่ยวกับภาครัฐและการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย ระดับความเชื่อมันในการจัดการวิกฤตการณ์ลดต่ำลง

ในขณะที่รัฐบาลของประเทศทั่วโลกต่างมีมาตรการตอบโต้ต่อภาวะวิกฤตแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในโลกอย่างโควิด-19  ผู้บริหารระดับสูงของธุรกิจต่าง ๆ นั้นมีความเชื่อมั่นในเรื่องที่เกี่ยวกับการรับมือกับภาครัฐและการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายอยู่ในระดับที่น้อยที่สุด จะเห็นได้ว่าประเด็นนี้อยู่รั้งท้ายสุดของดัชนีความเชื่อมั่นของเวิลด์คอม[iii] ผู้บริหารระดับสูงในสหรัฐอเมริกาดูมีความวิตกกับประเด็นนี้โดยเฉพาะ ส่วนคะแนนความเชื่อมั่นก็เป็นลำดับสามนับจากอันดับท้ายสุด[iv]

การจัดการภาวะวิกฤต (Crisis Management) ถือเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่กระทบต่อความเชื่อมั่น เป็นลำดับที่ห้าที่มีคะแนนต่ำที่สุด

เฮอร์นี่ กล่าวว่า “ย่างก้าวของรัฐบาลและการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่เกิดจากภาวะวิกฤตนั้นกระทบต่อความเชื่อมั่นเช่นกัน ผู้บริหารระดับสูงมีความเชื่อมั่นน้อยที่สุดต่อความสามารถของตนเองที่จะรับมือกับสิ่งเหล่านี้ และความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองที่จะจัดการกับวิกฤตต่าง ๆ ถือเป็นความวิตกหนึ่งในห้าอันดับแรกเลยทีเดียว”

ประเด็น “คู่ค้า” ไต่อันดับสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่ประเด็นเรื่อง “Influencer” ยังคงรั้งอันดับ 1 สำหรับผู้บริหารระดับสูง

ควบคู่ไปกับความเชื่อมั่นจากทั่วโลก ข้อมูลเชิงลึกบ่งบอกได้ถึงความสำคัญของการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่ม และความเชื่อมั่นในระดับต่าง ๆ ที่ผู้บริหารระดับสูงมีต่อการเข้าถึงของกลุ่มลูกค้าเหล่านั้น เมื่อปี 2562 ผู้บริหารระดับสูงมีความกังวลมากที่สุดต่อการเข้าถึงกลุ่ม influencer และในขณะที่กลุ่ม influencer ยังคงอยู่ที่อันดับ 1 ของกลุ่มลูกค้าที่ผู้บริหารให้ความสนใจ ระดับของการมีส่วนร่วมกลับลดลงร้อยละ 35

อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นในการเข้าถึงกลุ่ม influencer ก็เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 68 อย่างมีนัยสำคัญมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 กลุ่มที่ขึ้นอันดับมาได้อย่างโดดเด่นคือ กลุ่มคู่ค้า (suppliers) โดยขึ้นถึงร้อยละ 273 ถึงแม้ว่าจะเป็นกลุ่มที่อยู่อันดับหกก็ตาม แต่การเพิ่มขึ้นในลักษณะนี้นับว่าวิกฤตการณ์โควิด-19 ทำให้บรรดาผู้บริหารหันมาสนใจในการรักษาห่วงโซ่อุปทาน (supply chains) ของตนเองเป็นสำคัญ

ผลกระทบและบทบาทของสื่อมวลชน กลายมาเป็นประเด็นอันดับ 1 ที่ผู้บริหารระดับสูงให้ความสนใจ แต่ทั้งนี้ประเด็นเเกี่ยวกับคนทั่วไปนั้นติดสี่อันดับ จากหกอันดับแรกของรายการ

สถานการณ์การระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 ทำให้สื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญคือ กลายเป็นเวทีศูนย์กลาง เพราะฉะนั้นจึงไม่น่าประหลาดใจที่ผลกระทบและบทบาทของสื่อมวลชนจึงขยับขึ้นมาถึงอันดับที่ 1 ที่ผู้บริหารให้ความสนใจ (ขึ้นมาจากอันดับที่ 3 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562) ผู้บริหารระดับสูงมีความเชื่อมั่นมากขึ้นเล็กน้อย (ร้อยละ 5) ในการรับมือกับสื่อ

