Home Business เมื่อนิยามของ “บ้าน” เป็นมากกว่าแค่ที่อยู่อาศัย แล้วอะไรที่คนหาบ้านต้องการ ?

เมื่อนิยามของ “บ้าน” เป็นมากกว่าแค่ที่อยู่อาศัย แล้วอะไรที่คนหาบ้านต้องการ ?

การค้นหาที่อยู่อาศัยให้ตรงกับความต้องการเป็นหัวใจในกระบวนการ “มีบ้านของตัวเอง” ที่ต้องพิถีพิถันในทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อ ผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือผู้ที่เลือกสร้าง บ้าน หลังใหม่ตามแบบฉบับตัวเอง นอกเหนือไปจากความจำเป็นหรือความต้องการที่แตกต่างไปในแต่ละคนที่นำมาใช้เป็นเกณฑ์ค้นหาหรือเลือกที่อยู่ที่ตอบโจทย์ของแต่ละคน มีปัจจัยที่มีบทบาทสำคัญอีกมากที่ไม่ควรมองข้ามและมีอิทธิพลต่อการเลือกที่อยู่อาศัยแตกต่างกันมากขึ้น ตั้งแต่ช่วงอายุหรือไลฟ์สไตล์ที่อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ ทั้งในด้านสถานะทางการเงิน อาชีพหรือหน้าที่การงาน ดีดีพร็อพเพอร์ตี้ เว็บไซต์มาร์เก็ตเพลสด้านอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจจากผลสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อตลาดอสังหาฯ DDproperty’s Thailand Consumer Sentiment Study ฉบับล่าสุด เกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มอายุเมื่อมองหาที่อยู่อาศัยให้ตัวเองหรือครอบครัว

  • กลุ่มคนรุ่นใหม่ อายุ 22-29 ปี ชีวิตหลังเรียนจบเป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นบทบาทใหม่ของชีวิตในหลาย ๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนบทบาทจากนักศึกษามาเป็นคนทำงานเริ่มต้นก้าวสู่โลกที่ต้องรับผิดชอบตัวเองอย่างเต็มที่ คนรุ่นใหม่ต้องการความเป็นส่วนตัวมากขึ้น การวางแผนด้านอสังหาฯ จึงเป็นเรื่องที่คนกลุ่มนี้ให้ความสำคัญไม่แพ้กัน ไม่ว่าจะเลือกอยู่กับครอบครัวไปก่อน หรือออกมาเช่าคอนโดฯ ใช้ชีวิตส่วนตัวก่อนวางแผนซื้อเองในอนาคตเมื่อมีความพร้อมด้านการเงิน นอกเหนือไปจากการมองหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบโจทย์ได้อย่างครบครันในที่พัก รวมถึงการเดินทางทั้งไปทำงานหรือสังสรรค์แล้ว พบว่าสาเหตุหลักที่ทำให้ประชากรกลุ่มนี้ต้องการซื้อบ้าน คือ ความต้องการพื้นที่ส่วนตัว (62%) ตามมาด้วยต้องการความสะดวกสบายในการเดินทาง (37%) และพื้นที่เพิ่มสำหรับลูก / พ่อแม่ (29%)

  • กลุ่มวัยทำงาน อายุ 30-39 ปี เป็นช่วงที่มีความมั่นคงในหน้าที่การงาน หลายคนเข้าสู่ช่วงสร้างครอบครัว ให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางการเงินผ่านการวางแผนออมเงินหรือศึกษาการลงทุนรูปแบบต่าง ๆ มากขึ้น ผู้บริโภคกลุ่มนี้จะมีความพร้อมในการซื้ออสังหาฯ เป็นของตัวเองเพื่ออยู่อาศัยและรองรับการขยายครอบครัวในอนาคต กลุ่มวัยทำงานมากกว่าครึ่ง (56%) มีมุมมองด้านการซื้อบ้านใหม่ที่ยังคงเน้นเรื่องพื้นที่ส่วนตัวมาเป็นอันดับหนึ่งเช่นเดียวกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ ถัดมาเป็นการให้ความสำคัญกับการเพิ่มพื้นที่ให้กับสมาชิกคนอื่น ๆ ในบ้านเพื่อรองรับการขยายครอบครัวมาเป็นอันดับสอง (34%) และเพื่อความสะดวกที่มากขึ้น เช่น อยู่ใกล้ที่ทำงาน/โรงเรียน (28%)

