HomeBT Newsเดลล์ เทคโนโลยีส์ ประกาศเป้าหมายปี 2030 ทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม

เดลล์ เทคโนโลยีส์ ประกาศเป้าหมายปี 2030 ทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม

เดลล์ เทคโนโลยีส์ เปิดทศวรรษใหม่ประกาศเป้าหมายขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางสังคมที่เกิดจากการทำงานของบริษัทไปสู่ทั่วโลก กับแผนงาน 2030 Progress Made Real

ไมเคิล เดลล์ ประธานและซีอีโอ เดลล์ เทคโนโลยีส์ กล่าวว่า ภายในทศวรรษหน้า เดลล์ เทคโนโลยีส์ จะใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีที่ครอบคลุมในระดับโลก รวมถึงความเชี่ยวชาญเข้ามาช่วยสร้างผลลัพธ์ที่ก่อให้เกิดคุณค่าและวัดผลได้สำหรับสังคมและโลก โดยในปี 2030 บริษัทฯ จะดำเนินการเรื่องต่อไปนี้

สร้างความก้าวหน้าด้านความยั่งยืน

- Advertisement -

-รีไซเคิลผลิตภัณฑ์ที่เทียบเท่ากันในทุกผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าได้ซื้อไป
-นำเข้าสู่เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน (circular economy) โดยกว่าครึ่งของตัวผลิตภัณฑ์ทั้งหมดทำจากวัสดุรีไซเคิลหรือวัสดุหมุนเวียน
-บรรจุภัณฑ์ทั้งหมดใช้วัสดุหมุนเวียนหรือรีไซเคิลทั้ง 100 เปอร์เซ็นต์
-พัฒนาความเชี่ยวชาญเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตให้กับพนักงานในสายซัพพลายเชน
-ผลักดันโปรแกรมสภาพภูมิอากาศอิงตามฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างครบวงจร ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนทั่วโรงงาน ตลอดทั้งสายซัพพลายเชน และการดำเนินงาน จนถึงลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา รวมถึงเป็นพันธมิตรกับซัพพลายเออร์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตั้งเป้าอยู่ที่ 60 เปอร์เซ็นต์ต่อรายได้ของหน่วยธุรกิจภายในปี 2030

ปลูกฝังความเป็นเอกภาพ

-บเข้าทำงาน พัฒนา และดูแลรักษาพนักงานผู้หญิงที่คิดเป็นสัดส่วน 50 เปอร์เซ็นต์ของพนักงานบริษัทในทั่วโลก และ 40 เปอร์เซ็นต์ ของผู้บริหารงานด้านบุคลากรในระดับโลก
-เชื้อสายละติน และผิวสี/แอฟริกันอเมริกัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 25 เปอร์เซ็นต์ของพนักงานในอเมริกา และ 15 เปอร์เซ็นต์ ที่เป็นผู้บริหารงานด้านบุคลากรในอเมริกา
-ให้ความรู้แก่ 95 เปอร์เซ็นต์ของสมาชิกทีมงานทั้งหมด ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอคติที่เกิดจากจิตใต้สำนึก รวมถึงการข่มขู่คุกคาม (harassment) การเหยียดโดยไม่ได้เจตนา (micro-aggression) รวมถึงสิทธิพิเศษ

ปฏิรูปการใช้ชีวิต

-สร้างความก้าวหน้าในเรื่องสุขภาพ การศึกษา และโอกาสทางเศรษฐกิจแก่ผู้คน 1,000 ล้านคน
-ปฏิรูปองค์กรไม่แสวงกำไรนับ 1,000 แห่งสู่ระบบดิจิทัล
-กระตุ้นให้ 75 เปอร์เซ็นต์ ของสมาชิกทีมได้มีส่วนร่วมในการบริจาคเพื่อการกุศล และเป็นอาสาสมัครในชุมชน

จรรยาบรรณและความเป็นส่วนตัว นับเป็นพื้นฐานของแนวทางเชิงกลยุทธ์เพื่สร้างผลลัพธ์ที่ดีให้แก่สังคมและองค์กรของเดลล์ เทคโนโลยีส์ อีกทั้งยังเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินการเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายปี 2030 โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางด้านความเป็นส่วนตัวและความโปร่งใสด้วยการทำให้กระบวนการควบคุมจัดการข้อมูลเป็นระบบอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบเพื่อให้ลูกค้าเข้าใช้งานได้ง่ายขึ้น

