HomeBusinessAWC ขาดทุน 1.8 พันล้าน จากโควิด-19 มั่นใจปี 64 ธุรกิจจะฟื้นด้วยกลยุทธ์ใหม่

AWC ขาดทุน 1.8 พันล้าน จากโควิด-19 มั่นใจปี 64 ธุรกิจจะฟื้นด้วยกลยุทธ์ใหม่

AWC ประกาศผลประกอบการในปี 2563 และไตรมาส 4/2563 บริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานวมที่ 6,133 ล้านบาท และ 1,578 ล้านบาท ในขณะที่ธุรกิจโรงแรมและศูนย์การค้าเริ่มปรับตัวดีขึ้นทำให้กระแสเงินสดรวมในปีที่ผ่านมาของบริษัทยังคงเป็นบวก

บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น หรือ AWC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทย ประกาศผลประกอบการปี 2563 และไตรมาส 4/2563 เปรียบเทียบกับไตรมาส 3/2563 รายได้รวมปรับตัวสูงขึ้น 24.60% ซึ่งเป็นการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาส ที่ผ่านมา 

โดยได้รับประโยชน์จากแผนกลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลายและสมดุลเชิงธุรกิจ ( Balanced and Diversified Portfolio) ทำให้บริษัทสามารถสร้างกระแสเงินสดได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่องเฉพาะกลุ่มธุรกิจ อาคารสำนักงานที่ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากวิกฤตการณ์ 

ภาพรวมธุรกิจ

- Advertisement -

ในขณะที่ธุรกิจโรงแรมและศูนย์การค้าเริ่มปรับตัวดีขึ้นทำให้กระแสเงินสดรวมในปีที่ผ่านมาของบริษัทยังคงเป็นบวกซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความต่อเนื่องในการดำเนินงาน การปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้ยังแสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวและแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องของธุรกิจภายในประเทศ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้จากการดำเนินงานในไตรมาส 4/2563 ลดลง 13.6% จากไตรมาส 3/2563

เป็นผลมาจากแผนการปรับโครงสร้างองค์กรควบคู่ไปกับมาตรการควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารค่าใช้จ่าย (Cost Control and Efficiency Initiatives) ซึ่งเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งในการบริหารงานรวมถึงการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างยั่งยืน เพื่อการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว

คุณวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC กล่าวว่า เราเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยในระยะยาว AWC จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างปรากฏการณ์โดยการเปิดโครงการใหม่ระดับแลนด์มาร์ค เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย 

โดยได้ดำเนินการตามแผนงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ที่ผ่านมาเราดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายของแผนธุรกิจที่วางไว้ ด้วยการเข้าซื้อทรัพย์สินกลุ่ม และการเปิดโครงการ โรงแรมมีเลีย เกาะสมุย โรงแรมบันยันทรีกระบี่ เรือสิริมหรรณพ และลาซาล อเวนิว เฟส2 เป็นต้น การดำเนินการดังกล่าวได้สร้างความมั่นคงให้กับพอร์ตทรัพย์สินของ AWC ทำให้ ณ สิ้นปี 2563 AWC มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นเป็น 125,696 ล้านบาท เติบโตจาก 99,549 ล้านบาทในปี 2562 อยู่ที่ 26% 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามแผนปรับปรุง ไม่ว่าจะเป็น ตะวันนา บางกะปิโรงแรมคอร์ทยาร์ด บาย แมริออท ภูเก็ตทาวน์  อย่างไรก็ตามธุรกิจยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติยังไม่สามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้

ธุรกิจอสังหา-โรงแรม

บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการลดค่าเช่าให้กับผู้ประกอบการร้านค้าเช่าในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า (Retail) เพื่อให้สามารถผ่านวิกฤตไปได้ด้วยกันอย่างดีที่สุด ส่งผลให้บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ ไตรมาส 4/2563 ที่ 492 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 20.6% จากไตรมาส 3/2563 บริษัทยังสามารถสร้างกระแสเงินสดได้อย่างมั่นคง จากการต่อยอดการลงทุนที่หลากหลายและสมดุล (Balanced and Diversified Portfolio) ทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน

สำหรับกลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการ (Hospitality) ยังคงได้รับผลกระทบจากภาพรวมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับรายได้ของกลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการของบริษัท

อย่างไรก็ตาม AWC ได้เข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ อาทิ โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวการเดินทาง Workation Thailand ทำงานเที่ยวได้ รวมใจช่วยชาติ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน 

นอกจากนี้ ยังวางแผนโครงการ AWC INFINITE LIFESTYLE: INFINITE POINT OF HAPPINESS ตอบรับนโยบายการท่องเที่ยวของภาครัฐ และส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทยให้พลิกฟื้นและเดินหน้าอย่างแข็งแกร่ง โดยรายได้ของกลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการของบริษัทปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จาก 470 ล้านบาทในไตรมาส 3/2563 เป็น 773 ล้านบาท ในไตรมาส 4/2563 หรือเพิ่มขึ้นกว่า 64.6% 

ในขณะที่ รายได้ของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ (Retail and Commercial) ได้ปรับตัวสูงขึ้นจาก 836 ล้านบาท ในไตรมาส 3/2563 เป็น 872 ล้านบาท ในไตรมาส 4/2563 หรือเพิ่มขึ้น 4.3% เป็นผลมาจากการฟื้นตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบกิจการการค้า (Retail) ที่มีจำนวนลูกค้าที่เข้าใช้บริการ (Traffic) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากไม่เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ตามที่ได้เกิดขึ้น คาดว่าผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการ รวมถึงกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ จะปรับตัวสูงขึ้นกว่าตัวเลขในปัจจุบัน 

กลยุทธ์ใหม่ปี 64

กลยุทธ์ในการก้าวสู่ปี 2564 ยังคงยืนหยัดในพันธกิจ “การสร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่า” (Building A Better Future) ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตลอดจนชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในโลกที่เดินหน้าด้วยมาตรฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ที่พฤติกรรมและการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไป ด้วยการดำเนินธุรกิจให้ “ดีกว่า” ใน ด้าน คือ 

  • BETTER PEOPLE สร้างความมั่นใจด้านสุขอนามัยความปลอดภัยเต็มรูปแบบในทุกโครงการของ AWC
  • BETTER LIFESTYLE ใช้ความโดดเด่นของพอร์ทโฟลิโอที่หลากหลายในการตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบ New Normal ผ่านบริการรูปแบบใหม่ๆ 
  • BETTER ECONOMY เดินหน้าพัฒนาธุรกิจตามแผนการ ทั้งการพัฒนาโครงการคุณภาพใหม่ๆ รวมทั้งการปรับปรุงโครงการเดิมให้เป็นจุดหมายปลายทางหลักด้านการท่องเที่ยว สร้างความมั่นใจ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจของไทยสามารถกลับมาเป็นปกติได้โดยเร็วและเติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อไป
Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News