HomeBusinessความท้าทายของ ธุรกิจพาณิชยกรรมน้ำมันเชื้อเพลิง เอสโซ่ โตสวนทางตลาดช่วงโควิด-19

ความท้าทายของ ธุรกิจพาณิชยกรรมน้ำมันเชื้อเพลิง เอสโซ่ โตสวนทางตลาดช่วงโควิด-19

กว่า 30 ปีที่คร่ำหวอดในอุตสาหกรรมพลังงานของ ‘วันชัย วิจักรชน’ ผู้จัดการฝ่ายขายธุรกิจพาณิชยกรรมน้ำมันเชื้อเพลิง บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่สำเร็จการศึกษาจาก คณะบริหารธุรกิจ เอกการตลาด จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จึงได้เข้าทำงานในบริษัทเอสโซ่ฯ และ บริษัทในเครือของเอ็กซอนโมบิลมาตลอด เคล็ดลับในการทำงานบนสายวิชาชีพดังกล่าวได้อย่างยาวนานคือ “ทำงานอย่างมีความสุข…จะนำพาไปสู่ความสำเร็จ” ด้วยความเชื่อมั่นว่าการที่พนักงานทุกคนรู้สึกสนุกและมีความสุขกับงานที่ได้ทำนั้นจะทำให้ก้าวผ่านอุปสรรค และจะนำไปสู่จุดหมายได้ในที่สุด

หน่วยธุรกิจภายใต้การบริหารงานของ ‘วันชัย’ นั้นประกอบไปด้วยการจำหน่ายใน 8 ภาคธุรกิจหลักๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิต ขนส่ง ก่อสร้าง เกษตรกรรม ค้าส่ง การบิน การเดินเรือ และ ส่งออกต่างประเทศ โดยผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายแก่ลูกค้าได้แก่ น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ยางมะตอย น้ำมันอากาศยาน (Jet-A1) และน้ำมันกลั่นอุตสาหกรรม (Industrial Distillate) ซึ่งปริมาณการขายทั้งหมดในปี 2562 คิดเป็น 54% ของปริมาณการขายทั้งหมดของ เอสโซ่

“ธุรกิจของเรามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์โควิด-19 ซึ่งส่งผลให้ความต้องการน้ำมันในประเทศและต่างประเทศลดลง สำหรับปัจจุบันสัดส่วนการขายในประเทศอยู่ที่ 87% และ การขายในต่างประเทศอยู่ที่ 13% (ลาว เมียนมา กัมพูชา และจีนตอนใต้)”

- Advertisement -

ESSO

ทั้งนี้ ด้านยอดขายภายในประเทศมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น จากธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ขนส่ง ก่อสร้าง และเกษตรกรรม พร้อมกันนั้นยังได้สร้างโอกาสในทางการค้าด้วยการขยายธุรกิจสู่ช่องทางใหม่ๆ อาทิเช่น โรงไฟฟ้า เป็นต้น และเพิ่มการขายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงให้กับลูกค้าในประเทศเพื่อนบ้านแถบลุ่มแม่น้ำโขง และยังสามารถขาย ยางมะตอยได้เพิ่มขึ้นจากช่องทางการจัดจำหน่ายภายในประเทศ รวมถึงการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศออสเตรเลีย

ขณะที่ จากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ความต้องการน้ำมันในภาคธุรกิจพาณิชยกรรม ลดลงราว 12% (ไม่รวมน้ำมันเครื่องบิน) เมื่อเทียบกับปี 2562 ยิ่งไปกว่านั้น ผลกระทบหลักๆ ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคือ ความต้องการน้ำมันอากาศยานที่ซึ่งลดลงไปมากกว่า 50% เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งโรงกลั่นได้ปรับแผนการผลิตเพื่อให้ได้น้ำมันอากาศยานน้อยลงและได้น้ำมันดีเซลมากขึ้น โดยทางฝ่ายขายเพิ่มช่องทางจำหน่ายน้ำมันดีเซลให้ได้มากขึ้นเช่นกัน ซึ่งปริมาณจำหน่ายน้ำมันดีเซลในปี 2563 นั้นสูงกว่าปี 2562 ถึง 8% (ข้อมูลเดือนมกราคม-สิงหาคม 2563 เทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2562)

อย่างไรก็ตาม ความท้าทายในสถานการณ์นี้ที่ต้องทำให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องมีปัจจัยสำคัญมาจากความมุ่งมั่น และความสามารถของทีมงานฝ่ายขายที่สมานสามัคคีกัน ระดมความคิดสร้างสรรค์ และเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ๆ ตลอดเวลา รวมถึงทั้งการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพกับทางโรงกลั่น ฝ่ายปฏิบัติการของคลังน้ำมันต่างๆ และฝ่ายบริการลูกค้า

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการขยายฐานลูกค้า เราได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “Esso Diesel Efficient (EDE)” ซึ่งเป็นสินค้าระดับพรีเมียม ที่จำหน่ายให้แก่ลูกค้าในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ขนส่ง และก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ใหม่นี้นอกจากจะทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยังช่วยชะลอการซ่อมบำรุงของอุปกรณ์ต่างๆ ในเครื่องยนต์ เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้มีสารชะล้างทำความสะอาดภายในเครื่องยนต์ ซึ่งตอบโจทย์ลูกค้าได้เป็นอย่างดี

ESSO

พร้อมกันนี้ ยังได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ “น้ำมันเบนซิน ออกเทน 92” ให้แก่ลูกค้าในกัมพูชา อีกทั้ง จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับเรือเดินสมุทร “ExxonMobil EMF.5TM” ในประเทศไทย ซึ่งเป็นน้ำมันเตาสูตรเฉพาะที่มีกำมะถันต่ำเพียง 0.50% เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ International Maritime Organization (IMO) ในการจำกัดปริมาณกำมะถันในน้ำมันเตาที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงของเรือเดินสมุทรทั่วโลก ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

นอกจากนี้ เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เราได้พัฒนาระบบออนไลน์เพื่อให้บริการรับคำสั่งซื้อของลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง จากคอมพิวเตอร์ส่วนตัว โทรศัพท์มือถือ หรือ แท็บเล็ต และได้มีการพัฒนาระบบ Electronic Data Interchange (EDI) เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์กับลูกค้าที่มีปริมาณการสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก

 

สำหรับ รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจพาณิชยกรรมในประเทศไทยถือเป็นความภาคภูมิใจ เนื่องจากอยู่ในระดับสูงสุดเมื่อเทียบกับบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ข้อมูลเดือนมกราคม-สิงหาคม 2563) ซึ่งเป็นผลมาจากระบบการทำงาน ที่เน้นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง เครือข่ายสินค้าและโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมเกือบทั่วภูมิภาค การบริการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงทีมงานฝ่ายขายที่คอยดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดี ทำให้การทำธุรกิจของเรายังคงก้าวหน้าเติบโตอย่างต่อเนื่อง ที่สอดคล้องกับแนวคิดขององค์กรคือ Power Life with Premier Energy Experience เติมเต็มพลังชีวิต ด้วยประสบการณ์พลังงานที่เหนือกว่า

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News