Home Business ฝ่าวิกฤติ ! ใช้ดิจิทัลขับเคลื่อนองค์กรเปลี่ยนถ่ายสู่ยุคชีวิตวิถีใหม่

ฝ่าวิกฤติ ! ใช้ดิจิทัลขับเคลื่อนองค์กรเปลี่ยนถ่ายสู่ยุคชีวิตวิถีใหม่

“ในวิกฤติยังมีโอกาส” ตรงที่โควิด-19 มีส่วนกระตุ้นให้หลายองค์กรธุรกิจกล้าที่จะก้าวออกจากพื้นที่แสนสบาย หรือ Comfort Zone แบบเดิมๆ และแสดงถึงศักยภาพในการเปลี่ยนผ่านสู่การทำงานบนฐานชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) โดยการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือดิจิทัลและข้อมูลในการผสมผสานโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที

นครินทร์ เทียนประทีป  ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ยิบอินซอย จำกัด กล่าวว่า การใช้เครื่องมือดิจิทัลและข้อมูล  อาทิ เซิร์ฟเวอร์ สตอเรจ เน็ตเวิร์ก ร่วมกับโซลูชันและเทคโนโลยีขั้นสูง (High-end Technology) ต่างๆ เช่น ไฮบริดคลาวด์ ไอโอที เอไอ/บ็อต ระบบการทำงานในองค์กรแบบอัตโนมัติ (Robotic Process Automation : RPA) การสร้างแพลตฟอร์มการบริการตนเอง (Self-Service) ที่จัดการและวิเคราะห์ระบบข้อมูลที่ซับซ้อน (Data Analytics) รวมถึงบิสเนส อินเทลลิเจนซ์ ให้ง่ายต่อการนำไปใช้งานและประกอบการตัดสินใจระดับสูง การพัฒนาบริการไอทีและโซลูชันใหม่ๆ ในลักษณะแมเนจ เซอร์วิส (Managed Services) ทั้งในระดับไมโครเซอร์วิสและคอนเทนเนอร์ เพื่อหนุนเสริมการดำเนินแผนพัฒนาธุรกิจที่ต้องครบถ้วนทั้งระยะสั้น กลาง และยาว รวมถึงการกำหนดแผนสำรองฉุกเฉิน ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถก้าวข้ามปัญหาการชะงักงันทางธุรกิจได้รวดเร็วหรือสูญเสียน้อยลง

ดิจิทัลกับการปรับวิธีทำงาน-เสริมความเป็นทีม

สถานการณ์การแพร่ระบาดทำให้หลายองค์กรธุรกิจต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงาน เช่น การสร้างพื้นที่ทำงานเสมือน (Virtual Workplace) เพื่อรองรับการทำงานระยะไกลโดยอาศัย เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง บิ๊ก ดาต้า เวอร์ชวลไลเซชัน (Virtualization) และระบบความปลอดภัย มาช่วยยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีและศูนย์ข้อมูลหลักไว้รองรับการทำงานในสำนักงานและออนไลน์ผ่านอุปกรณ์ไอทีหรือไอโอทีจากที่ใดก็ได้ ผนวกกับการใช้เครื่องมือบูรณาการสื่อสาร (Collaboration Tools) เช่น การประชุมแบบเสมือนผ่าน เทคโนโลยีเว็บ คอนเฟอเรนซ์ หรือ วิดีโอ คอนเฟอเรนซ์ จะยิ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการตัดสินใจในองค์กรร่วมกันแบบเป็นทีม รวมถึง โซลูชันฝึกอบรม เว็บ เทรนนิ่ง ไว้เสริมด้านการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะทักษะด้านไอที ซึ่งจำเป็นต่อธุรกิจที่ต้องการไปต่อในยุคชีวิตวิถีใหม่

