HomeBusinessก.ล.ต. ไฟเขียว Bitkub เปิดรับลูกค้าใหม่ได้ตามปกติ

ก.ล.ต. ไฟเขียว Bitkub เปิดรับลูกค้าใหม่ได้ตามปกติ

บอร์ด ก.ล.ต. มีมติเช้านี้ให้ “บิทคับ” เปิดรับลูกค้าใหม่ได้ตามปกติ ภายหลังบริษัทแก้ไขระบบงาน พร้อมเตรียมบุคลากรเพียงพอต่อปริมาณธุรกิจ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ให้บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub) สามารถเปิดรับลูกค้าใหม่ได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ภายหลัง Bitkub ได้ดำเนินการแก้ไขระบบงานต่าง ๆ และบุคลากรให้มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อปริมาณธุรกิจ เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติสั่งการให้ Bitkub ระงับการเปิดรับลูกค้าใหม่ รวมถึงลูกค้าที่อยู่ระหว่างการดำเนินการยืนยันหรือพิสูจน์ตัวตนเพื่อเปิดบัญชี จนกว่า Bitkub จะแก้ไขระบบงานต่าง ๆ และบุคลากรให้มีความเหมาะสมและเพียงพอตามลักษณะ ขนาดและปริมาณของธุรกิจ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง Bitkub ได้แก้ไขระบบงาน
และบุคลากร รวมทั้งชี้แจงข้อเท็จจริงและนำส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงระบบงานมายัง ก.ล.ต. แล้ว นั้น

- Advertisement -

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 พิจารณาแล้วเห็นว่า Bitkub ได้มีการแก้ไขระบบงานต่าง ๆ และบุคลากรให้เป็นไปตามการสั่งการข้างต้นแล้ว จึงมีมติให้ Bitkub สามารถเปิดรับลูกค้าใหม่ได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 7 เมษายน 2564 เป็นต้นไป โดยให้ Bitkub ควบคุมดูแลการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแผนที่ได้แจ้งต่อ ก.ล.ต. ด้วย

อ่าน : ศูนย์วิจัยฯ แนะธุรกิจร้าน อาหาร ต้องเพิ่มเทคโนโลยีให้ตอบโจทย์และมีประสิทธิภาพ

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News