  • ช่วงอายุ 40-49 ปี เริ่มเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ หลายคนมีบทบาทเป็นผู้ปกครองที่มีการดูแลรับผิดชอบสมาชิกในบ้าน ทำให้ต้องมีการวางแผนการเงินและบริหารจัดการค่าใช้จ่ายส่วนต่าง ๆ อย่างรอบคอบเพื่อให้เป็นไปตามแผนการเงินที่วางไว้ นอกจากนั้นผู้บริโภคกลุ่มนี้ยังมีการวางแผนเก็บเงินสำรองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน หรือนำเงินเก็บไปลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการเลือกซื้ออสังหาฯ เพื่อนำไปลงทุนปล่อยเช่าไว้เป็นรายได้เสริมอีกหนึ่งช่องทางนอกเหนือจากรายรับประจำอีกด้วย เหตุผลหลัก ๆ ในการตัดสินใจซื้อบ้านใหม่ของคนวัยนี้ (40%) ยังคงเน้นที่การเพิ่มพื้นที่ส่วนตัว และการเพิ่มพื้นที่ให้ลูกและพ่อแม่ (30%) ในขณะที่การซื้อเพื่อลงทุนก็ได้รับความสนใจไม่แพ้กัน (24%)
- Advertisement -

  • กลุ่มวัยใกล้เกษียณ อายุ 50-59 ปี และกลุ่มผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นช่วงวัยที่จริงจังกับการวางแผนทางการเงินเพื่อรองรับชีวิตหลังเกษียณมากขึ้น หลายคนให้ความสนใจทำประกันเพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินเมื่อเกิดปัญหาสุขภาพในอนาคต กลุ่มวัยใกล้เกษียณและกลุ่มผู้สูงอายุจะมองหาบ้านเดี่ยวที่มีพื้นที่สวนในบริเวณบ้านให้ได้เดินออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ในยามว่าง พร้อมมองหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่ออกแบบให้รองรับไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยของผู้สูงวัย เช่น พื้นป้องกันการลื่น ราวจับตามจุดต่าง ๆ ในบ้าน หรือเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะกับสรีระ พักผ่อนสบายและลุกนั่งได้สะดวก ผู้บริโภคสองกลุ่มนี้จะให้ความสำคัญกับการใช้เวลาพักผ่อนกับสิ่งที่สนใจในบ้านมากกว่าการเดินทางออกไปสังสรรค์ข้างนอก เมื่อต้องการซื้อบ้านหลังใหม่กลุ่มวัยใกล้เกษียณและกลุ่มผู้สูงอายุจะมีความต้องการคล้ายคลึงกันคือความต้องการพื้นที่ส่วนตัวเพิ่มขึ้นเป็นอันดับแรก (34% และ 44% ตามลำดับ) ตามมาด้วยการตัดสินใจซื้อเมื่อรู้สึกอยากย้ายไปทำเลใหม่ (27% และ 28% ตามลำดับ) ในขณะที่เหตุผลอันดับรองลงมาของกลุ่มวัยใกล้เกษียณ คือ ต้องการเพิ่มพื้นที่สำหรับคนในครอบครัว (26%) ในขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุจะมองไปที่การซื้อเพื่อลงทุนมากกว่า (20%)

แม้ไลฟ์สไตล์จะแตกต่าง แต่การวางแผนอนาคตที่ชัดเจนคือหัวใจสำคัญของการมี บ้าน

แม้ผู้บริโภคแต่ละช่วงวัยจะมีความต้องการที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันออกไป แต่สิ่งที่จะละเลยไม่ได้คือ การวางแผนอนาคตกับคนในครอบครัวที่ชัดเจนพร้อมพิจารณาปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ที่อยู่อาศัยที่ตรงใจและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตมากที่สุด เพราะบ้านเป็นมากกว่าที่อยู่อาศัย และมีความหมายกับทุกคนในครอบครัว ดีดีพร็อพเพอร์ตี้ขอแนะนำแนวทางในการพิจารณาความต้องการก่อนวางแผนเลือกซื้อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่อยากเป็นเจ้าของอสังหาฯ ในอนาคตได้นำไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจ ดังนี้

