Home Business ความท้าทายของ ธุรกิจพาณิชยกรรมน้ำมันเชื้อเพลิง เอสโซ่ โตสวนทางตลาดช่วงโควิด-19

ความท้าทายของ ธุรกิจพาณิชยกรรมน้ำมันเชื้อเพลิง เอสโซ่ โตสวนทางตลาดช่วงโควิด-19

กว่า 30 ปีที่คร่ำหวอดในอุตสาหกรรมพลังงานของ ‘วันชัย วิจักรชน’ ผู้จัดการฝ่ายขายธุรกิจพาณิชยกรรมน้ำมันเชื้อเพลิง บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่สำเร็จการศึกษาจาก คณะบริหารธุรกิจ เอกการตลาด จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จึงได้เข้าทำงานในบริษัทเอสโซ่ฯ และ บริษัทในเครือของเอ็กซอนโมบิลมาตลอด เคล็ดลับในการทำงานบนสายวิชาชีพดังกล่าวได้อย่างยาวนานคือ “ทำงานอย่างมีความสุข…จะนำพาไปสู่ความสำเร็จ” ด้วยความเชื่อมั่นว่าการที่พนักงานทุกคนรู้สึกสนุกและมีความสุขกับงานที่ได้ทำนั้นจะทำให้ก้าวผ่านอุปสรรค และจะนำไปสู่จุดหมายได้ในที่สุด

หน่วยธุรกิจภายใต้การบริหารงานของ ‘วันชัย’ นั้นประกอบไปด้วยการจำหน่ายใน 8 ภาคธุรกิจหลักๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิต ขนส่ง ก่อสร้าง เกษตรกรรม ค้าส่ง การบิน การเดินเรือ และ ส่งออกต่างประเทศ โดยผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายแก่ลูกค้าได้แก่ น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ยางมะตอย น้ำมันอากาศยาน (Jet-A1) และน้ำมันกลั่นอุตสาหกรรม (Industrial Distillate) ซึ่งปริมาณการขายทั้งหมดในปี 2562 คิดเป็น 54% ของปริมาณการขายทั้งหมดของ เอสโซ่

“ธุรกิจของเรามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์โควิด-19 ซึ่งส่งผลให้ความต้องการน้ำมันในประเทศและต่างประเทศลดลง สำหรับปัจจุบันสัดส่วนการขายในประเทศอยู่ที่ 87% และ การขายในต่างประเทศอยู่ที่ 13% (ลาว เมียนมา กัมพูชา และจีนตอนใต้)”

- Advertisement -

ESSO

ทั้งนี้ ด้านยอดขายภายในประเทศมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น จากธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ขนส่ง ก่อสร้าง และเกษตรกรรม พร้อมกันนั้นยังได้สร้างโอกาสในทางการค้าด้วยการขยายธุรกิจสู่ช่องทางใหม่ๆ อาทิเช่น โรงไฟฟ้า เป็นต้น และเพิ่มการขายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงให้กับลูกค้าในประเทศเพื่อนบ้านแถบลุ่มแม่น้ำโขง และยังสามารถขาย ยางมะตอยได้เพิ่มขึ้นจากช่องทางการจัดจำหน่ายภายในประเทศ รวมถึงการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศออสเตรเลีย

ขณะที่ จากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ความต้องการน้ำมันในภาคธุรกิจพาณิชยกรรม ลดลงราว 12% (ไม่รวมน้ำมันเครื่องบิน) เมื่อเทียบกับปี 2562 ยิ่งไปกว่านั้น ผลกระทบหลักๆ ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคือ ความต้องการน้ำมันอากาศยานที่ซึ่งลดลงไปมากกว่า 50% เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งโรงกลั่นได้ปรับแผนการผลิตเพื่อให้ได้น้ำมันอากาศยานน้อยลงและได้น้ำมันดีเซลมากขึ้น โดยทางฝ่ายขายเพิ่มช่องทางจำหน่ายน้ำมันดีเซลให้ได้มากขึ้นเช่นกัน ซึ่งปริมาณจำหน่ายน้ำมันดีเซลในปี 2563 นั้นสูงกว่าปี 2562 ถึง 8% (ข้อมูลเดือนมกราคม-สิงหาคม 2563 เทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2562)

อย่างไรก็ตาม ความท้าทายในสถานการณ์นี้ที่ต้องทำให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องมีปัจจัยสำคัญมาจากความมุ่งมั่น และความสามารถของทีมงานฝ่ายขายที่สมานสามัคคีกัน ระดมความคิดสร้างสรรค์ และเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ๆ ตลอดเวลา รวมถึงทั้งการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพกับทางโรงกลั่น ฝ่ายปฏิบัติการของคลังน้ำมันต่างๆ และฝ่ายบริการลูกค้า

