HomeBusinessเปิดรายละเอียด ‘หุ้นกู้โลตัส Lotus’s’ เตรียมพร้อมก่อนเปิดจองซื้อ 17 เม.ย.นี้

เปิดรายละเอียด ‘หุ้นกู้โลตัส Lotus’s’ เตรียมพร้อมก่อนเปิดจองซื้อ 17 เม.ย.นี้

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำขนาดใหญ่ และบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ “โลตัส” (Lotus’s) ได้เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมด 5 ชุด ประกอบด้วย 1.รุ่นอายุ 1 ปี 6 เดือน 2.อายุ 3 ปี 3.อายุ 5 ปี 4.อายุ 8 ปี และ 5.อายุ 10 ปี โดยให้ดอกเบี้ยระหว่าง 2.80-4.00% ต่อปี จะเริ่มเปิดจองซื้อตั้งแต่วันที่ 17-19 เมษายน 2566

หุ้นกู้โลตัสในครั้งนี้ เปิดจองซื้อผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 9 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) รวมถึงทรูมันนี่ วอลเล็ท

สำหรับรายละเอียดหุ้นกู้โลตัสทั้งหมด 5 ชุด จะมีดอกเบี้ยคงที่ 1.รุ่นอายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.80% ต่อปี 2.อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.20% ต่อปี 3.อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.54% ต่อปี 4.อายุ 8 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.83% ต่อปี และ 5.อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป

- Advertisement -

ลักษณะตราสารหนี้ของ “หุ้นกู้โลตัส” ทั้ง 5 ชุด ประกอบด้วย

1.รุ่นอายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.80% ต่อปี มูลค่าเสนอขายรวมไม่เกิน 9,000 ล้านบาท

2.รุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.20% ต่อปี มูลค่าเสนอขายรวมไม่เกิน 12,000 ล้านบาท

3.รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.54% ต่อปี มูลค่าเสนอขายรวมไม่เกิน 7,000 ล้านบาท

4.รุ่นอายุ 8 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.83% ต่อปี มูลค่าเสนอขายรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

5.รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.00% ต่อปี มูลค่าเสนอขายรวมไม่เกิน 7,000 ล้านบาท

“หุ้นกู้โลตัส” ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ “A+” ซึ่งสูงกว่าเกรดขั้นต่ำในระดับลงทุน (Investment Grade) ถึง 5 อันดับ เช่นเดียวกับอันดับเครดิตองค์กรของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ซึ่งอยู่ที่ระดับ “A+” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” โดยเป็นการจัดอันดับ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 สะท้อนสถานะความเป็นผู้นำในธุรกิจร้านค้าปลีกแบบออมนิแชนแนลที่มีช่องทางหลากหลายและครอบคลุมทั้งออฟไลน์และออนไลน์ โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ นับเป็นการขายให้แก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก หลังจากบริษัทฯ เคยออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

ปัจจุบัน บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำ และบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ “โลตัส” (Lotus’s) ถือเป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกแบบออมนิแชนแนล ที่มีช่องทางจัดจำหน่ายหลายรูปแบบ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 “โลตัส” (Lotus’s) มีร้านค้าปลีกจำนวน 2,578 แห่งทั่วประเทศไทย ประกอบด้วยร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต 223 แห่ง ซูเปอร์มาร์เก็ต 202 แห่ง และมินิซูเปอร์มาร์เก็ต 2,153 แห่ง ซึ่งธุรกิจในประเทศไทยได้รับการสนับสนุนจากระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ที่แข็งแกร่ง ตลอดจนระบบการกระจายสินค้าและเครือข่ายด้านโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเร่งการเติบโตของยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์ โดยใช้ประโยชน์จากเครือข่ายร้านค้าทั่วประเทศในการเป็น fulfillment center จัดส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั่วประเทศไทย รวมทั้งยังร่วมมือกับธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์ (Online Marketplace) เพื่อเพิ่มจุดจำหน่ายสินค้าให้กับผู้บริโภค ตลอดจนการเปิดตัวธุรกิจใหม่ ทั้งร้านกาแฟ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม และเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine) ซึ่งสะท้อนการปรับตัวของ “โลตัส” (Lotus’s) ให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ และรองรับกับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน

บริษัทฯ ยังเป็นผู้นำในธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า โดยมีพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า 200 แห่ง (ไม่รวมศูนย์การค้าที่มีการลงทุนโดยกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท หรือ LPF จำนวน 23 แห่ง) โดยมีร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตของ “โลตัส” (Lotus’s) เป็นร้านค้าหลัก โดยในจำนวนศูนย์การค้าทั้งหมด บริษัทฯ ถือกรรมสิทธิ์ (Freehold) ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ตั้งของศูนย์การค้าจำนวน 70 แห่ง ขณะที่อัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate) ของศูนย์การค้าอยู่ที่ประมาณ 90% โดยบริษัทฯ ถือหน่วยลงทุน 25% ในกองทุนรวม LPF ที่ลงทุนในศูนย์การค้า 23 แห่งทั่วประเทศ

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News