  • ตั้งเป้าหมายในการเลือกที่อยู่อาศัยให้ชัดเจนเพื่อวางแผนค่าใช้จ่ายอย่างรอบคอบ เพราะการเลือกที่อยู่อาศัยส่งผลต่อการเงินโดยตรงเนื่องจากจะมีค่าใช้จ่ายหลายอย่างที่ตามมา ผู้บริโภคควรประเมินความต้องการของตัวเองเป็นอันดับแรกว่าจะเลือกซื้อหรือเช่าที่อยู่อาศัยรูปแบบใด ก่อนที่จะพิจารณาโครงการบ้าน/คอนโดฯ ตามปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ จะเช่าเป็นระยะเวลาเท่าไรหรือในอนาคตจะมีการย้ายไปยังทำเลที่เจริญขึ้นหรือไม่ เมื่อมีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนในเบื้องต้นแล้วจะทำให้เริ่มวางแผนการเงินเพื่อจัดสรรค่าใช้จ่ายในส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมรอบคอบยิ่งขึ้น แนะนำให้มีแผนสำรองที่ยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดในอนาคต

  • ประเมินความมั่นคงในหน้าที่การงาน ที่ส่งผลโดยตรงต่อการวางแผนการเงิน เพราะถือเป็นแหล่งรายได้หลักและมีผลต่อการเลือกซื้อบ้าน/คอนโดฯ ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง ผู้บริโภคควรประเมินความมั่นคงในหน้าที่การงานรวมถึงโอกาสเติบโตในสายอาชีพนั้น ๆ หรือหากมีแนวโน้มจะเปลี่ยนงานในอนาคตอันใกล้ก็ควรรอให้อยู่ตัวมั่นคงก่อนจะตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ เนื่องจากสินเชื่ออสังหาฯ มีระยะเวลาผ่อนชำระที่ยาวนาน หากมีการเปลี่ยนแปลงงาน/อาชีพจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด อาทิ โรคระบาดต่าง ๆ หรือสภาพเศรษฐกิจในอนาคต ย่อมส่งผลโดยตรงต่อศักยภาพในการผ่อนชำระสินเชื่ออสังหาฯ ซึ่งสามารถกลายเป็นภาระหนี้ก้อนโตได้
  • ต้องรองรับไลฟ์สไตล์ครอบครัวในอนาคต รูปแบบการอยู่อาศัย/สถานะความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นอีกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกที่อยู่อาศัยเช่นกัน ซึ่งอาจทำให้แผนเลือกที่อยู่อาศัยที่เคยตั้งไว้เปลี่ยนไปจากเดิม ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานภาพสมรส คนโสดที่อยู่คนเดียวหรือคนโสดอยู่กับพ่อแม่ คู่แต่งงาน พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว ฯลฯ เมื่อมีคนหลายช่วงวัยที่ไลฟ์สไตล์แตกต่างมาอยู่รวมกันแน่นอนว่ามีความต้องการที่หลากหลายตามไปด้วย ดังนั้น ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ/เช่าบ้านหรือคอนโดฯ ควรพูดคุย สอบถามความคิดเห็นและพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ร่วมกันกับคนในครอบครัวก่อน เพื่อเลือกบ้านที่ใช่ให้ตอบโจทย์ของทุกคนได้มากที่สุด เช่น การเลือกบ้านที่รองรับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ คู่แต่งงานที่วางแผนมีลูกอาจเลือกบ้านเดี่ยวเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้เด็ก ๆ ในอนาคต หรือคนโสดจะมองหาคอนโดฯ ที่มีความปลอดภัยและเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า
นพฤทธิ์ กมลสุวรรณhttps://businesstoday.co/author/noparit/
อดีตผู้ประกาศข่าว / ผู้สื่อข่าววิดีโอ Business Today Thai และบรรณาธิการเว็บไซต์ BrickinfoTV.com

Latest

หุ้นไทย ปรับตัวขึ้นมากที่สุดในภูมิภาค ปิดบวก 17.84 จุด

หุ้นไทย SET Index บวกต่อ 17.84 จุด หรือ 1.26% มาปิดที่ 1,433.56 จุด นักวิเคราะห์ชี้มาตรการดูแลค่าเงินบาทแบงก์ชาติเป็น ‘ไม้อ่อน’ ต่างชาติไม่กังวล ฟันด์โฟลว์ยังแห่เข้าเก็งกำไรตลาดหุ้นไทยต่อเนื่อง นายกิจพณ ไพรไพศาลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และนักกลยุทธ์ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) เปิดเผยภาพรวมตลาดหุ้นไทยวันที่ 26 พ.ย.63 ว่า...

