HomeBusinessธปท.จัดงาน Digital Finance เวทีแลกเปลี่ยนการเงินดิจิทัล

ธปท.จัดงาน Digital Finance เวทีแลกเปลี่ยนการเงินดิจิทัล

น.ส.สิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับระบบการชำระเงินและคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. จะจัดงาน BOT Digital Finance Conference 2023 ในวันที่ 14 – 15 กันยายน  2566 ตั้งแต่เวลา 10:00 – 16:30 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ ธปท.

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนพัฒนาการด้านการเงินดิจิทัล โดยนำเสนอทิศทาง ความก้าวหน้าของนวัตกรรมการเงิน แนวคิดและประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเงินดิจิทัลโดยผู้เชี่ยวชาญจากในประเทศและต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน ผ่านเวทีเสวนาที่หลากหลายและอยู่ในกระแสพัฒนาการด้านเทคโนโลยีในต่างประเทศ รวมทั้งความสนใจและพัฒนาการของโลกในแวดวงการเงินดิจิทัลและสังคมในปัจจุบัน

นอกจากนี้ยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดและสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจและเทคโนโลยีจากทั้งภาคธุรกิจ ภาครัฐ ผู้กำกับดูแล และผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในและต่างประเทศงาน BOT Digital Finance Conference 2023 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Building ecosystem for responsible innovation” หรือการสร้างระบบนิเวศเพื่อรองรับและสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

- Advertisement -

โดยปีนี้จะให้ความสำคัญกับการเชื่อมต่อและใช้ประโยชน์จากข้อมูล (Open data) ทั้งข้อมูลทางการเงิน (financial data) และข้อมูลนอกภาคการเงิน (non-financial data) การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence, AI) ซึ่งกำลังจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากทั้งในภาคการเงินและในชีวิตประจำวัน รวมทั้ง ความคืบหน้าของการดำเนินนโยบายและโครงการสำคัญต่าง ๆ ที่ประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางการเงิน อาทิ การพัฒนาระบบการชำระเงินภายใต้ภูมิทัศน์ใหม่ภาคการเงินไทย การเชื่อมต่อระบบการชำระเงินระหว่างประเทศ การเพิ่มความตระหนักรู้ของประชาชนในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์

โดยจะมีผู้บริหาร ผู้กำกับดูแล และผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 60 ท่าน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการเงินดิจิทัล ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมงานในวงกว้าง ครอบคลุม 3 เวที ประกอบด้วย

1.เวทีหลักที่เน้นการบรรยาย เสวนา เพื่อนำเสนอทิศทาง กลยุทธ์ และนโยบายการนำเทคโนโลยีที่สำคัญ เช่น AI Open data มาประยุกต์ใช้ในภาคการเงิน

2.เวทีเสวนาที่เจาะลึกเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี AI, Blockchain และ digital payment จากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายทั้งในและต่างประเทศ จากหน่วยงานเอกชนชั้นนำ ได้แก่ Microsoft, Amazon Web Services, Baker McKenzie, Stripe, Ant Financial Group, Mastercard , TrueMoney

3.เวทีการสาธิตนวัตกรรมที่เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่และพัฒนาการที่จะมีบทบาทสำคัญในอนาคต อาทิ Biometrics, Blockchain, AI รวมถึงเรื่องการป้องกันภัยการเงินรูปแบบใหม่ๆ  นอกจากนี้ จะมีการออกบูทจากผู้ให้บริการทางการเงิน หน่วยงานภาครัฐ และบริษัทฟินเทคกว่า 65 แห่ง เพื่อจัดแสดงนวัตกรรมทางการเงินและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้วย

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News