HomeBusinessพิษ Covid-19 ! "อิปซอสส์" เผยคนไทยเกิน 1 ใน 3 สูญเสียรายได้มากกว่ำ 50%

พิษ Covid-19 ! “อิปซอสส์” เผยคนไทยเกิน 1 ใน 3 สูญเสียรายได้มากกว่ำ 50%

COVID-19 เป็น ปรากฏการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกธุรกิจต่างๆ ต้องปรับตัวครั้งใหญ่เพื่อความอยู่รอด เหตุการณ์นี้ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของคนจำนวนมหาศาล แม้ว่าในประเทศไทย ภาครัฐฯ จะประกาศผ่อนปรนมาตรการล็อคดาวน์และปลดล็อคเศรษฐกิจ ประชาชนจำนวนมาก ก็ยังไม่สามารถกลับมามีรายได้ใกล้เคียงเหมือนยามสภาวะปกติได้

ผลวิจัยล่าสุดจาก อิปซอสส์ (Ipsos) เผยว่า COVID-19 ทำให้คนไทยกว่า 38% รายได้หายไปกว่าครึ่งและกว่า 14% ของคนไทยถึงขั้นขาดรายได้ไปโดยสิ้นเชิงจากสถานการณ์นี้ โดยผลวิจัยเดียวกันแสดงให้เห็นว่าผู้ที่ได้รับผล กระทบ มากที่สุด คือ ผู้ที่มีรายได้น้อย และอาศัยอยู่ในต่างจังหวัดณภูมิภาคต่าง ๆ

กลุ่มผู้มีรายได้น้อยกระทบหนัก 

- Advertisement -

ผลสำรวจชี้ว่าผู้ที่มีรายได้ต่ำเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุด แตกต่างจากกลุ่มคนที่มีรายได้สูงได้รับ

Covid-19

ผลกระทบเพียงเล็กน้อยเท่านั้นโดยกว่า 39% ของคนไทยที่มีรายได้หรือผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน สูญเสียรายได้ไปอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง ระหวางช่วงวิกฤตินี้ยิ่งไปกว่านั้น 15% ของผู้ที่มีรายได้ยังได้รับผลกระทบหนักถึงขั้นขาดรายได้ไปโดยสิ้นเชิงซึ่งต่างจากผู้ที่มีรายได้ปานกลาง (30,000 ถึง50,000 บาท/เดือน) และรายได้สูง (มากกว่า 50,000 บาท/เดือน) ที่ได้รับผลกระทบลดหลั่นไปตามกันซึ่งขาดรายได้ไปโดยสิ้นเชิงเพียง 5%และ 3% ตามลำดับ

Covid-19

กรุงเทพฯ ศูนย์กลางการระบาดแต่รายได้คนกรุงเทพฯ ไม่ได้ลดลงมากเท่าคนต่างจังหวัด

ถึงแม้ว่าผู้ติดเชื้อโควิด-19 ส่วนใหญ่จะตรวจพบได้ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลแต่สถานการณ์โรคระบาดนี้กลับ ส่งผลกระทบต่อรายได้ของคนต่างจังหวัดมากกว่าคนกรุงเทพฯโดยผลสำรวจชี้ว่า 44% ของผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดสูญเสีย รายได้ต่อเดือนไปเกินครึ่งหนึ่งของรายได้ปกติ ในขณะที่เพียง 32% ขอคนที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เท่านั้นที่ได้รับผลกระทบเดียวกันนอกจากนี้มีผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดถึง 18% ที่เหลือรายได้เป็นศูนย์ในช่วงวิกฤติ แต่คน กรุงเทพฯ ถึง 42% นั้นได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยคือรายได้ลดลงไม่เกิน 20% และอีก16% ที่ไม่ได้รับผลกระทบ ใดๆทั้งสิ้น

Covid-19

กลุ่มวัยรุนเปราะบาง โดนผลกระทบรุนแรง

ในขณะที่วัยรุ่นเป็นกลุ่มที่มีเงินเก็บสำหรับสถานการณ์ที่ไม่ปกติน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ วัยรุ่นไทยกลับได้รับผลกระทบที่ รุนแรงที่สุดจากเหตุการณ์โรคระบาดในครั้งนี้ เกือบคือ 1 ใน 2 ของวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 18-24 ปี สูญเสียรายได้ มากกว่า 50% และ 1 ใน 5 ของวัยรุ่นไทยสูญเสียรายได้ไปโดยสิ้นเชิงในขณะกลุ่มช่วงอายุ 45 ขึ้นไปกลับเป็นกลุ่มที่ปี มีสัดส่วนสูงสุี่ไม่ได้รับผลกระทบทางรายได้ 8% ของคนวัย 145 ปีขึ้นไป ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการ ระบาดครั้งนี้

Covid-19

ผู้หญิงสูญเสียรายได้มากกว่าผู้ชาย

นอกจากนี้ การสำรวจยังพบว่า ผู้หญิงขาดรายได้ไปโดยสิ้นเชิงมากกว่าผู้ชาย 11%โดยมีเพียงของผู้ชายเท่านั้นที่ รายได้ทั้งหมดหายไปในช่วงโควิด-19 แต่มีผู้หญิงมากถึง 16% ที่สูญเสียรายได้ไปโดยสิ้นเชิงในช่วงนี้

ทั้งนี้ แม้ว่าสำหรับภาครัฐฯ การควบคุมการแพรระบาดของ Covid-19 จะสำคัญเป็นอันดับแรก แต่จากการ สำรวจผลกระทบรายได้คนไทยจากสถานการณ์ Covid-19 ทำให้เห็นถึงความเปราะบางของประชาชนคนไทย โดยเฉพาะกลุมที่มีรายได้น้อยและอาศัยอยู่ในต่างจังหวัด ผลสำรวจครั้งนี้เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญว่า นอกจากโรค ระบาดที่รัฐบาลต้องพยายามควบคุมแล้ว ปากท้องของประชาชนคนไทยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีควำมสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

Covid-19

สำหรับผลสำรวจชุดนี้ได้มาจากการจัดเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามออนไลน์บนเครือข่าย “Global Advisor” โดยอิปซอสส์ ซึ่งผู้เข้าร่วมทำแบบสอบถามมีอายุระหว่าง 18-74 ปี ในประเทศไทย จำนวนมากกว่า 1,000 คน และผู้เข้าร่วมทำแบบสอบถามมีอายุระหว่าง 18-74 ปี ในระหว่างวันที่ 14 – 18 พ.ค. 2563

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News