Home Business จัดการหนี้อย่างไร ให้มีสภาพคล่องใช้ในยามวิกฤต

จัดการหนี้อย่างไร ให้มีสภาพคล่องใช้ในยามวิกฤต

โดย วิภาดา ศุภกุลวณิชย์ AFPT™

Assistant Wealth Manager ธนาคารทิสโก้

สถานการณ์ COVID-19 แม้จะกินระยะเวลามากว่า 18 เดือนแล้ว แต่ดูเหมือนว่า สถานการณ์จะยังไม่ดีขึ้น ส่งผลให้รายได้ของทั้งประชาชนและธุรกิจลดลง ผู้ประกอบการธุรกิจหลายรายจำเป็นต้องปิดกิจการ หรือเลิกจ้างพนักงานเพื่อความอยู่รอด

- Advertisement -

จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าในไตรมาส 1/2021 ไทยมีผู้ว่างงานประมาณ 7.58 แสนคน เพิ่มสูงขึ้นเกือบเท่าตัวจากช่วงเดียวกันของปี 2020 ที่มีผู้ว่างงานประมาณ 3.95 แสนคน

จำนวนผู้ว่างงานที่สูงขึ้นนั้น ทำให้เกิดคำถามว่า หากเราต้องกลายเป็นผู้ว่างงานกะทันหัน เราจะมีวิธีการรับมือและบริหารจัดการกับหนี้สินที่มีอยู่อย่างไรในช่วงวิกฤต COVID-19

ทั้งนี้ ผู้เขียนได้แบ่งการบริหารจัดการหนี้ออกเป็น 8 หัวข้อ ดังนี้

1. หาแหล่งเงินชดเชย ว่าจะได้รับจากที่ใดบ้าง เช่น หากเป็นพนักงานหรือลูกจ้างที่มีประกันสังคม (ผู้ประกันตน ม.33) และจ่ายสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนการว่างงาน จะได้รับเงินทดแทนระหว่างว่างงาน กรณีถูกเลิกจ้าง เพราะนายจ้างปิดกิจการ (ตั้งแต่ 1 มี.ค .2563 ถึง 28 ก.พ. 2565) ในอัตราร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายวัน ภายในระยะเวลา 1 ปีปฏิทิน โดยคำนวณจากฐานเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท เป็นเวลา 200 วัน สมมติว่านาย A มีเงินเดือน 20,000 บาท ประกันสังคมจะชดเชยกรณีว่างงานจากการเลิกจ้าง คิดเป็นฐานเงินเดือนสูงสุด 15,000 x 70% เป็นจำนวน 10,500 บาท แต่ไม่เกิน 200 วัน เป็นต้น

2. ทำบัญชีรายรับรายจ่ายล่วงหน้า 12 เดือน ให้เรารู้ว่า ในแต่ละเดือน เรามีรายรับ-รายจ่ายอะไรบ้าง จำนวนเท่าไหร่ เพียงพอที่จะจ่ายหนี้ในแต่ละเดือนหรือไม่

2. สำรวจหนี้ที่มีว่า ปัจจุบันมีหนี้ทั้งหมดเท่าไหร่ แต่ละก้อนคิดอัตราดอกเบี้ยกี่เปอร์เซ็นต์ และเงินที่ต้องจ่ายแต่ละงวดมีจำนวนเงินทั้งสิ้นกี่บาท

4. เรียงลำดับหนี้เพื่อเตรียมวางแผนชำระหนี้ตามรายรับที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน เช่น จ่ายชำระหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อน อย่างหนี้บัตรกดเงินสด และบัตรเครดิต ที่มีดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูง หรือหากรายรับไม่พอ อาจใช้วิธีบริหารหนี้ก้อนนี้ โดยการหาหนี้ก้อนอื่นที่มีดอกเบี้ยถูกกว่ามาโปะ เช่น สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ ที่มีดอกเบี้ยต่ำ โดยควรเลือกแบบที่โปะได้ คิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก และสามารถปิดบัญชีก่อนกำหนดได้ไม่มีค่าปรับ ซึ่งช่วยประหยัดเงินค่าดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายลงได้

5. ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นลง เช่น ประหยัดค่าน้ำ-ค่าไฟ ลดการชอปปิง

6. เพิ่มรายได้ ข้อนี้จะขึ้นอยู่กับความสามารถ และทักษะของแต่ละบุคคล เช่น ขายของออนไลน์ สอนพิเศษ เป็นต้น

7. ตัดสินใจขายทรัพย์สินที่มีเพื่อชำระหนี้ หากพยายามลดรายจ่าย เพิ่มรายได้แล้ว ยังมีเงินไม่พอชำระหนี้ อาจจำเป็นต้องสำรวจทรัพย์สินที่ขายได้ และตัดสินใจขายเพื่อนำเงินบางส่วนไปชำระหนี้

8. ติดต่อสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ หากลดรายได้ เพิ่มรายจ่าย และขายทรัพย์สินแล้ว ยังมีเงินไม่เพียงพอชำระหนี้ แนะนำให้ขอเจรจาต่อรองการชำระหนี้ เช่น การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ รีไฟแนนซ์ ยืดระยะเวลาหนี้ พักชำระหนี้ชั่วคราว ลดอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น

เมื่อเราสามารถบริหารจัดการหนี้ได้แล้ว สิ่งที่เราควรทำหลังจากนี้คือ การตั้งมั่นว่าจะไม่ก่อหนี้ใหม่ถ้าไม่จำเป็น ซึ่งตามทฤษฎี การผ่อนชำระหนี้ที่ไม่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยในแต่ละเดือนไม่ควรเกิน 20% ของรายได้ สมมติว่า เรามีรายได้ 30,000 บาท เราไม่ควรผ่อนหนี้ในแต่ละเดือนเกิน 6,000 บาท แต่ถ้ามีการผ่อนหนี้บ้านด้วย ไม่ควรเกิน 45% ของรายได้ หรือ 13,500 บาท

อย่างไรก็ตาม สำหรับคนที่ยังไม่ตกงาน การบริหารจัดการหนี้สินก็ถือเป็นเรื่องที่สำคัญ ยกตัวอย่างเช่น การบริหารจัดการหนี้บ้าน หากคุณมีเงินเหลือและต้องการโปะบ้าน คุณควรเลือกสินเชื่อบ้านที่หากโปะไปแล้ว เกิดมีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องการใช้เงิน ก็สามารถถอนออกมาได้แบบไม่ต้องกังวล แถมยังลดดอกเบี้ย ร่นระยะเวลาผ่อนลง ทำให้คุณเป็นเจ้าของบ้านได้เร็วขึ้น

สุดท้ายนี้ แม้จะผ่านพ้นวิกฤตไปแล้ว การปรับพฤติกรรมการใช้เงินก็เป็นสิ่งที่สำคัญ โดยหากมีรายรับเข้ามา จะต้องรู้จักออมก่อนใช้ ซึ่งควรออมไม่ต่ำกว่า 10% ของรายรับ รวมถึงควรมีเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินประมาณ 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในแต่ละเดือน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและลดโอกาสการก่อหนี้ใหม่ หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด หรือมีวิกฤตมาเยือนอีกรอบ

Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News