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการขยายฐานลูกค้า เราได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “Esso Diesel Efficient (EDE)” ซึ่งเป็นสินค้าระดับพรีเมียม ที่จำหน่ายให้แก่ลูกค้าในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ขนส่ง และก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ใหม่นี้นอกจากจะทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยังช่วยชะลอการซ่อมบำรุงของอุปกรณ์ต่างๆ ในเครื่องยนต์ เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้มีสารชะล้างทำความสะอาดภายในเครื่องยนต์ ซึ่งตอบโจทย์ลูกค้าได้เป็นอย่างดี

ESSO

พร้อมกันนี้ ยังได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ “น้ำมันเบนซิน ออกเทน 92” ให้แก่ลูกค้าในกัมพูชา อีกทั้ง จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับเรือเดินสมุทร “ExxonMobil EMF.5TM” ในประเทศไทย ซึ่งเป็นน้ำมันเตาสูตรเฉพาะที่มีกำมะถันต่ำเพียง 0.50% เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ International Maritime Organization (IMO) ในการจำกัดปริมาณกำมะถันในน้ำมันเตาที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงของเรือเดินสมุทรทั่วโลก ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

นอกจากนี้ เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เราได้พัฒนาระบบออนไลน์เพื่อให้บริการรับคำสั่งซื้อของลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง จากคอมพิวเตอร์ส่วนตัว โทรศัพท์มือถือ หรือ แท็บเล็ต และได้มีการพัฒนาระบบ Electronic Data Interchange (EDI) เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์กับลูกค้าที่มีปริมาณการสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก

 

สำหรับ รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจพาณิชยกรรมในประเทศไทยถือเป็นความภาคภูมิใจ เนื่องจากอยู่ในระดับสูงสุดเมื่อเทียบกับบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ข้อมูลเดือนมกราคม-สิงหาคม 2563) ซึ่งเป็นผลมาจากระบบการทำงาน ที่เน้นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง เครือข่ายสินค้าและโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมเกือบทั่วภูมิภาค การบริการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงทีมงานฝ่ายขายที่คอยดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดี ทำให้การทำธุรกิจของเรายังคงก้าวหน้าเติบโตอย่างต่อเนื่อง ที่สอดคล้องกับแนวคิดขององค์กรคือ Power Life with Premier Energy Experience เติมเต็มพลังชีวิต ด้วยประสบการณ์พลังงานที่เหนือกว่า

Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

Diego Maradona นักฟุตบอลชาวอาร์เจนตินาในตำนานเสียชีวิตแล้ว

ดิเอโก มาราโดนา อดีตนักฟุตบอลกองกลางและผู้จัดการทีม ชาวอาร์เจนตินา เสียชีวิตลงในวัย 60 ปี โดยก่อนหน้านี้เขาได้เข้ารับการผ่าดัดเส้นเลือดในสมองเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา มีรายงานว่า ดิเอโก มาราโดนา เสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายฉับพลัน หลังออกจากโรงพยาบาลเพียง 2 สัปดาห์เท่านั้น มาราโดนา เกิดเมื่อ 30 ตุลาคม 1960 เป็นหนึ่งในตำนานวงการฟุตบอล ซึ่งในปี 1986 เขาเป็นกัปตันทีม พาอาเจนตินาคว้าชัยในศึก World Cup...

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

GMM25 หยุดดำเนินกิจการ เปลี่ยนรูปแบบเป็นให้เช่าเวลาออกอากาศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทีวิดิจิทัล ช่อง GMM25 เตรียมหยุดดำเนินกิจการสิ้นปีนี้ หลังจากประสบภาวะขาดทุน โดยเตรียมเปลี่ยนจากผู้ผลิตคอนเทนต์ เป็นผู้ให้บริการเช่าเวลาออกอากาศแทน ในรายงานระบุว่า บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด เตรียมที่จะหยุดดำเนินกิจการในวันที่ 31 ธ.ค. 2563 เนื่องจากประสบปัญหาขาดทุน ส่งผลทำให้พนักงานประมาณ 190 คน โดยเฉพาะฝ่ายข่าว GMM25 ต้องพ้นสภาพ โดยพนักงานประมาณ 50...