ประเด็นเรื่องการรักษาพนักงาน การเพิ่มและฝึกอบรมทักษะพนักงาน รวมถึงการมีส่วนร่วมของพนักงาน ทั้งหมดนี้เป็นประเด็นที่ติดใน 5 อันดับแรก การเพิ่มทักษะพนักงานนับได้ว่าเป็นประเด็นที่มีพัฒนาการที่ดีที่สุดในดัชนีความเชื่อมั่น (ร้อยละ 17) แต่ความเชื่อมั่นในประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับพนักงานนั้นตกอันดับไป โดยประเด็นเรื่องการดึงดูดพนักงานตกอันดับไปมากที่สุดถึงร้อยละ 13

การตอบโต้ต่อสถานการณ์ระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 เป็นตัวขับเคลื่อนต่อการมีส่วนร่วมในประเด็นต่าง ๆ ให้เพิ่มมากขึ้นอย่างมหาศาล

การมีส่วนร่วมกับประเด็นต่าง ๆ ที่มีอันดับสูงขึ้นอันเนื่องมาจากการระบาดใหญ่ของโลกโควิด-19[v] ได้แก่ ประเด็นเรื่องรัฐบาลและการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 1,280 เรื่องข้อตกลงทางการค้าและอัตราภาษีศุลกากรจากทั่วโลก เพิ่มขึ้นร้อยละ 779 เรื่องการจัดการภาวะวิกฤต เพิ่มขึ้นร้อยละ 472 ความเชื่อมั่นในการรับมือกับบางประเด็นในบางประเทศมีระดับต่ำ เช่น สหรัฐอเมริกา[vi]มีคะแนนต่ำที่สุดเป็นอันดับสี่ในเรื่องของข้อตกลงทางการค้าและอัตราภาษีศุลกากรจากทั่วโลก

การมีส่วนร่วมกับประเด็นสำหรับผลกระทบของวิธีการสื่อสารของผู้นำทางการเมืองในสื่อสังคมออนไลน์ (social media) มีอัตราที่สูงขึ้นถึงร้อยละ 419 โดยประเทศฝรั่งเศส[vii] มีอัตราความเชื่อมั่นที่สูงขึ้นที่สุดในประเด็นนี้ ถึงร้อยละ 9 ในขณะที่ประเทศออสเตรเลีย มีอัตราความเชื่อมั่นที่ลดลงมาต่ำที่สุดถึงร้อยละ 14 ส่วนสหรัฐอเมริกาตกลงมาร้อยละ 2 และอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนความเชื่อมั่น

ขยะพลาสติก และกรณีอื้อฉาวของฮาร์วีย์ ไวน์สไตน์ (The Weinstein Effect) เป็นประเด็นนอกเหนือจากปกติในดัชนีภายใต้ผลกระทบจากโควิด-19

ในขณะที่ผลสำรวจทั้งหลายเกี่ยวข้องโดยตรงกับวิกฤตการณ์โควิด-19 แต่มีประเด็นที่นอกเหนือจากปกติที่แสดงให้เห็นถึงการที่ผู้บริหารระดับสูงให้ความสนใจกับประเด็นอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน อย่างเช่น ประเด็นเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศ ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ 451 และความเชื่อมั่นในการจัดการกับประเด็นนี้อยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดเป็นอันดับสองในดัชนี การลดขยะพลาสติกและประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความยั่งยืนเพิ่งเข้ามาใหม่ในดัชนีโดยอยู่ที่อันดับที่ 4 แต่ดูเหมือนว่าผู้บริหารจะมีความเชื่อมั่นในการรับมือกับเรื่องนี้ โดยมีคะแนนสูงสุดเป็นอันดับสามของคะแนนดัชนีความเชื่อมั่นเวิลด์คอม

นายเฮอร์นี่ กล่าวว่า “ถึงแม้ว่า วิกฤตการณ์โควิด-19 จะเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าเป็นจุดสนใจมากที่สุด แต่มันก็ไม่ได้เป็นเพียงประเด็นเดียวที่ซีอีโอให้ความสนใจ อย่างกรณีอื้อฉาวของฮาร์วีย์ ไวน์สไตน์ รวมถึงการให้ความสำคัญกับการลดการใช้พลาสติกจากทั่วโลก เป็นประเด็นที่มีนัยว่า การคุกคามล่วงละเมิดทางเพศและความยั่งยืน เป็นเรื่องมีแนวโน้มสูงขึ้นในความสนใจของผู้บริหารระดับสูง ถือเป็นเครื่องเตือนใจถึงผู้บริหารว่า ไม่ควรจะหลงลืมประเด็นอื่น ๆ ที่อาจชี้อนาคตหลังจบโควิด-19 ด้วยเช่นกัน”

10 ดัชนีความเชื่อมั่นของเวิลด์คอม

ดัชนีความเชื่อมั่นของเวิลด์คอมตอกย้ำถึงความเชื่อมั่น หรือ ข้อกังวลผ่านประเด็นต่าง ๆ จำนวน 24 ประเด็น และ 6 กลุ่มเป้าหมาย โดยเราได้ทำการสรุปผลการสำรวจ 10 ข้อที่เรียกว่า “10 ดัชนีความเชื่อมั่นของเวิลด์คอม” ดังต่อไปนี้

