HomeBusinessเปิดแผนงาน NDID ปี 65 มุ่งเชื่อมดิจิทัลไอดีข้ามประเทศ

เปิดแผนงาน NDID ปี 65 มุ่งเชื่อมดิจิทัลไอดีข้ามประเทศ

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ในฐานะประธานกรรมการบริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด(เอ็นดีไอดี) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาเอ็นดีไอดีได้ดำเนินการเฟสที่ 1 คือการพิสูจน์และยืนยันตัวตนบุคคลธรรมดาเรียบร้อยแล้ว ส่วนเฟสที่ 2  พิสูจน์และยืนยันตัวตนนิติบุคคล เริ่มสร้างพื้นฐานแล้ว คาดว่าจะเริ่มใช้บริการภายในปีนี้ และเฟสที่ 3 การพิสูจน์และยืนยันตัวตนชาวต่างชาติ อยู่ระหว่างดำเนินการ และติดตามความคืบหน้าในด้านต่างๆ ตลอดจนการรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานของเอ็นดีไอดีต่อไป

สำหรับพันธกิจของเอ็นดีไอดี หรือ การบริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล เพื่อขอสมัครหรือใช้บริการต่างๆ จากองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ถูกขับเคลื่อนเป็นกลไกสำคัญในการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานของภาคการเงินและภาคธุรกิจของประเทศ เพื่อให้การทำธุรกรรมทางการเงินมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนและเชื่อมโยงข้อมูลอย่างครบวงจร ช่วยลดต้นทุน และยกระดับการบริหารความเสี่ยงทั้งของธนาคารและภาคธุรกิจ เป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ยุคดีจิทัล อีโคโนมี

โดยในปี 2564 ที่ผ่านมาเอ็นดีไอดี มีรายการการขอยืนยันตัวตนมากกว่า 9 ล้านรายการ มีจำนวนสมาชิกทั้งหมดกว่า 100 หน่วยงาน และมีจำนวนฐานลูกค้ารายย่อยที่พร้อมใช้บริการเอ็นดีไอดีมากกว่า 30 ล้านราย ปัจจุบันเอ็นดีไอดีเปิดให้บริการ Use Case หลากหลาย ทั้งภาคเอกชน เช่น การเปิดบัญชี ธนาคาร หลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม ประกันชีวิต การขอ NCB eConsent เพื่อธุรกิจสินเชื่อ และขยายไปยังภาครัฐ คือการยื่นภาษีผ่าน eFiling การขอข้อมูลลดหย่อนภาษีของกรมสรรพากร

- Advertisement -

เมื่อต้นปีที่ผ่านมาก็ได้เพิ่ม Use Case การขอ dStatement ระหว่างธนาคาร ซึ่งธุรกรรมทั้งหมดนี้ดำเนินการอยู่ภายใต้ Regulatory SandBox ของธนาคารแห่งประเทศไทยและ Digital ID Platform Sandbox ของ ETDA ซึ่งต้องขอขอบคุณหน่วยงานกำกับทั้งสองหน่วยงาน เป็นอย่างสูงที่ได้ช่วยกำกับ ดูแล และแนะนำให้บริการของ NDID มีมาตรฐาน ได้รับความเชื่อมั่นสูงในการทำธุรกรรมจากทุกภาคส่วน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงกว่าสองปีที่ผ่านมา เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว การบริการแบบไม่เจอหน้า (Non Face-to-Face) กลายเป็นสิ่งที่จำเป็นในการทำธุรกรรมต่างๆ โดยมีระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนเป็นพื้นฐานสำคัญ ถึงแม้  Digital ID จะเป็นเรื่องใหม่ แต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการก้าวเข้าสู่ยุค Digital Economy ของประเทศไทยซึ่งจะเติบโตอย่างก้าวกระโดด

โดยจากการประเมินของ Google, Temasek และ Bain & Company มูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยในปี 2021 นั้นอยู่ที่ระดับ 3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐและคาดว่าจะทะยานสูงขึ้นจนถึง 5.7 หมื่นล้านภายในปี 2025 หรือเติบโตขึ้นกว่าปีละ 17% สูงกว่าการเติบโตของ GDP ที่ประมาณ 3-4% ถึง 5 เท่าตัว  และยังต้อง catch up กับระบบการเงินการธนาคารของประเทศที่ได้เข้าสู่ยุคของ digital finance อย่างเข้มข้น เห็นได้จากข้อมูลของ ธปท. ที่ชี้ว่าจำนวนบัญชี internet และ mobile banking ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา เติบโต 3 เท่าตัว ขณะที่ปริมาณการโอนเงินผ่านช่องทางเหล่านี้ เพิ่มขึ้นมากถึง 18 เท่า

นอกจากนี้ เอ็นดีไอดี จะต้องถูกผลักดันให้เป็นเครื่องมือเพื่อนำไปสู่การตอบโจทย์ด้าน Sustainability ภายใต้กรอบ ESG หรือการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ซึ่งทุกภาคส่วนมีความตื่นตัวในการผนวกเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจองค์กร รวมถึงภาคการเงินเองที่จะเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมทิศทางการดำเนินงานของธุรกิจ โดยที่ NDID จะเป็นจุดตั้งต้นที่จะทำให้นวัตกรรมต่างๆ ทั้ง Fintech RegTech HealthTech และอื่นๆ สามารถเติบโต และสร้างประโยชน์สูงสุด ขณะเดียวกันลดความซ้ำซ้อนและต้นทุนของทั้งภาคเอกชนและรัฐ รวมถึงเชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทยบนพื้นฐานของความยั่งยืนใน 7 มิติ ได้แก่

1.การลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 2.การสร้างโอกาสในการออมและการลงทุน 3.การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนให้กับภาคธุรกิจ 4.การดำเนินนโยบายรัฐที่ตรงจุดและโปร่งใส 5.การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 6.การเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการมีสุขภาพที่ดีอย่างเท่าเทียม 7.การลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

ทั้งนี้ปัจจุบันเอ็นดีไอดี ได้พัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของบุคคลธรรมดาที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ และกำลังก้าวเข้าสู่การดำเนินการระยะที่ 2 คือ ระบบการพิสูจน์และยืนยันของนิติบุคคล พร้อมกับศึกษาแนวทางการให้บริการ Cross Border Digital ID ควบคู่ไปด้วย ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะต่อยอดการใช้บริการในวงกว้างได้มากขึ้นอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับโลกการเงินในยุคปัจจุบัน

นอกจากนี้เอ็นดีไอดีได้จับมือกับมาสเตอร์ การ์ด ซึ่งมีดิจิทัลไอดี แพลตฟอร์มระดับโลก เพื่อร่วมกันศึกษาการเชื่อมต่อสองแพลตฟอร์ม และเปิดมิติใหม่การให้บริการดิจิทัลไอดี ทำรายการข้ามระหว่างประเทศ โดยคาดว่าจะสามารถเชื่อมต่อแพลตฟอร์มได้ภายในปีนี้

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News