HomeBT Newsธปท.แนะสร้างการแข่งขันธุรกิจเท่าเทียม ช่วยยกระดับเศรษฐกิจ

ธปท.แนะสร้างการแข่งขันธุรกิจเท่าเทียม ช่วยยกระดับเศรษฐกิจ

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ชี้การสร้างแข่งขันอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม จะช่วยยกระดับเศรษฐกิจในประเทศ และคุณภาพชีวิตของประชาชน แนะภาครัฐมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดขึ้น

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวในงาน BOT Symposium 2019 พลิกโฉมเศรษฐกิจพิชิตการแข่งขันว่า ความสำคัญของการยกระดับเทคโนโลยี และการพัฒนานวัตกรรม เป็นรากฐานของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ และเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เราก้าวข้ามขีดจำกัดของทรัพยากร ระบบการแข่งขันจึงเป็นกลไกลเสริมสร้างผู้ประกอบการให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น ทั้งผู้ประกอบการรายเก่าและรายใหม่จะสามารถยกระดับตัวเอง และนำไปสู่การเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่หลากหลายขึ้น โดยจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ซึ่งเป็นหลักสำคัญที่ใช้พัฒนาควบคู่กับระบบเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่  

หากย้อนไปเมื่อ 30 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าระบบเศรษฐกิจมีการพึ่งพากลไกลตลาดมากขึ้น ส่งผลให้ประชากรเกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด แต่สำหรับผู้ประกอบการแล้วมักจะไม่ชอบการแข่งขัน แต่แท้จริงแล้วการแข่งขันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวกับตัวผู้ประกอบการ หากไม่มีการแข่งขันจะทำให้ผู้ประกอบการไม่เกิดการพัฒนา และมีต้นทุนสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยขาดทักษะการปรับตัวตามปัจจัยภายนอก หรือเทคโนโลยี

- Advertisement -

นอกจากนี้การแข่งขันยังสร้างแรงจูงใจในการจ้างงาน และเพิ่มค่าแรงให้กับแรงงาน ทั้งยังทำให้ผู้ประกอบการลงทุนมากขึ้นเพื่อทำให้กิจการของตนเองอยู่รอด ขณะเดียวกันแรงงานที่ไม่ยอมพัฒนาตนเอง จะสูญเสียความสามารถของการแข่งขันและถูกคัดออกจากตลาดไปโดยอัตโนมัติ

อย่างไรก็ตาม การแข่งขันที่ดีต้องเป็นการแข่งขันที่เป็นธรรมและเปิดกว้าง แต่โดยปกติแล้วผู้ประกอบการรายใหญ่มักได้เปรียบจากการมีเงินทุนที่มากกว่าผู้ประกอบการรายย่อย ทำให้การแข่งขันถูกผูกขาดในระยะยาว นอกจากนั้นการแข่งขันบางอย่างยังได้รับสิทธิพิเศษจากภาครัฐและมีการยับยั้งกีดกันผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้าแข่งขันในตลาด จนเป็นภาระของผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องเผชิญ

แสดงให้เห็นว่าการส่งเสริมการแข่งขันอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คาดไว้ แต่หากปล่อยให้เป็นปัญหาต่อไปโดยไม่คิดแก้ไขจะเกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำต่าง ๆ ที่เป็นปัญหาในระบบทุนนิยมและประเทศไทยด้วย ซึ่งจะบั่นทอนการแข่งขันของประเทศนในระยะยาวอีกด้วย

ขณะเดียวกันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนไป เกิดความซับซ้อนมากขึ้น ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ และธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ ธุรกิจบางประเภทต้องเผชิญการแข่งขันที่สูงขึ้น ระบบเศรษฐกิจเชิงแบ่งปันเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อ-ขาย เพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงการระดมทุนที่เพิ่มมากขึ้นด้วย ส่งผลให้ผู้ประกอบการรายเล็กเข้าตลาดได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องใช้เงินทุนสูงมากอย่างในอดีต

อย่างไรก็ดี การเข้าถึงเทคโนโลยีขั้นสูงที่ไม่เท่าเทียมกัน ทำให้ธุรกิจขนาดใหญ่ใด้ประโยชน์มากกว่าคู่แข่งรายเล็ก เนื่องจากมีฐานข้อมูลที่มากกว่า ซึ่งปัจจุบันการแข่งขันมีความรุนแรงเรื่องข้อมูลมากขึ้นอันจะทำให้เกิดความผูกขาดในระยะยาว ฉะนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม เพื่อทำให้ระบบเศรษฐกิจมีการพัฒนาแบบกระจายตัวได้อย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ ภาครัฐมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ประเทศเกิดการพัฒนา โดยจะต้องเพิ่มบทบาทใหม่ 4 บทบาทดังนี้

1.ภาครัฐต้องมีส่วนร่วนในการสร้างระบบนิเวศของการแข่งขัน โดยภาครัฐต้องดูแลไม่ให้เกิดการผูกขาด และนโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐต้องมีความเสมอภาคโดยไม่เอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดเป็นพิเศษ

2.ภาครัฐต้องช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กให้สามารถแข่งขันได้ โดยต้องจูงใจให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่าง ๆ ตามยุคสมัย ซึ่งการให้เงินอุดหนุนในระยะสั้น ๆ อาจเป็นเพียงการยืดปัญหาออกไป โดยไม่ทำให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

3.ภาครัฐต้องปรับเปลี่ยนกฎระเบียบให้ยืดหยุ่นกับสถานการณ์มนปัจจุบัน และยกเลิกกฎหมายบางข้อที่มีความล้าหลังให้ทันยุค

4.บทบาทของการแข่งขันต้องไม่เกิดการเอาเปรียบผู้บริโภค และไม่ผลักภาระต่าง ๆ ไปให้ผู้บริโภค โดยต้องไม่สร้างอำนาจผูกขาดให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง และระบบธุรกิจต้องไม่อาศัยศักยภาพการประมวลผลที่สูงกว่าเอาเปรียบกัน

ขณะเดียวกัน ระบบการชำระเงินก็เป็นเรื่องที่สำคัญในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลให้เกิดการแข่งขันสูงขึ้น และเกิดระบบนวัตกรรมชำระเงินรูปแบบใหม่ ๆ นอกจากนี้การยกเลิกค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของธนาคารพาณิชย์ได้นำไปสู่ภาวะการแข่งขันลดค่าธรรมเนียมธุรกรรมต่าง ๆ ในประเทศ และยังทำให้เกิดมาตรฐานที่เสมอภาคกันด้วย การแข่งขันที่เกิดขึ้นจากภาวะดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนได้ประโยชน์โดยสามารถโอนเงินได้สะดวกรวดเร็วและไม่เสียค่าธรรมเนียม

ทั้งนี้ แม้สถาบันการเงินจะเสียรายได้จำนวนมากจากการยกเว้นค่าธรรมเนียม แต่ก็สามารถลดต้นทุน และยังเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการได้ด้วย นอกจกานี้ยังเป็นการเพิ่มคุณสมบัติการแข่งขันของประเทศอีกด้วย นำไปสู่การยกระดับชีวิตประชากรในประเทศอย่างยั่งยืน

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News