HomeBT NewsCPN ยัน "เซ็นทรัล วิลเลจ" ก่อสร้างถูกกฎหมาย

CPN ยัน “เซ็นทรัล วิลเลจ” ก่อสร้างถูกกฎหมาย

เซ็นทรัล วิลเลจ รอศาลชี้ขาดปมรุกที่รัฐ ยันทำตามกฏหมายทุกขั้นตอน พร้อมแจง 3 ประเด็นใหญ่ทางหลวงหมายเลข 370 เป็นพื้นที่สาธารณะ, โครงการฯ ทำตามผังเมือง, การันตีพื้นที่ปลอดภัยในการเดินอากาศ ดันเปิดให้ได้ตามกำหนด 31 ส.ค.นี้

นาย ปรีชา เอกคุณากูล กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอ็น กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการทุกอย่างตามขั้นตอนและได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจรับผิดชอบโดยตรง มีความโปร่งใสพร้อมให้ตรวจสอบได้ วอนให้ความเป็นธรรมช่วยกันเดินหน้าประเทศไทยทั้งภาพลักษณ์ที่ดีและเศรษฐกิจของประเทศให้โครงการที่มีร้านค้ากว่า 150 ร้านและพนักงานมากกว่า 1,000 คนพร้อมเปิด 31 ส.ค. นี้ตามกำหนดการเดิม

โดยบริษัทฯมุ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวการลงทุนในประเทศไทยโดยลักชูรี่เอาท์เล็ตแห่งนี้จะช่วยสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Advantage) กับประเทศต่างๆทั่วโลกบริษัทฯสามารถดึงนักลงทุน Global Brands ใหญ่ๆ ระดับโลกซึ่งทุกคนพร้อมและเชื่อมั่นมาลงทุนในประเทศไทย โดยที่ผ่านมาใช้เวลาเตรียมการกว่า 5 ปี และ Luxury Outlet แห่งนี้จะเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่มีความครบถ้วนและทำให้คนไทยมาช้อปในประเทศทำให้ภาษียังหมุนเวียนอยู่ในประเทศโดยเป็นการเปิดกว้างให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงสินค้าแบรนด์เนมได้ง่ายขึ้นในราคาย่อมเยาว์

- Advertisement -

โครงการ เซ็นทรัล วิลเลจ วอนภาครัฐให้ความเป็นธรรมและขอชี้แจงแก่สาธารณะชนถึง 3 ประเด็นหลัก ได้แก่

ประเด็นที่ 1: พื้นที่โครงการมีการเชื่อมทางเข้าออกอย่างถูกต้องไม่มีการรุกล้ำที่ดินของภาครัฐ (ที่ราชพัสดุลำรางสาธารณะ) และไม่ได้เป็นที่ดินตาบอด โดยที่ดินโครงการเซ็นทรัลวิลเลจตั้งอยู่บนที่ดินที่ติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 370 ซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของทอท. ขณะที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 370 เดิมเป็นที่ราชพัสดุต่อมากรมทางหลวงได้พัฒนาเป็นทางหลวงแผ่นดินโดยได้ขึ้นทะเบียนเป็นทางหลวงแผ่นดินแล้วจึงมีสถานภาพเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินทำให้ไม่มีสถานะเป็นที่ราชพัสดุตามมาตรา7 (2) พ.ร.บ. ที่ราชพัสดุพ.ศ. 2562 และเป็นพื้นที่คนละบริเวณกันกับที่ภาครัฐเวนคืนมาเพื่อสร้างสนามบินที่ทอท. ดูแล

นอกจากนี้ โครงการได้รับอนุญาตเชื่อมทางอย่างถูกต้องจากกรมทางหลวงซึ่งเป็นผู้ซึ่งมีอำนาจเต็มในการอนุมัติการเชื่อมทางแต่เพียงผู้เดียวโดยพื้นที่ทางหลวงหมายเลข 370 หมายรวมถึงเขตทางและไหล่ทางซึ่งติดกับที่ดินของเอกชน 2 ข้างถนนและที่ดินของโครงการมีแนวเขตแนบสนิทต่อเนื่องกับเขตทางของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 370 ดังนั้นที่ดินของโครงการจึงไม่ใช่ที่ดินตาบอด

อย่างไรก็ตามรายละเอียดในส่วนของการโต้แย้งสิทธิในที่ดินหน้าโครงการระหว่างกรมทางหลวงทอท. และกรมธนารักษ์ขอชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้ ที่ดินนี้อยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 370 และมีป้ายเริ่มต้นและสิ้นสุดอย่างชัดเจนโดยทางหลวงแผ่นดิน 370 ซึ่งเคยเป็นที่ราชพัสดุและมอบให้กรมทางหลวงสร้างและเป็นผู้ดูแลซึ่งเป็นพื้นที่คนละส่วนกับพื้นที่ดินเวนคืนของสนามบินสุวรรณภูมิที่ทอทดูแลอีกทั้งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 370 ถือเป็นทางหลวงสาธารณะที่ใช้เงินภาษีอากรของประชาชนไม่ใช่ขององค์กรเอกชนใดที่จะมากล่าวอ้างเป็นเจ้าของได้

ประเด็นที่ 2: บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายผังเมืองอย่างเคร่งครัด โดยโครงการนี้ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องในการก่อสร้างพื้นที่สีเขียวบริเวณก1-10 ไม่เกินร้อยละ 10 ของที่ดินพื้นที่สีเขียวบริเวณดังกล่าว โดยโครงการได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายผังเมืองและไม่ได้มีการขอปรับผังเมืองแต่อย่างใด 

และประเด็นที่ 3 คือบริษัทฯได้ขออนุญาตก่อสร้างในบริเวณพื้นที่เขตปลอดภัยในการเดินอากาศจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอย่างถูกต้องโครงการมีความปลอดภัยต่อการบินไม่ได้ละเมิดกฏใดๆทั้งด้านความสูงและไม่มีกิจกรรมใดๆที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานสนามบินหรือรบกวนการบินแต่อย่างใดโดยการออกแบบมีความสูงที่ถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) จึงไม่เกี่ยวข้องใดๆกับการติดธงแดงตามที่มีการกล่าวอ้างและเราจะปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดต่อไป

นายปรีชา ยังกล่าวด้วยว่า 5 ปีที่ผ่านมานับแต่เริ่มพัฒนาโครงการ เซ็นทรัล วิลเลจ บริษัทฯ ยึดหลักธรรมาภิบาลในการทำงานถูกต้องทุกขั้นตอนมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้มาโดยตลอดและขอยืนยันว่าโครงการ เซ็นทรัล วิลเลจ ดำเนินการทุกอย่างถูกต้องและได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจรับผิดชอบโดยตรง

สำหรับ โครงการ เซ็นทรัล วิลเลจ ลักชูรี่ เอาท์เล็ต เป็นแห่งแรกในประเทศไทยภายใต้คอนเซ็ปต์“Bangkok Luxury Outlet” มูลค่าลงทุนทั้งโครงการรวม 5,000 ล้านบาท บนทำเลศักยภาพสูงติดสนามบินสุวรรณภูมิโดยเป็นโครงการรีเทลรูปแบบใหม่ของซีพีเอ็นที่จะเป็น The First International Luxury Outlet in Thailand เป็นการช้อปปิ้งแบรนด์เนมที่คุ้มค่าในราคาที่ลด 35-70% แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่จะทำให้กรุงเทพฯเป็นหนึ่งในWorld Class Shopping Destination ของโลกที่คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการ 20,000 คน/วัน 

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News