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

ซูบารุ ปรับลดสต๊อก-ร่วมลงทุน อุ้มดีลเลอร์รอดโควิด

นายตวัน คำฤทธิ์ ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทย (Country Manager) บริษัท ทีซี ซูบารุ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ยอดขายรถยนต์ของบริษัท 10 เดือน (ม.ค.-ต.ค.) ของปี 2563 อยู่ที่ 2,400 คัน โดยคาดว่าทั้งปีนี้จะสามารถปิดตัวเลขยอดขายอยู่ที่ 3,000 คัน ซึ่งลดลงราว 10%...

KKP Research ปรับจีดีพีไทยดีขึ้น จี้รัฐออกมาตรการกระตุ้นต่อเนื่อง

KKP Research เกียรตินาคินภัทร ได้ปรับการคาดการณ์เศรษฐกิจไทย(จีดีพี)ดีขึ้นจากเดิมคาดติดลบ 9% เหลือติดลบ 6.7% ในปีนี้ จากแรงบวกต่อทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกสองเรื่องหลัก คือ1. การประกาศความสำเร็จของการทดลองวัคซีนโควิด-19 ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความมั่นใจให้กับนักลงทุนได้ระดับหนึ่ง และ 2. เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3 ที่ฟื้นตัวดีกว่าที่ประเมินไว้โดยการฟื้นตัวจะมีไปอย่างช้า ๆ ตามการท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่ยังไม่กลับมา ทำให้คาดจีดีพีปี 64 จะเติบโตที่...

‘เนสท์เล่’ ทุ่ม 4,500 ล้านบาท ขยายการลงทุน 3 โรงงานในไทยรับดีมานด์พุ่ง

เนสท์เล่ เดินหน้าขยายการลงทุนระยะยาว ทุ่ม 4,500 ล้านบาท ขยายกำลังการผลิต 3 โรงงาน รับดีมานด์พุ่งและ ทุ่ม 50 ล้านบาท ในระบบดิจิทัล รับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นายวิคเตอร์ เซียห์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เนสท์เล่ อินโดไชน่า เปิดเผยว่า เนสท์เล่ ใช้เงินลงทุนกว่า 4,500 ล้านบาท ในการขยายกำลังการผลิตใน...

Related News

ปล่อยเช่าคอนโด ยังไปต่อได้! ผลสำรวจชี้คนไทยส่วนใหญ่สนใจขนาด 1 ห้องนอน

แม้ประเทศไทยจะได้รับการยกย่องจากองค์การอนามัยโลก (WHO) และนานาประเทศว่าสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้อย่างยอดเยี่ยม แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายอุตสาหกรรมในเวลานี้ยังคงได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคท่องเที่ยวและส่งออกที่ยังคงซบเซา ข้อมูลจากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) เผยว่า พฤติกรรมการออมเพื่อรองรับความเสี่ยงในอนาคต (precautionary saving) ที่ได้ปรับเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหลังการระบาดของโควิด-19 สะท้อนว่าประชาชนส่วนใหญ่เน้นเก็บออมในช่วงเวลาวิกฤติเนื่องจากยังกังวลต่อความไม่แน่นอนในอนาคต ซึ่งจะทำให้ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น เมื่อรวมกับกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ยังคงชะลอตัวต่อเนื่องตามสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ แน่นอนว่าปัจจัยเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อการเติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพย์อย่างเลี่ยงไม่ได้ จาก “ผลสำรวจผู้ประกอบการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19” ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ พบว่า ผู้ประกอบการอสังหาฯ ส่วนมากได้รับผลกระทบทำให้ยอดขายลดลงมากกว่า...