รวมถึงลบและแชร์ข้อมูลส่วนตัวได้ง่ายยิ่งขึ้น บริษัทฯ จะต่อยอด passion ของทั้งพันธมิตรและสมาชิกทีมงานในเรื่องของจรรยาบรรณและความเป็นเอกภาพ โดยนำเครื่องมือระบบดิจิทัลมาช่วยเพื่อให้ได้มุมมองเชิงลึก รวมถึงการวัดผลและติดตามประเด็นเรื่องของคอมไพลแอนซ์โดยนำข้อมูลจากดิจิทัลมาใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น

สำหรับรายการทั้งหมดของเป้าหมายปี 2030 สามารถเข้าไปดูได้ที่ delltechnologies.com/2030goals โดยเป้าหมายที่ท้าทายและปฏิบัติได้จริงเหล่านี้ครอบคลุมและหยั่งลึกอยู่ในธุรกิจ อีกทั้งถูกออกแบบมาเพื่อช่วยส่งเสริมกลยุทธ์ของเดลล์ เทคโนโลยีส์ พร้อมทั้งสนับสนุนวัตถุประสงค์ในการสร้างความก้าวหน้าให้กับมนุษย์

เร่งสร้างความก้าวหน้าไปด้วยกัน

ลูกค้าคือหัวใจหลักของกลยุทธ์ในการสร้างผลลัพธ์ที่ดีสู่สังคมของเดลล์ เทคโนโลยีส์ ซึ่งเป็นสิ่งนำทางไปสู่ทุกการตัดสินใจของบริษัทเพื่อสร้างและแจ้งให้ทราบถึงลำดับความสำคัญของเป้าหมายปี 2030 นอกจากนี้ การจะหาข้อมูลจากลูกค้า บริษัทฯ ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก โดยคำนึงถึงเป้าหมายการพัฒนาที่สร้างความยั่งยืนของ U.N. (Sustainable Development Goals) และแถลงการณ์จากการประชุมกับองค์กรธุรกิจ เรื่องวัตถุประสงค์ขององค์กร

นอกจากนี้ เดลล์ ยังได้จัดทำสำรวจสมาชิกของทีมงานเพื่อประเมินปัญหาที่สำคัญที่สุด รวมถึงโอกาสที่มองเห็นในส่วนงานที่ทำและจากทั่วโลก

“เรามีความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ในการนำขุมพลังเต็มพิกัดของเดลล์ เทคโนโลยีส์ มาช่วยปฏิรูปการใช้ชีวิตของผู้คนและสังคม” คาเรน ควินโทส ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้า เดลล์ เทคโนโลยีส์ กล่าว “การผสานรวมสายผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีของเรา ในสเกลระดับโลก พร้อมความสามารถของทีมงานและสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า

ช่วยให้เราสามารถขับเคลื่อนผลลัพธ์ในเชิงบวกได้อย่างมีนัย โดยกำหนดการสำหรับปี 2030 นั้นครอบคลุมและหยั่งลึกอยู่ในทุกสายธุรกิจ เป้าหมายที่ท้าทาย ทำให้เราก้าวไปไกลกว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ โดยในบางกรณี เรายังคงมุ่งทำงานเพื่อหาหนทางไปสู่เป้าหมาย พร้อมกับทราบว่าการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากคำมั่นสัญญาที่จริงจัง”

การขยายผลลัพธ์ของโครงการ Progress Made Real ต้องอาศัยการกระตุ้นผู้มีส่วนร่วมในธุรกิจทั้งหมดรวมถึงความเชี่ยวชาญและ Passion จากทั้งลูกค้า พันธมิตรและทีมงานทั้งหมด มาช่วยสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการมุ่งสู่เป้าหมาย 2030 พร้อมดำเนินการในทุกวันโดยยึดจรรยาบรรณและความเป็นเอกภาพเป็นหลัก

สนับสนุน ให้ความรู้ และเสริมสร้างศักยภาพแก่ภาครัฐ

พัฒนาโร้ดแมป 2030 Progress Made Real Public Policy เพื่อช่วยให้นำข้อมูลมาใช้ในการก้าวข้ามความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์ในทศวรรษหน้า อีกทั้งจะให้การสนับสนุนนโยบายภาครัฐฯ อย่างจริงจัง เพื่อผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ตามปรารถนา เพื่อพัฒนาความยั่งยืน ปลูกฝังความเป็นเอกภาพ ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต และยึดมั่นเรื่องจรรยาบรรณและความเป็นเอกภาพ

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News