ดิจิทัลกับโมเดลธุรกิจเชิงรุก

- Advertisement -

ช่องทางการค้าและบริการออนไลน์ ได้กลายเป็นโมเดลเชิงรุกยุคชีวิตวิถีใหม่ที่องค์กรธุรกิจเลือกใช้ในการสร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อต่อยอดธุรกิจในปัจจุบัน หรือแทนที่บางสายธุรกิจ ซึ่งไม่สามารถไปต่อด้วยวิธีเดิมๆ เช่น การปรับเปลี่ยนวิธีค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคจากหน้าร้านไปสู่ช่องทางการขายผ่าน แพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัล อี-มาร์เก็ตเพลส หรือโซเชียลมีเดียต่างๆ อย่าง เฟซบุ๊ก ไลน์ อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ เพื่อชดเชยรายได้ช่วงวิกฤติโควิด-19 แต่กลับได้โมเดลธุรกิจใหม่ที่เพิ่มโอกาสเข้าถึงฐานลูกค้าใหม่ หรือขยายตลาดได้กว้างไกลกว่าเดิม เช่นเดียวกับการปรับตัวของธุรกิจจัดอบรมสัมมนา ซึ่งเลือกปรับปรุงโมเดลธุรกิจด้วยการจัดคอร์สอบรมออนไลน์ผ่าน แพลตฟอร์มเว็บแคสต์ (Webcast) หรือเว็บบินาร์ (Webinar) หรือธุรกิจการจัดนิทรรศการหรือแฟชั่นโชว์ ซึ่งใช้เทคโนโลยีวีอาร์ (VR) และเออาร์ (AR) ในการจัดแสดงงานแบบเสมือนจริงสามมิติ โดยสามารถกระจายการเข้าชมไปได้ทั่วประเทศหรือทั่วโลก

อีกหนึ่งโมเดลธุรกิจเชิงรุก คือ การปรับใช้โครงสร้างเดิมไปเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการใหม่ๆ อาทิ ความร่วมมือระหว่างฟอร์ด จีเอ็ม และเทสล่า ที่ตัดสินใจปรับฐานการผลิตรถยนต์มาผลิตเครื่องช่วยหายใจและหน้ากากอนามัยชั่วคราว ซึ่งต้องอาศัยโครงสร้างการจัดการด้านซัพพลายเชนที่แข็งแกร่ง ผสมกับการตัดสินใจบนฐานข้อมูล บิสเนส อินเทลลิเจนซ์ ซึ่งสามารถพลิกวิกฤติเป็นโอกาสได้เหมาะกับสถานการณ์ ขณะที่บางธุรกิจซึ่งปรับตัวได้ช้ากว่าก็เลือกการปรับโครงสร้างเพื่อรักษาธุรกิจเดิม เช่น ธุรกิจขนส่งพัสดุที่จับมือกับเว็บไซต์อี-คอมเมิร์ซ เพื่อเจาะตลาดกลุ่มผู้บริโภคที่นิยมซื้อสินค้าออนไลน์ ซึ่งเติบโตเป็นทวีคูณในช่วงที่ผ่านมา และมีท่าทีพัฒนาต่อเนื่องไปในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างโมเดลธุรกิจเชิงรุกข้างต้น จำต้องมีโซลูชันด้านความปลอดภัยของระบบเครือข่ายและข้อมูล เช่น ระบบป้องกันไวรัส เกตเวย์ ไฟร์วอลล์ เข้ามาเสริมความมั่นใจในการใช้งานไอทีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานผ่านคลาวด์ทุกประเภท การรับ-ส่งข้อมูลที่ได้มาจากการใช้งานเอไอ แมชชีนเลิร์นนิ่ง ไอโอที ตลอดจน การพัฒนาระบบพิสูจน์ตัวตน (Authentication) ในการขอเข้าใช้งานระบบหรือร้องขอข้อมูลเชิงลึก เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยไซเบอร์ และมาตรฐานจริยธรรมทางเทคโนโลยีที่โปร่งใสตรวจสอบได้ (Transparency and Traceability) ดังเช่นการปรับตัวของสถาบันการเงินยุคโควิด-19 ซึ่งมีการขยายบริการธุรกรรมออนไลน์ เช่น คิวอาร์โค้ด กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งต้องมีระบบเฝ้าระวังการชำระเงินทางดิจิทัล การฟอกเงิน การปลอมแปลงที่ผิดกฎหมาย หรือการโจรกรรมการเงินผ่านออนไลน์ เป็นต้น

ดิจิทัลกับประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า

นับวัน กลยุทธ์ด้านลูกค้าสัมพันธ์ หรือ ซีอาร์เอ็ม ยิ่งมีความจำเป็นต่อการนำมาใช้เก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคในชีวิตวิถีใหม่ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า หรือสร้างความรู้สึกผูกพันกับสินค้าและบริการของเรา (Customer Engagement) เมื่อผสมด้วย กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลและการสื่อสารแบบออมนิแชนเนล (Omni Channel) ในการเข้าถึงตัวลูกค้าได้ตรงกลุ่มเป้าหมายในทุกช่องทางสื่อสารทั้งออฟไลน์และออนไลน์ โดยเฉพาะโซเชียลมีเดียอย่าง เฟซบุ๊ก ไลน์ อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ จะยิ่งสร้างกิจกรรมส่งเสริมการขายหลายรูปแบบ เช่น การสร้างหรือบอกเล่าเรื่องราวสินค้าและบริการให้แตกต่าง การสร้างกระแสบอกต่อ หรือเปิดการสื่อสารสองทางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในแบบอินเตอร์แอกทีฟมากขึ้น เช่น การทำไลฟ์สดขายสินค้าและบริการ การเว็บแคสต์ หรือไลฟ์แชตเพื่อพูดคุยระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย เป็นต้น ทั้งนี้เพราะการตัดสินใจซื้อของลูกค้าจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณภาพเพียงอย่างเดียว แต่มีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกและประสบการณ์ที่มีต่อสินค้าและบริการนั้นๆ ด้วย ซึ่งทำให้กลยุทธ์การตลาดที่เกี่ยวพันกับการสร้างความพึงพอใจหรือประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้ายิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นในอนาคต

Latest

FDA อนุมัติใช้ Remdesivir เป็น ยารักษาโควิด-19

องค์การอาหารและยาของสหรัฐ (FDA) ได้อนุมัติให้ยาต้านไวรัส Remdesivir จากบริษัท Gilead Sciences’ เป็นยาสำหรับใช้รักษาโรคโควิด-19 อย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีนี้ ตามเวลาในสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้หุ้นของบริษัท Gilead ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5% ในวันเดียวกัน เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา FDA ได้อนุมัติให้ใช้วัคซีนดังกล่าวในกรณีฉุกเฉินในโรงพยาบาล แม้ว่าในขณะนั้นตัวแทนผู้ผลิตยายังไม่อนุมัติตัวยาดังกล่าวอย่างเป็นทางการก็ตาม...

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

จีนคงคำสั่งห้ามกรุ๊ปทัวร์ไปต่างประเทศป้องกันโควิด-19 ระบาดซ้ำ

จีน ยังห้ามกรุ๊ปทัวร์เดินทางไปต่างประเทศ พร้อมห้ามบริษัทท่องเที่ยวจัดทัวร์เข้าประเทศ ป้องกันโควิด-19 ระบาดซ้ำช่วงหน้าหนาว กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจีน ประกาศทางเว็บไซต์ว่าจีนจะยังระงับการเดินทางออกนอกประเทศของกรุ๊ปทัวร์ และห้ามบริษัทท่องเที่ยวนำทัวร์เข้าประเทศ ทั้งนี้ จีนระงับทัวร์ในประเทศและนอกประเทศเมื่อเดือนม.ค. เพื่อควบคุมการระบาดของไวรัส แต่อนุญาตให้จัดทัวร์ในประเทศได้เมื่อเดือนก.ค. หลังจากจำนวนผู้ติดเชื้อลดลง การที่จีนห้ามกรุ๊ปทัวร์ไปต่างประเทศ ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของหลายประเทศ ซึ่งพึ่งพานักท่องเที่ยวจีน ขณะเดียวกัน มีรายงานข่าวว่าการท่องเที่ยวในฮ่องกงแทบไม่มี หลังจากจำนวนนักท่องเที่ยวลดลง 99.7% เมื่อเดือนก.ย. เหลือเพียง 9,132 คน โดยมีผู้ข้ามจากจีนแผ่นดินใหญ่เข้าไปในฮ่องกง 6,211 คนเมื่อเดือนก.ย. คิดเป็น...

