HomeBusinessเปิด “โควตา” จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สนับสนุนนักธุรกิจกลุ่ม “ผู้หญิง”

เปิด “โควตา” จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สนับสนุนนักธุรกิจกลุ่ม “ผู้หญิง”

นับเป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับหญิงไทยในการก้าวสู่สังคมยุค She Economy ซึ่งกำลังจะพลิกบทบาทใหม่ให้กลายมาเป็นคนแถวหน้าในทุกองคาพยพ

ดังรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลที่ระบุว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชื่นชมความร่วมมือระหว่าง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กับ องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) ในประเด็นความเท่าเทียมทางเพศของสตรีในการประกอบธุรกิจ โดยเชื่อมั่นจะเป็นอีกกลไกเพิ่มความเสมอภาคทางเพศ ส่งเสริมสตรีในธุรกิจ 

สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ สสว. และ UN Women ได้หารือกำหนดเป้าหมายสร้างความยั่งยืน ทั้งในเรื่องสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ (gender equality) และความหลากหลาย (diversified)

- Advertisement -

โดยกำหนดนโยบายให้โควตาสำหรับบริษัทขนาดใหญ่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ประกอบการ SME กลุ่มสตรี และกลุ่มเปราะบาง ได้เข้าร่วม

ถือเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการสตรีที่จะสร้างการเติบโตทางธุรกิจ

ซึ่งจากข้อมูลในปัจจุบันปรากฎว่า มีการจัดซื้อจัดจ้างจากธุรกิจที่สตรีเป็นเจ้าของเพียงแค่ร้อยละหนึ่ง

โดยทั้งสองฝ่ายได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จะร่วมมือกันใน 3 เรื่องหลัก  ประกอบด้วย

1.การศึกษางานวิจัยร่วมกัน ทบทวนนโยบายการสร้างสภาพแวดล้อมและสร้างโอกาสความเท่าเทียม ให้กลุ่มผู้ประกอบการสตรี

2.การเชื่อมโยงผู้ประกอบการสตรี เข้ากับผู้ซื้อที่เป็นองค์กรรัฐและเอกชน

3.ส่งเสริมการขยายโอกาสทางการตลาดและสร้างเครือข่ายซัพพลายเออร์ที่มีความหลากหลาย

จากการลงนามในข้อตกลงนี้ จะส่งเสริมให้มีการสร้างฐานข้อมูลของสัดส่วนผู้ประกอบการสตรีในไทย นำไปสู่การออกแบบมาตรการ สร้างสภาพแวดล้อมให้เกิดความเท่าเทียม เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ และลดความเหลื่อมล้ำทางเพศในการประกอบธุรกิจ

เริ่มต้นจากการส่งเสริมกิจกรรมภายใต้โครงการ WE RISE Together ของ UN Women ในประเทศไทยและเวียดนาม ซึ่งเป็นโครงการที่ขยายโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการสตรีผ่านการสร้างเครือข่ายซัพพลายเออร์ที่หลากหลาย

โดยจะกระตุ้นให้ภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทยและเวียดนาม สามารถนำแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความเสมอภาคทางเพศ ขับเคลื่อนผ่าน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่

1. ระบบนิเวศที่เข็มแข็ง

2. โมเดลและเครือข่ายธุรกิจที่ตอบโจทย์

3. ผู้ซื้อที่มีศักยภาพยิ่งขึ้น และ

4. โอกาสทางการตลาดที่เท่าเทียมมากขึ้น 

โดยเชื่อมั่นว่าจะเป็นอีกกลไกเพิ่มความเสมอภาคทางเพศ ส่งเสริมสตรีในธุรกิจ สอดคล้องกับยุค She Economy

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News