HomeBT Newsฮอนด้าเตรียมวางจำหน่ายรถไฟฟ้า "e:HEV"

ฮอนด้าเตรียมวางจำหน่ายรถไฟฟ้า “e:HEV”

บริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด ประกาศใช้ชื่อ ฮอนด้า อี: เทคโนโลยี (Honda e:TECHNOLOGY) เป็นชื่อที่ใช้เรียกแทนเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงของฮอนด้าที่จะถูกนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์รถยนต์ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และเทคโนโลยีในการจัดการพลังงานต่างๆ ของฮอนด้าในอนาคต

ฮอนด้า อี: เทคโนโลยี (Honda e:TECHNOLOGY) จะเข้ามาช่วยสร้างคุณค่าให้กับการเดินทางและชีวิตประจำวันของผู้คน ตามแนวทางวิสัยทัศน์ 2030 ของฮอนด้า ภายใต้ชื่อ  ฮอนด้า อี: เทคโนโลยี (Honda e:TECHNOLOGY) จะรวมถึงทุกผลิตภัณฑ์ของฮอนด้าที่ใช้พลังงานไฟฟ้าขับเคลื่อนเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์อเนกประสงค์

มีอักษร “อี” (e:) อยู่ในชื่อของผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งฮอนด้าต้องการให้การสื่อสารเป็นไปในทิศทางเดียวกันในทุกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของรถยนต์ ฮอนด้าจะใช้ชื่อ e:HEV เป็นชื่อในการสื่อสารเกี่ยวกับระบบไฮบริดที่มาพร้อมมอเตอร์ 2 ตัว ซึ่งจะเป็นแกนหลักในการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าและระบบไฮบริดใหม่สำหรับยนตรกรรมของฮอนด้าที่ใช้พลังงานขับเคลื่อนจากมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นหลัก อาทิ ฮอนด้า ฟิต ใหม่ และ ฮอนด้า แอคคอร์ด ใหม่

- Advertisement -

ฮอนด้าที่มีกำหนดการเปิดตัวในตลาดประเทศญี่ปุ่นในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า ซึ่งฮอนด้าจะทำการสื่อสารเพื่อแจ้งให้ทราบอีกครั้งเกี่ยวกับยนตรกรรม e:HEV รุ่นต่างๆ

“อี” หรือ “e” ใน ฮอนด้า อี: เทคโนโลยี (Honda e:TECHNOLOGY) แสดงถึงความมุ่งมั่นในการกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อจุดประกายให้ผู้คนมีรอยยิ้ม เมื่อได้ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานการขับเคลื่อน

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News