อินเดีย แจก ‘โบนัส’ จนท.รัฐ กว่า 500 ล้านดอลลาร์ หวังกระตุ้นใช้จ่าย

อ้างอิงจากสำนักข่าวซินหัว รัฐบาลกลางอินเดียประกาศมอบเงินโบนัสราว 507.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1.58 หมื่นล้านบาท) ให้เจ้าหน้าที่รัฐระดับกลาง-ล่างกว่า 3 ล้านคนเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลที่จะมาถึง ปรากาช จาวาเดการ์ รัฐมนตรีกระทรวงสารสนเทศและการแพร่สัญญาณของอินเดีย ระบุว่าแผนการดังกล่าวได้รับอนุมัติในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีนเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย เป็นประธาน

สังเวยโควิด! คาเธ่ย์ แปซิฟิค ปลดพนง. 8,500 ตำแหน่ง

อ้างอิงจากสำนักข่าวซินหัว สายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค จำกัด (Cathay Pacific Airways Limited) ซึ่งมีฐานการดำเนินงานอยู่ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงของจีน ได้ประกาศปลดพนักงานราว 8,500 ตำแหน่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 24 ของจำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทที่ 35,000 คนในปัจจุบัน สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค...

Related News

Work from home เสี่ยงภัยไซเบอร์ อาชญากรใช้การโจมตีองค์กร

วีเอ็มแวร์ เผย ความเสี่ยงไซเบอร์เพิ่มขึ้นทั่วโลก หลังพนักงานทำงานจากที่บ้าน อาชญากรหันใช้การโจมตีแบบ Island-Hopping หวังเจาะกำแพงความปลอดภัยองค์กรใหญ่ อาชญากรไซเบอร์มักมองเห็นช่องโหว่จากกำแพงความปลอดภัยขององค์กรต่างๆ ที่กำลังดิ้นรนเพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันและเพิ่มขีดความสามารถให้กับระบบรักษาความปลอดภัยขององค์กรในระดับสูงสุด เหตุจากการที่ต้องปรับรูปแบบให้สามารถกระจายการทำงาน กระจายซัพพลายเชน และลดงบประมาณด้านไอที เพื่อลดความเสี่ยงที่ธุรกิจอาจชะงักงัน ซึ่งแน่นอนว่าเป็นการลั่นระฆังความปลอดภัยพร้อมกันทั่วโลกเพื่อเปิดโอกาสให้อาชญากรทางไซเบอร์เข้าโจมตี จากรายงานประจำปีที่สามของ VMware Carbon Black Global Threat Report แสดงให้เห็นว่าการที่ธุรกิจทั่วโลกเกิดความชะงักงันเมื่อเร็วๆ นี้ เป็นการเปิดช่องให้กับอาชญากรไซเบอร์ อันนำไปสู่ภัยคุกคามอย่างคาดไม่ถึง แต่หากมองในแง่บวก สถานการณ์นี้ผลักดันให้องค์กรต่างๆ จำเป็นต้องงัดกลยุทธ์ออกมาเพื่อต่อสู้กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น  #1: การโจมตีทางไซเบอร์ (Cyberattack) กำลังเพิ่มขึ้นทั่วโลก อาชญากรกำลังพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของตัวเอง...

ความก้าวล้ำแห่งนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลกับโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา

ทุกวันนี้ “เทคโนโลยี” ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ก้าวเข้ามามีบทบาทในการทำงานและธุรกิจอย่างเห็นได้ชัด ไม่เว้นแม้กระทั่ง “ธุรกิจโรงกลั่นน้ำมัน” ซึ่งมีการนำเอาเทคโนโลยีทันสมัยมาปรับใช้ในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับธุรกิจมากยิ่งขึ้น    โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา นับเป็นโรงกลั่นน้ำมันระดับแนวหน้าของเมืองไทยที่สะท้อนให้เห็นภาพของการนำนวัตกรรมทันสมัยในโลกเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง คุณสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร กรรมการและผู้จัดการโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวถึงรายละเอียดในเรื่องนี้ว่า “อันที่จริงแล้ว โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา ได้มีการนำเอาเทคโนโลยี DM (Digital...