ที่อยู่อาศัย “นิติบุคคลดี” รู้ก่อน-ตรวจสอบได้ ไม่ต้องวัดดวง ซื้ออยู่เอง หรือ ปล่อยเช่าก็อุ่นใจ

การเลือกซื้อที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะซื้ออยู่เองหรือซื้อปล่อยเช่านอกจากผู้บริโภคจะต้องเลือกพิจารณาความเหมาะสมด้านราคา ฟังก์ชั่นการใช้สอย ความสะดวกในการเดินทาง และสภาพแวดล้อมโดยรวมของที่อยู่อาศัยแล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่ทุกคนคาดหวังนอกจากการมีบ้าน/คอนโดฯ ในฝันที่สงบสุข ก็คือมีสังคมแวดล้อมที่น่าอยู่ทั้งจากสภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และเพื่อนบ้านที่ดี นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งปัจจัยที่เติมเต็มประสบการณ์ให้การอยู่อาศัยดียิ่งขึ้นก็คือ “นิติบุคคล” เพราะโครงการไหนที่มีนิติบุคคลที่บริหารจัดการเรื่องต่าง ๆ ได้ดี นอกจากผู้อาศัยจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้ว โครงการนั้น ๆ มีแนวโน้มที่จะปล่อยเช่าหรือขายต่อได้ดีกว่าโครงการที่มีนิติบุคคลที่บริหารจัดการได้ไม่ดีอีกด้วย ดีดีพร็อพเพอร์ตี้ เว็บไซต์มาร์เก็ตเพลสด้านอสังหาริมทรัพย์ นำเสนอแนวทางเลือกที่อยู่อาศัยอย่างไรให้เจอนิติบุคคลในฝัน เพื่อเพิ่มความอุ่นใจให้ผู้ที่กำลังตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัย เรามารู้จักกับ “นิติบุคคล” ในเบื้องต้นกันก่อน “นิติบุคคล”...

ที่อยู่อาศัย “ซื้อ” หรือ “เช่า” ตอบโจทย์การใช้ชีวิตยุคใหม่ ?

ที่อยู่อาศัยนอกจากจะเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ในการดำรงชีวิตของทุกคนแล้ว ยังเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์ทั้งในด้านความมั่นคงทางจิตใจ การสร้างสัมพันธ์ในครอบครัว รวมทั้งมีบทบาทในการดำรงชีวิตอย่างที่ทุกคนขาดไม่ได้ แต่ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันย่อมส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคไม่น้อย ข้อมูลล่าสุดจากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) ได้ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2563 ลงถึง -7.8% และมองว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มเป็นไปอย่างช้า ๆ ท่ามกลางความเสี่ยงสำคัญหลายด้าน อันเป็นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งทำให้ผู้บริโภคต้องพิจารณาการใช้จ่ายต่าง ๆ อย่างรัดกุมมากขึ้น และอาจเกิดความลังเลใจหากจำเป็นต้องเลือกซื้อหรือเช่าที่อยู่อาศัยใหม่ในช่วงนี้ สอดคล้องกับผลสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อตลาดอสังหาฯ DDproperty’s Thailand...

3 เมกะเทรนด์พลิกโฉมที่อยู่อาศัย ตอบโจทย์ความต้องการ ‘New Normal’

จับตา 3 เมกะเทรนด์ "สุขอนามัย-ความสมดุลการทำงาน-เทคโนโลยีดิจิทัล" พลิกโฉมการออกแบบ-ตลาด ที่อยู่อาศัย มุ่งตอบโจทย์ความต้องการกลุ่ม New Normal หลังโควิด-19 เปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมาส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือก ที่อยู่อาศัย ของผู้บริโภค เพื่อให้สอดรับกับรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคำนึงถึง 3 ปัจจัยสำคัญที่เรียกว่า 3 Mega Trends ในการพัฒนาที่อยู่อาศัย คือ 1.สุขอนามัย...

กรุงไทยคาดตลาดที่อยู่อาศัยในกทม.และปริมณฑลหดตัว 27% ปีนี้

กรุงไทยประเมินปีนี้ตลาดที่อยู่อาศัยในกทม.และปริมณฑลหดตัว 27% คาดต้องใช้เวลาอีก 4-5 ปี ในการกลับมาอยู่ระดับเดียวกับก่อนเกิดโควิด-19 ศูนย์วิจัยธนาคารกรุงไทย ประเมินมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑลในปีนี้มีแนวโน้มหดตัว 27% เหลือเพียง 4.2 แสนล้านบาท จากโควิด-19 คาดมียูนิตเปิดใหม่เพียง 72,000 ยูนิต ลดลงเกือบ 40% โดยต้องใช้เวลา 4-5 ปี ที่ตลาดที่อยู่อาศัยจะกลับมาอยู่ในระดับเดียวกับช่วงก่อนเกิดโควิด-19 เผยเกิด New...