HomeBT Newsย่อข่าวธุรกิจในประเทศ 29 มีนาคม 2566

ย่อข่าวธุรกิจในประเทศ 29 มีนาคม 2566


1 เมษายน ปรับภาษีความหวาน ยืนยันไม่กระทบผู้บริโภค

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุม กรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2566 กรมสรรพสามิต จะเริ่มปรับขึ้นภาษีความหวานตามปริมาณน้ำตาล ระยะที่สาม มีเป้าหมายเพื่อต้องการดูแลสุขภาพของคนไทยให้ห่างไกลจากโรคอ้วน เบาหวาน และความดัน


โดยการขึ้นภาษีความหวานตามปริมาณน้ำตาลในเฟสนี้ จะไม่ทำให้ราคาเครื่องดื่มที่มีความหวานหรือน้ำอัดลมเพิ่มขึ้น จนกลายเป็นภาระต่อผู้บริโภค เนื่องจากขณะนี้ทางผู้ผลิตได้ทยอยปรับตัว ลดส่วนผสมน้ำตาลลง หรือ หันไปใช้น้ำตาลเทียมแทน

- Advertisement -


6 เดือน สมอ.เจอเครื่องใช้ไฟฟ้าด้อยมาตรฐานกว่า 34 ล้านบาท

นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวถึงผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2566 คือช่วงเดือนตุลาคม 2565-มีนาคม 2566 สมอ. กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก. ทั้งสิ้น 224 มาตรฐาน จากแผนที่ตั้งไว้ทั้งปี 250 มาตรฐาน


โดยในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ตรวจจับสินค้าไม่ได้มาตรฐาน มูลค่ากว่า 34.4 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด สมอ. จึงขอให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าที่มีมาตรฐาน มอก. เพื่อได้สินค้าที่มีมาตรฐานและความปลอดภัย


กฎหมาย “เวิร์คฟอร์มโฮม” ให้สิทธิลูกจ้างปฏิเสธการติดต่อนอกเวลางานได้

พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับปรับปรุงใหม่ ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้วันที่ 18 เม.ย. 2566 ได้เพิ่มมาตรา 23/1 ให้นายจ้างสามารถตกลงกับลูกจ้าง เพื่อให้ลูกจ้างปฏิบัติงานนอกสถานประกอบการ  นำงานไปทำที่บ้านหรือที่พักอาศัยของลูกจ้างได้


โดยในการตกลงอาจมีรายละเอียด เช่น ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการตกลง การทำงานล่วงเวลา การลา เป็นต้น กฎหมายยังกำหนดว่า เมื่อสิ้นสุดเวลาทำงานปกติตามที่มีการตกลงกันแล้ว ลูกจ้างมีสิทธิปฏิเสธการติดต่อสื่อสาร ไม่ว่าทางใดกับนายจ้าง หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน หรือ ผู้ตรวจงาน เว้นแต่ลูกจ้างได้ให้ความยินยอมโดยทำหนังสือไว้ล่วงหน้า


แม็คโครเผยท่องเที่ยวหนุนธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก

นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจค้าส่งแม็คโคร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เปิดเผยภาพรวมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ทยอยฟื้นตัวหลังเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ


โดยประเมินว่าจะส่งผลดีต่อแนวโน้มธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก รวมถึงธุรกิจโฮเรก้า อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร จัดเลี้ยง ซึ่งเป็นฐานลูกค้าของบริษัทฯ จึงวางแผนปี 2566 ลงทุนเพิ่ม 25,300-27,500 ล้านบาท แบ่งเป็นธุรกิจค้าส่งแม็คโคร 13,100-14,100 ล้านบาท และธุรกิจค้าปลีกโลตัส 12,200-13,400 ล้านบาท เพื่อการขยายสาขา พัฒนาศูนย์กระจายสินค้า เป็นต้น


14 จังหวัดเหนือ-อีสาน ค่ามลพิษยังสูงเกินมาตรฐาน

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2566 สรุปภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานในจังหวัดเชียงราย, เชียงใหม่, น่าน, แม่ฮ่องสอน, พะเยา, ลำพูน, ลำปาง, แพร่, อุตรดิตถ์, ตาก, บึงกาฬ, เลย, อุบลราชธานี และ ศรีสะเกษ


ประชาชนทั่วไปควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง สำหรับผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรรีบปรึกษาแพทย์

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News