HomeBT News"สิงคโปร์" สร้างแบรนด์สินค้าแข็งแกร่งที่สุดในปี 2019

“สิงคโปร์” สร้างแบรนด์สินค้าแข็งแกร่งที่สุดในปี 2019

การสร้าง “แบรนด์” ให้เป็นที่ยอมรับ ประกอบด้วยหลายปัจจัย ในแง่ของสินค้าเจ้าของก็จะต้องทำการตลาด กำหนดกลยุทธ์ วางกลุ่มเป้าหมาย สร้างจุดขาย และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แต่ในแง่ของการสร้าง “แบรนด์” ให้กับประเทศ ก็ไม่ต่างกัน

เหตุผลของการสร้าง “แบรนด์” ให้กับประเทศ

ในการสร้าง “แบรนด์” ของประเทศ ก็คือ การสร้างภาพลักษณ์ ไม่เพียงแต่ทำให้ประเทศมีคุณค่า แต่ยังทำให้สินค้าที่มาจากประเทศนั้นๆ มีคุณค่าตามไปด้วย เมื่อมีชื่อประเทศมากำกับ ก็เป็นการการันตีและช่วยรับรองความ
น่าเชื่อถือได้อย่างดี ส่งผลการจำหน่ายสินค้าไปในตลาดต่างประเทศ ที่สามารถดันขึ้นไปอยู่ในสินค้าระดับพรีเมี่ยม จากภาพลักษณ์ของประเทศที่ดี

ประเทศเล็กๆ ที่กลับเป็นที่ยอมรับในคุณภาพของสินค้าติดอันดับโลก ท็อป 3 ของโลก ได้แก่สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ประเทศเหล่านี้ทำอย่างไร จึงนำสินค้าของประเทศขึ้นเป็นยืนแถวหน้า?

สิ่งที่เหมือนกันก็คือ ประเทศเหล่านี้ทุ่มเม็ดเงินทำการตลาดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ ว่าเป็นประเทศที่มี
คุณภาพมาตรฐานในด้านต่างๆ และเมื่อสินค้าตีตราประทับว่ามาจากประเทศเหล่านี้ ภาพลักษณ์ของประเทศก็จะปราก
ฎขี้นเคียงคู่กับสินค้า สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

“ดัชนีความแข็งแกร่งของแบรนด์”

การพิจารณาคะแนน  “สิงคโปร์” เป็นแบรนด์ที่ได้รับความน่าเชื่อถือมากที่สุดของปี 2019 จากการจัดอันดับโดย “ดัชนีความแข็งแกร่งของแบนด์” Brand Strength Index หรือ BSI

- Advertisement -

“สิงคโปร์” เบียดชนะเยอรมนีที่เคยเป็นเบอร์ 1 ได้ตั้งแต่เมื่อปี 2015 และยืนเป็นที่ 1 มาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ “สิงคโปร์” ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางธุรกิจแห่งอาเซียน และยังได้รับยกย่องการเป็นระดับ “World Class” ทั้งในด้านของการศึกษา สุขภาพ การเดินทาง และมีอัตราการก่ออาชญากรรมที่ต่ำ ประกอบกับการเมืองที่มีเสถียรภาพ และการวางนโยบาย “เศรษฐกิจแห่งอนาคต” ทำให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความมั่งคงยืนอยู่ในแถวหน้าของโลก

ปัจจัยการคำนวณดัชนี BSI ประกอบด้วยเรื่องหลักๆ อยู่ 3 ด้าน ประกอบด้วย

1. สินค้าและบริการ : พิจารณาการเปิดตลาดท่องเที่ยว ขนาดตลาด และกฎระเบียนการค้าขาย รวมอยู่ด้วย
2. สังคม : พิจารณาจากคุณภาพชีวิต การคอร์รัปชั่น และภาพลักษณ์ด้านวัฒนธรรม
3. การลงทุน: พิจารณาจากการให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านบุคลากร การใช้เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนา กฎระเบียบและภาษีที่เอื้อต่อการลงทุน

ขณะที่ “จีน” เป็นแบรด์ที่ก้าวขึ้นมาสู่ “แบรนด์ที่มีมูลค่า” แบรนด์ต้นๆ ของโลก ตอนนี้ไล่หลังสหรัฐอเมริกา เข้ามา
เรื่อยๆ โดยมูลค่าแบรนด์ของจีน เติบโตขึ้นเร็วมากๆ ถึงกว่า 40% มูลค่ากว่า 19 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ

ภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อการสร้างและยกระดับ “แบรนด์” ของประเทศ นับว่าเป็นทรัพย์สินของประเทศที่มีความสำคัญและทรงคุณค่ามากที่สุด

 

ที่มา:https://www.visualcapitalist.com/ranked-the-most-valuable-nation-brands/

 

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News