อาชีพส่งอาหารเตรียมตกงาน ! เกาหลีใต้เปิดตัวหุ่นยนต์ Dilly Drive บริการส่งตามอาคารได้แล้ว

แอปส่งอาหารของเกาหลีใต้ Baemin เปิดตัวหุ่นยนต์ "Dilly Drive" ส่งอาหารกลางแจ้ง ที่ อาคาร Gwanggyo Alley Way โดยมีประสิทธิภาพเดินเร็วเท่ากับคน พนักงานส่งของจะเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่เตรียมตัวตกงาน เมื่อธุรกิจอาหารเตรียมใช้หุ่นยนต์บริการเดลิเวอรี่แทนการใช้คน หุ่นยนต์ส่งอาหารของ Baemin เรียกว่า "Dilly Drive" ได้เริ่มส่งอาหารจากร้านอาหารใกล้เคียงไปยังชั้นล่างของที่พักอาศัยของลูกค้า โดยสามารถสั่งซื้อผ่านแอป Baemin เพียงสแกนรหัส QR ที่วางไว้ในอพาร์ตเมนต์หรือบนโต๊ะกลางแจ้ง เมื่อสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว...

‘แจ็ค หม่า’ชี้โควิด-19 ระบาด ยิ่งเร่งเทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาเร็วขึ้น

แจ็ค หม่า หรือ หม่าอวิ๋น แห่งอาณาจักรอาลีบาบา ในฐานะประธานร่วมของคณะอภิปรายระดับสูงด้านความร่วมมือทางดิจิทัลของสหประชาชาติ กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ไม่ได้ทำให้แนวโน้มของการปฏิรูปเชิงเทคโนโลยี (technological transformation) เปลี่ยนแปลงไป แต่กลับช่วยเร่งการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลให้เร็วยิ่งขึ้น หม่ากล่าวเกี่ยวกับประเด็นนี้ระหว่างร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก 2020 (WAIC) ซึ่งจัดขึ้นที่นครเซี่ยงไฮ้ทางตะวันออกของจีน ผ่านการประชุมเสมือนจริงด้วยการฉายภาพโฮโลแกรม เมื่อวันพฤหัสบดี (9 ก.ค.) เขากล่าวย้อนไปถึงการประชุมในปี 2019 ว่าผู้เข้าร่วมงานได้โต้เถียงกันว่าเครื่องจักรจะสามารถทำงานแทนที่มนุษย์ได้จริงหรือไม่ รวมถึงอภิปรายถึงผลกระทบที่จะเกิดกับการจ้างงาน...

การ์ทเนอร์ชี้ 10 อันดับเทรนด์ดาต้า อีก 4 ปี องค์กรปรับใช้เทคโนโลยี AI จริงจัง

การ์ทเนอร์ อิงค์ ชี้ 10 อันดับเทรนด์เทคโนโลยีด้านการวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลปี 2563 ช่วยผู้บริหารฝ่ายข้อมูลพาองค์กรฝ่าวิกฤตโควิด- 19 พร้อมเตรียมพลิกฟื้นกิจการ  ริต้า ซัลแลม รองประธานฝ่ายวิจัยการ์ทเนอร์ อิงค์ กล่าวว่า “อีกหนึ่งแนวทางสำคัญเพื่อพลิกฟื้นและวางแผนธุรกิจรับมือกับความผกผันของเศรษฐกิจหลังโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ การผลักดันกลยุทธ์องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยดาต้า ผู้บริหารฝ่ายข้อมูลขององค์กรจึงต้องอาศัยโซลูชันที่ตอบโจทย์เรื่องการเข้าถึงข้อมูลและการประมวลผลที่รวดเร็วแม่นยำ พร้อมทั้งความสามารถในการสเกลระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อรองรับรูปแบบการทำงานใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้” รายงานจากการ์ทเนอร์ อิงค์ เผย 10 เทรนด์ของดาต้าและเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ผู้บริหารฝ่ายข้อมูลพิจารณาใช้เป็นแนวทางเร่งพลิกฟื้นกิจการและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างต่อเนื่องหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายดังนี้: เทรนด์ 1: AI ที่ฉลาดขึ้น เร็วขึ้น มาพร้อมกับหน้าที่เยอะขึ้น  ภายในสิ้นปี 2567...