HomeBT Newsไมโครซอฟท์ จับมือ ETDA เปิดหลักสูตรปูพื้นฐาน AI ให้ผู้บริหารไทย

ไมโครซอฟท์ จับมือ ETDA เปิดหลักสูตรปูพื้นฐาน AI ให้ผู้บริหารไทย

ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. (ETDA) นำหลักสูตร AI Business School มาปูพื้นฐานเทคโนโลยี AI ให้ผู้นำองค์กรและผู้บริหารธุรกิจระดับสูงในไทยสามารถทำความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ ทั้งในเชิงกลยุทธ์ขับเคลื่อนธุรกิจด้วย AI

ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดรับนวัตกรรม และการผลักดันทุกภาคส่วนให้ก้าวสู่ยุคแห่ง AI บนพื้นฐานของจริยธรรมและความรับผิดชอบ ผ่านคอร์สอบรมแบบ e-Training

ไมโครซอฟท์ออกแบบเนื้อหาหลักสูตรอบรม เพื่อให้ผู้นำองค์กร หน่วยงาน และธุรกิจสามารถนำองค์ความรู้ ข้อมูลเชิงลึก เครื่องมือ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปต่อยอดในการกำหนดทิศทางการพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ

- Advertisement -

เนื้อหาหลักสูตรยังมุ่งผสมผสานการเรียนรู้แบบสหวิทยาการ (Multi-disciplinary) เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละองค์กรและธุรกิจ ตั้งแต่การแพทย์ ธุรกิจค้าปลีก ภาคการผลิต การศึกษา ไปจนถึงหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของสถาบัน FEGO ที่จัดตั้งขึ้นเป็นเวทีส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ครอบคลุมในหลากหลายด้าน

-ไมโครซอฟท์ จับมือทุกภาคส่วน มุ่งสร้างอนาคตยุค AI เพื่อคนไทย
-ไมโครซอฟท์ เผยโฉม Xbox Series X วางขายจริงปลายปี 2020

เนื้อหาของหลักสูตรครอบคลุม 4 หัวข้อสำคัญ คือ

AI Strategy การวางโครงสร้างแนวคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อกำหนดบทบาทของ AI ในการวางกลยุทธ์ขององค์กรแบบองค์รวม ตั้งแต่ด้านความเป็นผู้นำ พฤติกรรม และศักยภาพของบุคลากรในองค์กร

AI Culture การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เปิดรับเทคโนโลยี AI ในทุกด้าน และส่งเสริมให้ทุกแผนก ทุกตำแหน่งร่วมกันขับเคลื่อน องค์กรด้วย AI ซึ่งรวมไปถึงแผนกอื่น ๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี อาทิ ฝ่ายบัญชี การตลาด การจำหน่าย และบริการลูกค้าสัมพันธ์

Responsible AI การศึกษาวิเคราะห์บทบาทและผลกระทบที่จะเกิดจากการใช้ AI ในมิติของภาครัฐและองค์กรธุรกิจ ผ่านการศึกษาคู่มือแนะนำ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถกำหนดหลักการด้านจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติด้านการใช้ AI ในองค์กรบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล รวมไปถึงเรียนรู้การจัดการทรัพยากร ข้อเสนอแนะ และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

Technology of AI การเรียนรู้เทคโนโลยีล่าสุดเกี่ยวกับเครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่เกี่ยวกับ AI เพื่อนำไปใช้บรรลุเป้าหมายในการทำงานและสร้างผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับองค์กรและธุรกิจ

สพธอ. และไมโครซอฟท์จะเริ่มเปิดหลักสูตรอบรม e-Training นี้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยเริ่มจากกลุ่มธุรกิจการเงิน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 29 มกราคม 2563 ที่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้หัวข้อ “AI ในภาคธุรกิจการเงิน”

สำหรับกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ ตลอดครึ่งปี 2563 ได้แก่

กลุ่มสาธารณสุขและการแพทย์ (เดือนกุมภาพันธ์)
กลุ่มธุรกิจค้าปลีก (เดือนมีนาคม)
ภาคการผลิต (เดือนเมษายน)
การศึกษา (เดือนพฤษภาคม)
หน่วยงานภาครัฐ (เดือนมิถุนายน)

นอกจากนี้ผู้ที่ผ่านการอบรม e-Training ในหลักสูตร AI Business School สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันแฮคกาธอน ที่มุ่งสนับสนุนให้ผู้เข้าแข่งขันนำความรู้จากหลักสูตรมาปรับใช้ นำพาองค์กรธุรกิจของตนให้ก้าวข้ามความท้าทายได้สำเร็จ

ด้าน นายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบัน AI กำลังเปลี่ยนโฉมหน้าการทำงานในทุกอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงเป็นวาระสำคัญที่ประเทศไทยจะต้องพัฒนาผู้นำองค์กรและธุรกิจที่มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับภาคธุรกิจและสังคมอย่างแท้จริง

“เราอยู่ในจุดที่คนทำงานทุกคนไม่สามารถปฏิเสธได้อีกต่อไปว่า AI เป็นนวัตกรรมที่จะนำคลื่นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เข้ามาในทุกอุตสาหกรรมและทุกธุรกิจ การนำ AI เข้าไปเป็นหัวใจหลักของธุรกิจจะช่วยให้องค์กรมีศักยภาพมากขึ้นในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการ Engage (การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย) Innovate (การสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ ให้กับธุรกิจ) Work (การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงาน) หรือ Solve (การเอาชนะอุปสรรคเพื่อแก้ไขปัญหาในสังคม) ด้วยเหตุนี้เอง เราจึงได้ขยายหลักสูตร AI Business School มายังประเทศไทย เพื่อให้ผู้นำในโลกธุรกิจสามารถพัฒนาต่อยอดจากความสามารถของ AI และก้าวเดินสู่อนาคตอย่างมั่นใจ” นายธนวัฒน์กล่าว

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News