HomeBusinessบ้านปู เสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน ต่อยอดธุรกิจสู่อนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน

บ้านปู เสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน ต่อยอดธุรกิจสู่อนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน

หลังจากที่ บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ  ประกาศเพิ่มทุนเท่าตัว ออกหุ้นใหม่ 5,074 ล้านหุ้น แบ่งเป็นเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 1,691.53 ล้านหุ้น ในอัตรา 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุน ราคาขายหุ้นละ 5 บาท พร้อมฟรีวอร์แรนต์ 2 รุ่น BANPU-W4 และ BANPU-W5 ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนในอัตรา 1 ต่อ 1 คาดได้เงิน 2.96 หมื่นล้านบาท เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทในการขับเคลื่อนกระบวนการเปลี่ยนผ่าน (Banpu Transformation) สู่อนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน (Smarter Energy for Sustainability) พร้อมรองรับการต่อยอดทางธุรกิจในอนาคต

  • ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จัก “การเพิ่มทุน” คืออะไร ทำไมนักลงทุนต้องสนใจ?

นักลงทุนในตลาดหุ้น มักคุ้นหูกับคำว่า “การเพิ่มทุน” นั้นคือการที่บริษัทออกหุ้นใหม่หรือที่เรียกว่า “หุ้นเพิ่มทุน” เพิ่มเติมจากหุ้นเดิมที่มีอยู่แล้วเพื่อระดมทุนเพิ่ม (ให้ได้มาซึ่งเงินสด) โดยหุ้นที่ออกใหม่นั้นจะนำมาเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม หรือรายใหม่ ส่งผลทำให้จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น ในขณะที่มูลค่ากิจการยังคงเท่าเดิม

สำหรับวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนนั้น เกิดจากหลายปัจจัย และแตกต่างกันออกไปในแต่ละบริษัท ซึ่งนักลงทุนควรเลือกลงทุนในบริษัทที่เพิ่มทุนเพื่อ “ขยายธุรกิจ” ดีที่สุด เพราะการเพิ่มทุนเพื่อขยายธุรกิจจะช่วยทำให้บริษัทมีโอกาสเติบโตของรายได้ในอนาคตได้ เหมือนกับการลงทุนที่ช่วยสร้างผลตอบแทนเพิ่มกลับมาให้กับเราได้เช่นกัน

- Advertisement -

  • อีกคำที่นักลงทุนมักคุ้นหู คือ “วอแรนต์” แล้ววอแรนต์คืออะไร?

วอแรนต์หรือ “หุ้นลูก” คือใบแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญ หรือ “หุ้นแม่” ในอนาคต นักลงทุนสามารถใช้สิทธิ์แปลงวอแรนต์ให้เป็นหุ้นแม่ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม ซึ่งราคาที่จ่ายเพิ่ม ก็คือราคาใช้สิทธิ 

ข้อดีของการออก “วอแรนต์” ในวันที่กำหนดแปลงวอแรนต์ แล้วใช้สิทธิของวอแรนต์ต่ำกว่าตลาดหุ้นสามัญ จะทำให้มีสิทธิในการซื้อหุ้นของบริษัทในราคาที่ต่ำกว่าตลาด อีกทั้ง Warrant RO (Right Offering) จะช่วยลดผลกระทบของ Dilution Effect ที่อาจเกิดขึ้นได้อีกด้วย โดยนักลงทุนสามารถเลือกได้ว่า จะใช้สิทธิ วอแรนต์หรือไม่ หรือจะขายวอแรนต์ในตลาดเมื่อบริษัทนำวอแรนต์เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ

  • การเปลี่ยนผ่านการเติบโตที่น่าจับตาของ “บ้านปู” 

ด้วยประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจทั้งในระดับประเทศและนานาชาติตลอดระยะเวลาเกือบ 40 ปีที่ผ่านมา ในวันนี้ บ้านปู ในฐานะผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ (International Versatile Energy Provider) ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter โดยสร้างการเติบโตจาก 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน ครอบคลุม 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

ทั้งนี้ บ้านปูยังดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยยึดหลัก ESG คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนได้เป็นอย่างดี

  • บ้านปูพร้อมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน และการลงทุนในในอนาคต

ความน่าสนใจของการเพิ่มทุนของบ้านปูครั้งนี้ เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทในการขับเคลื่อนกระบวนการเปลี่ยนผ่าน (Banpu Transformation) สู่อนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน รวมทั้งเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจ และการสร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งมั่นเดินหน้าตามกลยุทธ์ Greener & Smarter สอดรับกับเทรนด์พลังงานโลก และเสริมความแข็งแกร่งระบบนิเวศทางธุรกิจภายใต้ 3 กลุ่มธุรกิจหลัก รวมทั้งมีเป้าหมายกำลังการผลิตไฟฟ้า 6,100 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568

โดยทุนที่ได้จากการเพิ่มทุนครั้งจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่

  • เพื่อเพิ่มความคล่องตัวทางการเงินในการดำเนินโครงการ รวมไปถึงการลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาด และเทคโนโลยีพลังงาน ด้วยเป้าหมาย EBITDA จากธุรกิจพลังงานสะอาดมากกว่า 50% ภายในปี 2025
  • เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งฐานะทางการเงินของบริษัท สร้างความพร้อมเพื่อให้บริษัทมีโครงสร้างเงินทุนเหมาะสมต่อการขยายธุรกิจ
  • เพื่อเป็นเงินทุนสำรองเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับโครงการในปัจจุบันและอนาคต

ทั้งนี้ บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาต่อยอดธุรกิจ และสร้างความเติบโตในการดำเนินธุรกิจรวมถึงสร้างผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในระยะยาว

  • รายละเอียดการเพิ่มทุนของบ้านปู พร้อมการจอง

บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 1,691,527,171 หุ้น ขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ที่ราคาหุ้นละ 5 บาท ในอัตราส่วน 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุน โดยผู้ที่จองหุ้นเพิ่มทุนจะได้รับ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (warrant) ฟรี 2 รุ่น คือ BANPU-W4 และ BANPU-W5 ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้ ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วย (สามารถเทรดขายได้ทันทีเมื่อหุ้น warrant เข้าตลาด หรือถือจนครบอายุของ warrant)

  • Banpu-W4 (อายุ 1 ปี) จำนวน 1,691,527,171 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ในอัตราส่วน 1 หุ้นเพิ่มทุน ต่อ 1 warrant ราคาใช้แปลงเป็นหุ้นแม่ 5 บาทต่อหุ้น (ครบปี 2565)
  • Banpu-W5 (อายุ 2 ปี) จำนวน 1,691,527,171 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ในอัตราส่วน 1 หุ้นเพิ่มทุน ต่อ 1 warrant ราคาใช้แปลงเป็นหุ้นแม่ 7.5 บาทต่อหุ้น (ครบปี 2566)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นบ้านปูที่จะได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน จะต้องถือครองหุ้นบ้านปูให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 หรือก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XR ในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 โดยมีระยะการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ระหว่างวันที่ 6-17 กันยายน 2564

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลบัญชีหลักทรัพย์ แจ้งความประสงค์และส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลาที่กำหนดได้เลย

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News