HomeBT NewsBusiness Today Thai Politics 27 ธันวาคม 2566 / ภาคค่ำ

Business Today Thai Politics 27 ธันวาคม 2566 / ภาคค่ำ“เศรษฐา” สั่งรื้อยุทธศาสตร์ชาติ ต้องคล่องตัว ยืดหยุ่น ทันสมัย

เศรษฐา ทวีสิน นายก รัฐมนตรี และ รัฐมนตรี ว่าการ กระทรวง การคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2566 โดยนายกฯ ได้สั่งการในที่ประชุมว่า การวางยุทธศาสตร์ ถือเป็นการวางกรอบโครงยุทธศาสตร์ ที่ให้รัฐบาลและคนทั้งประเทศ ได้รับรู้ทิศทางในการทำงานว่าประเทศไทยในอนาคตที่เราอยากจะให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้เรารู้ว่า จะไปถึงภาพนั้นเราต้องทำอะไรกันบ้าง ตนคิดว่า การมียุทธศาสตร์ มีกลยุทธ์ในการทำงานเป็นเรื่องที่ดี แต่ตนไม่เชื่อกับการวางแผนและรัดตัวเองไว้ยาวนานเกินไป ไม่มีใครวางแผนได้ยาวนานขนาดนี้ อย่าว่าแต่ 20 ปี ซึ่ง 5 ปีก็ยังยาก โลกนี้เปลี่ยนไปแล้วและจะเปลี่ยนเร็วขึ้นเรื่อยๆจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่จะมากำหนดทิศทางโลก

- Advertisement -


ก่อนการไปเปิดเวทีการค้าขาย 3 ปีที่ผ่านมาดึงคุณมาลงทุน ดูแต่เรื่องค่าแรงขั้นต่ำ ที่พวกท่านไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่ ไม่ใช่เรื่องที่น่าหัวเราะ แต่เป็นเรื่องที่น่าละอายใจ และมีอีกหลายเรื่อง ซึ่ง 3 ปีที่แล้วไม่มี ทั้งเรื่องพลังงานสะอาดเป็นเรื่องที่เวลาตนเดินทางไปเจรจาต่างประเทศที่ต้องหยิบยกมาพูดคุย ซึ่งโลกเปลี่ยนไปเยอะ กลายเป็นจุดเริ่มต้นของ War of Talent ที่ทุกรัฐบาลทุกประเทศทั่วโลกจะต้องดึงดูด ผู้ที่มีความสามารถมาทำงานทั้งภูมิรัฐศาสตร์ 4 ปีที่ผ่านมาทั้งสหรัฐอเมริกาและจีน ก็ไม่ได้แข็งขันกันขนาดนี้ แต่ปัจจุบันกลับสูงขึ้นและในหลายประเทศรวมถึงประเทศเราก็ต้องคอยปรับยุทธศาสตร์ให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงเวลา

ฉะนั้นตนอยากเห็นยุทธศาสตร์นี้ต้องมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยขอให้มีการทบทวนและมีความยืดหยุ่นไปตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก ตนขอฝากที่ประชุมช่วยการพิจารณารูปแบบการดำเนินงานที่เหมาะสมว่าจะทำอย่างไรให้ยุทธศาสตร์เกิดขึ้นและมีประโยชน์ และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและไม่ปิดกั้นอนาคตของประเทศชาติ เพื่อให้การตัดสินกันเส้นทางการพัฒนาของลูกหลาน ในอีก 20 ปีข้างหน้า ไม่ถูกผูกมัดโดยความคิดของคนรุ่นเรา พร้อมขอให้คนรุ่นใหม่ที่มีโอกาสเติบโต และเลือกทิศทางในการวางยุทธศาสตร์และก้าวไป พร้อมกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป“เศรษฐา“ สั่งวิจัยพันธุ์ข้าว ช่วยเกษตรกรเพิ่มผลผลิต

เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา มีข่าวว่ากำลังการผลิตข้าวต่อไร่ของเกษตรกรไทยลดลง จึงสั่งการให้เตรียมข้าวพันธุ์ใหม่คุณภาพดี โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเมล็ดข้าวพันธุ์เพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรก่อนถึงฤดูกาลปลูกข้าวนาปีในปีหน้า


ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แม้จะทำงานไว้เยอะ แต่ยังไม่มีการชี้แจง ซึ่งภายในเดือนหน้านี้จะมีการประกาศข้าวพันธุ์ใหม่อีกหลายพันธุ์ และนำเกษตรแม่นยำมาใช้ด้วยการใช้ปุ๋ยให้ตรงสูตร เพื่อเพิ่มผลการผลิตข้าวในระยะสั้น ทั้งนี้ ได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรฯ นำใบชี้แจงให้กับประชาชนได้รับทราบเพื่อให้ประชาชนเกิดความสบายใจว่าข้าวของไทยผลิตผลไม่ได้ต่ำมากนัก ขณะเดียวกัน ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงการคลัง ได้ขยายระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้กับการบริจาคเงิน หรือทรัพย์สินให้กับกองทุน เพื่อความเสมอภาคทางด้านการศึกษา โดยช่วยเหลือเด็กที่หลุดออกนอกระบบนอกระบบการศึกษาการศึกษาให้กลับเข้ามาสู่ในระบบเลขาธิการนายกฯแถลงผลงานรัฐบาล 108 วัน ยกระดับชีวิตคนไทย

พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี กล่าวสรุปภาพรวมการทำงานของรัฐบาล 108 วัน ว่า ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา รัฐบาลดำเนินการทุกงานอย่างมียุทธศาสตร์ โดยแบ่งเป็นการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิต ลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน ทั้งการแก้ปัญหาหนี้ทั้งระบบ ลดค่าพลังงาน กระตุ้นการท่องเที่ยว


โดยนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับภารกิจต่างประเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเปิดตลาด ดึงดูดการค้าการลงทุนจากภาคเอกชนใหม่ๆ สร้างฐานการผลิตรถยนต์ EV ในไทย เพื่อพลังงานสะอาด และผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอย่างยั่งยืน โดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลมาส่งเสริมการทำงานอย่างมีศักยภาพ ทั้งดิจิทัล economy ประเทศไทยมีศักยภาพไม่น้อยไปกว่าใคร ในด้านนโยบายต่างประเทศทำให้เห็นว่าประเทศไทยไม่เป็นรองใครและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลอีกด้วย

อีกทั้งประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มีการลงนามเซ็นสัญญากับบริษัท Huawei ในการลงทุน Data center ในการเซ็นสัญญาได้มีการผูกเรื่องของการให้มีการพัฒนาคนไทยจำนวน 10,000 คนต่อปี เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 5 ปี สำหรับด้านการพัฒนาด้าน AI เพื่อจุดมุ่งหมายของรัฐบาลไม่ต้องการให้ประเทศไทยล้าหลัง ต้องการให้ประเทศไทยไปยืนอยู่แถวหน้าเสมอกับประเทศอื่น ไม่ใช่การพัฒนาเพียงอย่างเดียวแต่ยังต้องควบคู่ไปกับการสร้างรายได้

ส่วนด้านสังคมและกระบวนการความยุติธรรม เน้นการแก้ปัญหายาเสพติด นำผู้เสพยาเสพติดนำมาบำบัดรักษา ตัดตอนผู้ค้า และเผาทำลายยาเสพติดทันทีที่จับกุมได้ รวมถึงเร่งแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อแก้ปัญหาอาชญากรรมในภาพรวม และเร่งจัดการหนี้นอกระบบของประชาชนด้วย