โจ ไบเดน ประกาศรายชื่อ ครม. เตรียมพร้อมเข้ารับตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ตามเวลาสหรัฐ นาย โจ ไบเดน ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ได้ออกแถลงการณ์เพื่อเตรียมการเข้ารับตำแหน่งหลังจากรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เลิกคุมเชิงและประกาศจะให้ความร่วมมือต่อการถ่ายโอนอำนาจแล้ว เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ประจำทำเนียบขาวได้รับอนุมัติให้เปิดทางให้ว่าที่ประธานาธิบดีไบเดน สามารถเข้ารับฟังข้อมูลข่าวกรองที่จำเป็นในแต่ละวันเพื่อเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลและรักษาผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาได้อย่างเต็มที่ทันทีที่เข้าดำรงตำแหน่งในวันที่ 20 มกราคม 2563

รถจักรยานยนต์ ‘ซูซูกิ’ รื้อโครงสร้างธุรกิจ หวังกู้ยอดขายโต 20% ต่อเนื่อง 3 ปี

นายชินจิ ฮะสึอิ ประธานบริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด เปิดเผยว่า จากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้างและส่งผลให้ยอดขายของบริษัทไม่เป็นไปตามเป้าหมายซึ่งคาดว่าจะยังคงมีผลต่อเนื่องไปอีกสักระยะ ส่งผลให้ ซูซูกิ มอเตอร์ ประเทศญี่ปุ่น และ ไทยซูซูกิมอเตอร์ ได้มีการตัดสินใจครั้งใหญ่เพื่อให้บริษัทสามารถแข่งขันได้ในตลาดประเทศไทยต่อไปและเพิ่มยอดจำหน่ายและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดอีกครั้ง “เราคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องยากถ้าหากเรายังดำเนินการทำธุรกิจแบบเดิมๆต่อไป  ดังนั้นเราจึงได้ตัดสินใจในการทำสิ่งที่ท้าทายใหม่” ทั้งนี้ บริษัทจึงได้จัดตั้งผู้แทนจำหน่ายรายใหม่ภายใต้ชื่อ บริษัท ซูซูกิ โมโตเซลส์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อดูแลการจำหน่ายใน...

Related News

โรงกลั่นน้ำมัน เอสโซ่ ศรีราชา สนับสนุนสื่อการเรียนรู้สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดย คุณสุชาติ โพธิ์วัฒนเสถียร กรรมการและผู้จัดการโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการ บริษัท เอสโซ่ จำกัด (มหาชน) คุณทิพสุคนธ์ ดวงทิพย์ ผู้จัดการประชาสัมพันธ์และบริหารสำนักงานโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุน จำนวน 200,000...

เอสโซ่ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในโครงการ “สถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร”

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ในโครงการ “สถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร” นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ นายสรพงศ์ วินิจฉัยกุล ผู้จัดการรัฐกิจสัมพันธ์ ในฐานะตัวแทนบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสที่สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่เข้าเกณฑ์ ในโครงการ "สถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร" โครงการ...

เปิดวิสัยทัศน์ ‘อดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย’ ซีอีโอ เอสโซ่ คนไทยคนแรก

นับเป็นคนไทยคนแรก ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ ยังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด และ ผู้จัดการใหญ่ บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทยอีกด้วย ของ “อดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย” ที่รับตำแหน่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 “เมื่อผมเข้ามารับตำแหน่งนั้น เราได้พบกับสถานการณ์ที่ท้าทายถาโถมเข้ามา ทั้งเรื่องเศรษฐกิจถดถอย และ การแพร่ระบาดของโควิด-19...

เอสโซ่หนุนต่อยอดผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอาชีวศึกษา

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ Startup Thailand จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้ร่วมกันคัดเลือก 4 โครงงานจากทั้งหมด 40 โครงงานในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 ที่น่าสนใจสำหรับนำไปขยายผลสู่ภาคปฏิบัติกับชุมชน ซึ่งประกอบด้วย โครงงานระดับ ปวส.ได้แก่ โครงงานการพัฒนาฉนวนกันความร้อนหลังคาจากวัสดุธรรมชาติ...

ธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้นโยบายการบริหารงานของ ‘เอสโซ่’

ภายใต้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารธุรกิจและการมีส่วนร่วมในสังคมถือเป็นสิ่งหนึ่งที่ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ยึดถือปฏิบัติอยู่คู่สังคมไทยมาโดยตลอด กระทั่งได้รับพระราชทานตราครุฑจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในปี 2541 เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความซื่อตรงและความมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศไทย เอสโซ่ ยังคงมุ่งมั่นที่จะสานต่อปณิธานในการลงทุนพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมตามที่บริษัทได้ปฏิบัติมาโดยตลอดในโครงการต่างๆ โดยยึดมั่นหลักธรรมแบ่งปันความสุขสร้างเสริมความรู้ สืบสาน สร้างสรรค์ ส่งเสริม ได้แก่ กิจกรรมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนของมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย (iTIC) ในปี 2562 บริษัท โดยได้จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “ESSO...