1 ระดับความเชื่อมั่นยังคงตกต่ำลง – ลดลงร้อยละ 9.5

 • สหรัฐอเมริกาขึ้นอันดับสูงที่สุด (สูงขึ้นร้อยละ 25) แต่ความเชื่อมั่นยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเมื่อปี 2561

2 ประเด็นเรื่อง “รัฐบาลและการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย” ขึ้นอันดับสูงอย่างก้าวกระโดด (สูงขึ้นร้อยละ 1,280) และมีระดับความเชื่อมั่นที่ต่ำที่สุดในบรรดาประเด็นทั้งหมด

3 ท่ามกลางวิกฤตการณ์โควิด-19 การจัดการภาวะวิกฤตได้คะแนนดัชนีความเชื่อมั่นเวิลด์คอมต่ำที่สุดเป็นอันดับห้า

4 influencer ยังคงรั้งอันดับที่ 1 ของกลุ่มลูกค้า อย่างไรก็ตาม “คู่ค้า” เป็นกลุ่มที่ผู้บริหารให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้น – สูงขึ้นร้อยละ 273

5 ผลกระทบและบทบาทของสื่อมวลชนกลายเป็นประเด็นอันดับที่ 1 ที่ผู้บริหารให้ความสนใจ

6 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพนักงานยังคงเป็นประเด็นที่ผู้บริหารให้ความสนใจสูง

 • การรักษาพนักงาน – ประเด็นอันดับที่ 2
 • การเพิ่ม และฝึกอบรมทักษะพนักงาน – ประเด็นอันดับที่ 3
 • การมีส่วนร่วมของพนักงาน – ประเด็นอันดับที่ 5
 • การโยกย้ายทางเศรษฐกิจ – ประเด็นอันดับที่ 6
 • ประเด็นที่เกี่ยวกับพนักงานติด 4 อันดับจาก 6 อันดับต้น

7 ขยะพลาสติก และกรณีอื้อฉาวของฮาร์วีย์ ไวน์สไตน์เป็นประเด็นนอกเหนือจากปกติในดัชนีภายใต้ผลกระทบจากโควิด-19

 • ประเด็นเรื่องการคุกคามล่วงละเมิดทางเพศมีระดับเพิ่มสูงขึ้นอย่างมหาศาลถึงร้อยละ 451 และความเชื่อมั่นในการรับมือประเด็นดังกล่าวต่ำที่สุดเป็นอันดับ 2 ในดัชนี
 • การลดการใช้ขยะพลาสติก และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความยั่งยืนเข้าอันดับมาใหม่ที่อันดับ 4 ของดัชนี แต่ผู้บริหารค่อนข้างมีความเชื่อมั่นในการจัดการกับประเด็นดังกล่าว โดยมีคะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 3 ของดัชนีความเชื่อมั่นของเวิลด์คอม

8 การโต้ตอบการระบาดใหญ่โรคโควิด-19 ผลักดันให้การมีส่วนร่วมในประเด็นเพิ่มสูงขึ้นมาก

 • รัฐบาลและการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย สูงขึ้นร้อยละ 1,280
 • ข้อตกลงทางการค้า และอัตราภาษีศุลกากร สูงขึ้นร้อยละ 779
 • การจัดการภาวะวิกฤต สูงขึ้นร้อยละ 472

9 ผลกระทบของวิธีการสื่อสารของผู้นำทางการเมืองบนสื่อสังคมออนไลน์ สูงขึ้นร้อยละ 419

 • ประเทศฝรั่งเศส มีความเชื่อมั่นเกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ในระดับที่สูงที่สุด – สูงขึ้นร้อยละ 9
 • ประเทศออสเตรเลีย มีความเชื่อมั่นตกลงมาต่ำที่สุด – ลดลงร้อยละ 14 ในขณะที่สหรัฐอเมริกาตกลงมาร้อยละ 2 และมีคะแนนความเชื่อมั่นในอัตราที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

10 ผู้บริหารที่มีความเชื่อมั่นสูงที่สุด คือ กลุ่มผู้บริหารที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป เนื่องจากผ่านประสบการณ์ในการรับมือกับวิกฤตต่าง ๆ มาแล้วหลายครั้ง

 • ผู้บริหารรุ่นเจนเนอเรชั่น-เอ็กซ์ (Generation-X) มีความเชื่อมั่นน้อยที่สุด และเป็นกลุ่มอายุกลุ่มเดียวที่มีความเชื่อมั่นที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News