HomeBT Newsครม.รับทราบความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือไทย-จีน พัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เชื่อมโยงกรุงเทพฯ-หนองคาย

ครม.รับทราบความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือไทย-จีน พัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เชื่อมโยงกรุงเทพฯ-หนองคาย

น.ส.ไตรศุลี  ไตรสรณกุล  รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) รับทราบความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย และผลการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 29 สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา มีสัญญาการก่อสร้างงานโยธา 14 สัญญา ก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 สัญญา  อยู่ระหว่างก่อสร้าง 7 สัญญา เตรียมการก่อสร้าง 3สัญญา และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 3 สัญญา

ส่วนงานจ้างออกแบบรายละเอียด การรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) ได้ลงนามสัญญากับรัฐวิสาหกิจจีน คือ China Railway Design Corporation:CRDC และChina Railway International Corporation : CRIC เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 วงเงิน 1,706.7 ล้านบาท โดยผู้รับจ้างฝ่ายจีนได้ออกแบบเล้วเสร็จ สำหรับงานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง รฟท.ได้ลงนามสัญญากับCRDC และ CRIC เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 วงเงิน 3,500 ล้านบาท  โดยผู้รับจ้างอยู่ระหว่างควบคุมการก่อสร้าง ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาปี 2564 และประกันผลงาน 2 ปี

ขณะที่งานระบบราง ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล การจัดหาขบวนรถไฟและการจัดฝึกอบรมบุคลากร รฟท.ได้ลงนามสัญญากับ CRDC และ CRIC เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 วงเงิน 50,644.5 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 64 เดือน แบ่งงานเป็น 3 ช่วง คืองานออกแบบระบบรถไฟความเร็วสูงและออกแบบระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งขบวนรถไฟ งานฝึกอบรมบุคลากรเพื่อการเดินรถและการซ่อมบำรุงและการถ่ายทอดเทคโนโลยี และงานติดตั้งระบบราง ระบบไฟฟ้า และเครื่องกลระบบรถไฟความเร็วสูงที่เกี่ยวข้อง

- Advertisement -

สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย ครม.มีมติเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ให้รฟท.เร่งรัดดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่ 2 ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยให้ถือเป็นนโยบายที่ต้องขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  ส่วนการเชื่อมโยงโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงหนองคาย-เวียงจันทน์นั้น ในการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 27 และการประชุมสามฝ่าย ไทย-ลาว-จีน ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์-1มีนาคม 2562 ที่ประชุมเห็นชอบให้การสร้างสะพานแห่งใหม่ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเชื่อมต่อรถไฟช่วงหนองคาย-เวียงจันทน์ ซึ่งจะมีทั้งทางรถไฟมาตรฐาน 1.435 เมตรและขนาดทาง 1 เมตร ตั้งอยู่ทางทิศใต้ ห่างจากสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ประมาณ 30 เมตร ซึ่งไทย-ลาว-จีน ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟระหว่างหนองคาย-เวียงจันทน์ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562  และปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอให้มีการประชุมร่วม 3 ฝ่าย เพื่อหารือแนวทางการก่อสร้างและการเดินรถร่วมกันต่อไป

สำหรับผลการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 29 นั้น มีสาระสำคัญ เช่น รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา, การหารือเกี่ยวกับการดำเนินการช่วงบางซื่อ-ดอนเมือง และการเห็นชอบในหลักการให้จัดการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 30

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News