HomeBusinessGC จับมือ Cargill สร้างโรงงานพลาสติกชีวภาพ มูลค่า 2 หมื่นล้านบาท

GC จับมือ Cargill สร้างโรงงานพลาสติกชีวภาพ มูลค่า 2 หมื่นล้านบาท

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีแสดงเจตจำนงเดินหน้าสร้างโรงงานพลาสติกชีวภาพแบบครบวงจรแห่งใหม่ในประเทศไทย สนับสนุนโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ( BCG Economy Model) ระหว่างบริษัท GC International Corporation บริษัทย่อยของบริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล (จำกัด) มหาชน (GC) และบริษัท Cargill Incorporated (Cargill) ในฐานะผู้ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 50 ในบริษัท NatureWorks LLC (NatureWorks) (ผ่านระบบ Video Conference) ณ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้วัสดุที่ยั่งยืนให้ตลาดโลก ภายหลังได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นหนึ่งในโครงการที่สนับสนุนโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ BCG Economy Model (Bio-Circular-Green Economy) สร้างสมดุลทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและยกระดับ ความสามารถในการแข่งขัน และขับเคลื่อนให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (SDGs) ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมแสดงความยินดีผ่านระบบเสมือนจริงด้วย

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ย้ำรัฐบาลให้ความสำคัญกับโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย BCG เพราะจะเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศ การสร้างโรงงานพลาสติกชีวภาพแบบครบวงจรแห่งใหม่ในพื้นที่นครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กส์ของประเทศไทย ที่จะช่วยนำเงินลงทุนจากต่างประเทศกว่า 20,000 ล้านบาท หรือ 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยรัฐบาลได้อนุมัติการส่งเสริมการลงทุนให้ด้วยแล้ว

โครงการดังกล่าวมีการใช้เทคโนโลยีการผลิตพลาสติกชีวภาพจากผู้ผลิตอันดับหนึ่งของโลก ซึ่งจะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างองค์ความรู้ทั้งด้านการผลิต การวิจัยและพัฒนา เป็นประโยชน์ต่อนวัตกรรมและอุตสาหกรรมของประเทศไทย สู่การต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบทางการเกษตรที่ไทยมีความพร้อม ตลอดจนช่วยสร้างความเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงเกิดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจจากการลดการพึ่งพาสินค้าจากต่างประเทศ และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศอีกด้วย

- Advertisement -

ด้านนางสาว คอลลีน เมย์ President บริษัท Cargill’s Bioindustrial Group กล่าวว่า “คาร์กิลรู้ สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ก้าวไปข้างหน้าร่วมกับ GC เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจของ NatureWorks ด้วยการ สร้างฐานการผลิตแห่งที่ 2 ซึ่งการลงทุนในครั้งนี้เป็นการตอกย้ำที่สำคัญถึงความพยายามอย่างต่อเนื่อง ในการลงทุนเพื่อพัฒนาโซลูชันที่ยั่งยืนสำหรับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมชีวภาพทั่วโลก

โรงงานพลาสติกชีวภาพแบบครบวงจรแห่งใหม่นี้ ใช้เทคโนโลยีพลาสติกชีวภาพ อันดับหนึ่งของโลกและใช้น้ำตาลจากอ้อยจากเกษตรกรในประเทศไทยเป็นวัตถุดิบ ซึ่งจะช่วยขยายฐานพันธมิตรในตลาด Bio-Polymer รวมถึงการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการด้านการใช้วัสดุที่ยั่งยืน โครงการนี้มีมูลค่าการลงทุนมากกว่า 20,000 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่นครสวรรค์ไบโอ คอมเพล็กซ์ (NBC) จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นโครงการที่สอดคล้องกับโมเดล BCG Economy ตามนโยบายของรัฐบาล ช่วยยกระดับ ความสามารถในการแข่งขันและขยายโอกาสทางการค้าร่วมกับพันธมิตรต่าง ๆ ในเวทีโลก ให้ประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News