HomeBT Newsย่อข่าวธุรกิจในประเทศ ภาคเช้า 28 กุมภาพันธ์ 2566

ย่อข่าวธุรกิจในประเทศ ภาคเช้า 28 กุมภาพันธ์ 2566


บาทอ่อน คู่แข่งสะดุด ดันออเดอร์ข้าวไทยพุ่ง 8 ล้านตัน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า หลังจากกระทรวงพาณิชย์ได้ประชุมหารือกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ได้ประเมินทิศทางภาพรวมการส่งออกข้าวไทยและความต้องการข้าวไทยในตลาดโลก


โดยเฉพาะตลาดตะวันออกกลาง เริ่มมีคำสั่งซื้อข้าวไทยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงอีกหลายตลาดทั่วโลกประกอบกับในช่วงนี้ค่าเงินบาทไทยถือว่ามีเสถียรภาพ ทำให้ราคาข้าวไทยสามารถแข่งขันได้ ขณะที่ประเทศอินเดียและเวียดนามอาจชะลอการส่งออก จึงทำให้ความต้องการข้าวไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยในปี 2565 ไทยส่งออกข้าวไปตลาดต่างประเทศสูงถึง 7.7 ล้านตัน เชื่อว่าในปี 2566 ตัวเลขการส่งออกข้าวไทยน่าจะสูงถึงกว่า 8 ล้านตัน

- Advertisement -


กรมบัญชีกลาง แจ้งเปลี่ยนระบบรับชำระเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลาง ในฐานะที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินให้แก่ร้านค้าที่รับชำระเงินค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยให้ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ดำเนินการวางเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EDC ให้แก่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ


ซึ่งขณะนี้เครื่อง EDC เริ่มทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันการใช้งาน 5 ปี หากร้านค้ามีความประสงค์จะใช้เครื่อง EDC ต่อ จะมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าบริการที่ธนาคารกรุงไทย เรียกเก็บประมาณ 2,100 บาทต่อปี ซึ่งจะเริ่มเก็บค่าบริการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 สำหรับร้านค้าที่ไม่ประสงค์จะใช้งานเครื่อง EDC ต่อ สามารถเปลี่ยนไปใช้แอปพลิเคชันถุงเงินแทนได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม


กฟผ.จับมือ ธอส. หนุนคนไทยเป็นเจ้าของบ้านประหยัดพลังงาน

นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  กล่าวว่า กฟผ.ได้ดำเนินโครงการฉลากบ้านเบอร์ 5 ตั้งแต่ปี 2560 ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ผู้อยู่อาศัยกว่าร้อยละ 40 ล่าสุดได้ร่วมมือกับ ธอส.สนับสนุนการให้บริการทางการเงิน เพื่อส่งเสริมกลุ่มผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ลงทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


กระตุ้นให้เกิดการเลือกซื้อบ้านที่อยู่อาศัยประสิทธิภาพสูงแก่ประชาชนทั่วไป ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2566-2568 จำนวน 5,000หลัง ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศได้ประมาณ 32.5 ล้านหน่วยต่อปี หรือ 130 ล้านบาทต่อปี และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์กว่า 146,000 ตันต่อปี


สศก. เผยรายได้เกษตรกรไทยปี2565 เฉลี่ย 206,310 บาทต่อปี

นายวินิต อธิสุข รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลสำรวจภาวะเศรษฐกิจ สังคมครัวเรือนเกษตร ปีเพาะปลูก 2564/65 ซึ่งเป็นข้อมูลรายได้-รายจ่ายจากกิจกรรมทั้งในและนอกภาคการเกษตรของเกษตรกร ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 ถึงเดือนเมษายน 2565 พบว่าครัวเรือนเกษตรทั่วประเทศ มีรายได้เงินสดทางการเกษตรเฉลี่ย 206,310 บาทต่อปี


ทั้งนี้ ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจสำคัญพบว่า เมื่อนำรายได้ทางการเกษตรหักรายจ่ายทางการเกษตร ส่งผลให้ครัวเรือนเกษตรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเฉลี่ย 80,271 บาทต่อปี และมีเงินสดคงเหลือก่อนหักชำระหนี้ ซึ่งเป็นเงินเหลือหลังจากนำรายได้ทั้งหมดของครัวเรือนหักค่าใช้จ่ายเพื่ออุปโภคบริโภคแล้ว 113,590 บาทต่อปี


ธุรกิจการบินคัมแบ็ค “บางกอกแอร์เวย์ส” โตกระฉูด 124.8%

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BA เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 12,742.1 ล้านบาท เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 124.8 เมื่อเทียบกับปี 2564


ซึ่งมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายบัตรโดยสาร ร้อยละ 609.8 รายได้จากธุรกิจสนามบินร้อยละ 465.4 และรายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสนามบินร้อยละ 71.6 เปิดบิน 24 เส้นทาง มียอดขนส่งผู้โดยสารรวม 2.7 ล้านคน  เพิ่มขึ้นร้อยละ 394.8 ขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 69.0 จากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนขายและค่าบริการผู้โดยสารเป็นหลัก โดยมีผลขาดทุนอยู่ที่ 2,125.9 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 75.3

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News