HomeBT Newsศาลปกครองสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้เปิดทางเชื่อม"เซ็นทรัล วิลเลจ"พร้อมให้บริการพรุ่งนี้

ศาลปกครองสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้เปิดทางเชื่อม”เซ็นทรัล วิลเลจ”พร้อมให้บริการพรุ่งนี้

ศาลปกครองกลางมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาในคดีที่ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) ยื่นฟ้อง บมจ. ท่าอากาศยานไทย (AOT) หรือ ทอท. กรณีที่ ทอท.ตั้งเต็นท์ขวางทางเข้า-ออกโครงการเซ็นทรัล วิลเลจ ลักชัวรี่ เอาท์เล็ต ทำให้ CPN เสียหาย

โดยศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้ ทอท.ดำเนินการรื้อถอนสิ่งกีดขวางใดๆ ออกไปจากเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 370 บริเวณทางเข้า-ออกหน้าโครงการเซ็นทรัล วิลเลจ และยุติการดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดขวาง รบกวน หรือก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการใช้ประโยชน์ในโครงการดังกล่าว

เนื่องจากศาลฯ เห็นว่า ข้ออ้างของ ทอท.ที่ว่าโครงการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 และก่อให้เกิดความเสียหายทางด้านการเงิน เศรษฐกิจ และการให้บริการสาธารณะต่างๆ ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้น

- Advertisement -

นายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CPN เปิดเผยว่า ศาลปกครองมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้เปิดทางเชื่อมโครงการเซ็นทรัล วิลเลจ ส่งผลให้สามารถเปิดให้บริการได้ตามกำหนดในวันพรุ่งนี้ ตั้งแต่ 10.39-22.00 น.

ทั้งนี้ CPN ได้เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้ากลุ่มแรกของเซ็นทรัล วิลเลจอย่างเต็มที่ ด้วยที่จอดรถที่รองรับรถยนต์ได้กว่า 1,500 คัน พร้อมเสริมมาตรการในการบรรเทาการจราจร โดยโครงการยังยืนยันได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายผังเมือง มีความปลอดภัยต่อการบิน ทั้งความสูง และไม่มีกิจกรรมใด ๆ ที่จะกระทบ หรือรบกวนการบิน เป็นไปตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ทุกประการ

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News