HomeBT Newsสสว. ขานรับ She Economy จับมือ UN Women หนุนผู้ประกอบการสตรี

สสว. ขานรับ She Economy จับมือ UN Women หนุนผู้ประกอบการสตรี

สสว. ลงนาม UN Women สร้างความเสมอภาคทางเพศและสร้างผู้ประกอบการสตรีที่เข้มแข็ง ทบทวนนโยบายสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อนักธุรกิจหญิง เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและเอกชน ผ่านการสร้างเครือข่ายซัพพลายเออร์ที่หลากหลาย

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวภายหลังพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สสว. และองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) ว่า สสว. ให้ความสำคัญสูงสุดกับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย มุ่งเน้นการเสริมสร้างโอกาสในการเพิ่มอำนาจทางเศรษฐกิจโดยการกำหนดนโยบาย และกลยุทธ์การส่งเสริม MSMEs ตลอดจนดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อส่งเสริมการเติบโตของผู้ประกอบการ


ผอ.สสว. เผยว่า สำหรับความร่วมมือครั้งนี้ จะเน้นใน 3 เรื่อง ประกอบด้วย

- Advertisement -

1.การส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและเพิ่มบทบาทของผู้ประกอบการสตรี โดยเน้นที่ความหลากหลายของผู้จัดหาและการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความเสมอภาคทางเพศในประเทศไทย ผ่านการสร้างระบบนิเวศที่แข็งแกร่งขึ้น โดยเน้นเรื่องการศึกษางานวิจัยร่วมกัน หรือ การทบทวนนโยบายที่มุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้ประกอบการสตรี เพื่อการเติบโตและการสร้างงานที่เหมาะสมผ่านการศึกษากฎระเบียบ การทบทวนนโยบายที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐและเอกชน

2.สร้างโอกาสทางการค้าที่เท่าเทียมกันมากขึ้น ผ่านการเชื่อมโยงผู้ประกอบการสตรี หรือองค์กรที่ใส่ใจความเสมอภาคทางเพศเข้ากับผู้ซื้อภาครัฐและเอกชนรายใหญ่ (การเชื่อมต่อด้านอุปสงค์และอุปทาน)

3. ส่งเสริมโมเดลธุรกิจและเครือข่ายให้มากขึ้น โดยเริ่มจากการส่งเสริมกิจกรรมภายใต้โครงการ WE RISE Together ของ UN Women ซึ่งมุ่งที่จะขยายโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการผู้หญิงผ่านการสร้างเครือข่ายซัพพลายเออร์ที่หลากหลาย และการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงความเสมอภาคทางเพศ หรือ Supplier Diversity through Gender-Responsive Procurement (SD-GRP) ในประเทศไทยและเวียดนาม

“UN Women เป็นหน่วยงานย่อยของสหประชาชาติที่มีภารกิจในการส่งเสริมเรื่องความเสมอภาคทางเพศ และส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของสตรี ดังนั้น การที่ สสว. ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ จึงเป็นการให้ความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศและการส่งเสริมอำนาจทางเศรษฐกิจของสตรี” นายวีระพงศ์ กล่าว

นางสาวซาร่าห์ นิบบ์ส รักษาการผู้อำนวยการภูมิภาค สำนักงาน UN Women ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก กล่าวว่า ความร่วมมือในวันนี้ถือเป็นการเปิดประตูไปสู่การค้าที่ยุติธรรม โอกาสทางเศรษฐกิจ และนวัตกรรมที่ไม่เพียงจะช่วยอุดช่องว่างทางเศรษฐกิจ แต่ยังไปลดความเหลื่อมล้ำทางเพศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News