ขณะเดียวกันรัฐบาลยังได้ผลักดันนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ เพื่อดึงศักยภาพของคนไทยมาใช้ในการสร้างรายได้ และยังให้ความสำคัญกับภาคการเกษตร ตามที่รัฐบาลได้ประกาศไว้ในนโยบายแล้วเป็นสิ่งที่สำคัญ ที่ดิน สค.1 เทียบเป็นฉโนดได้ ประมาณ 1 ล้านราย รัฐบาลจะเร่งให้เสร็จภายใน 4 ปี ปีแรกจะให้ได้ประมาณ 2 แสนกว่าราย และจะเพิ่มมากขึ้นภายใน 4 ปี ที่ดินของ สปก. ทางกระทรวงเกษตรแปลเปลี่ยนให้สิทธิสามารถไปกู้เงินได้ เพื่อสนับสนุนเกษตรกรสิ่งเหล่านี้ควบคู่กันไปบางเรื่องเป็นต้องแก้ไขในระดับพระราชบัญญัติ สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญที่เกิดขึ้นแล้วทำให้ยั่งยืน

ส่วนงบประมาณประเทศไทยมีจำนวนจำกัด เพราะฉะนั้นต้องให้สำคัญในการใช้จ่ายเงิน รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลของประชาชน งบประมาณแผ่นดินคืองบของรัฐบาลที่เก็บจากประชาชนเพื่อมาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเพื่อให้เศรษฐกิจโต ประเทศไทยมี GDP งบประมาณ 18 ล้านล้านบาท ไทยมีงบประมาณ 1 ใน 6 ประมาณ 3 ล้านเศษ ซึ่งต้องใช้เงินจำนวนนี้เพื่อให้เศรษฐกิจโต เศรษฐกิจดังกล่าวดึงเอาต่างประเทศมาลงทุน และภาคเอกชนมาร่วมลงทุน

สำหรับในปีหน้ารัฐบาลยังคงมุ่งมั่นแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ด้วยการหาตลาดโลกรองรับภาคการเกษตร และยืนยันโครงการเติมเงินดิจิทัล 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต จะเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้อย่างแน่นอน โดยรัฐบาลจะทำให้ข้อถกเถียงยุติลงอย่างชัดเจน และขณะนี้เป็นขั้นตอนนำไปสู่การปฏิบัติให้ถูกต้องตามฎหมาย โดยรอฟังความเห็นและข้อแนะนำจากกฤษฎีกาก่อน เพื่อนำมาปรับให้ถูกต้องตามกฎหมาย ก่อนส่งเรื่องไปยังสภา เพื่อขอกู้เงินมาดำเนินนโยบายต่อไป เชื่อว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามแผน พร้อมย้ำว่า ทุกอย่างได้พิจารณาข้อกฎหมายมาเป็นอย่างดี และรัฐบาลมีจุดมุ่งหมายชัดเจนคือยึดมั่นประโยชน์ของประชาชน ส่วนความรับผิดชอบในอนาคต ก็ยืนยันว่าความรับผิดชอบสำคัญคือรับผิดชอบต่อสิ่งที่จะทำให้ประชาชน โดยย้ำว่าไม่ได้มีความพยายามจะทำผิดข้อกฎหมาย แต่ทุกอย่างได้ศึกษากฎหมายมาอย่างชัดเจน จึงเชื่อว่าไม่น่าจะเกิดปัญหาสะดุดแล้ว“วันนอร์” รับได้สื่อตั้งฉายา ชี้สะท้อนการทำงาน

วันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา กล่าวถึงสถานการณ์การเมืองปี 2567 โดยคิดว่า ปีหน้าประชาชนคงจะได้ติดตามการเมืองอย่างใกล้ชิด เพราะมีหลายเรื่องที่กำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ เช่น เรื่องรัฐธรรมนูญ ที่มีความคืบหน้าในการทำประชามติ และสรรหาหรือเลือกกรรมการที่จะเข้ามาทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อเสนอสภาฯ ต่อไป ดังนั้นประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นประเด็นใหญ่ของการเมืองปีหน้า


นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวอีกว่า ในปีหน้ารัฐบาลจะทำงานเกือบ 1 ปี ผลงานรัฐบาล ตลอดจนการวิพากษ์วิจารณ์ของสื่อมวลชน ประชาชนคงต้องประเมินผลทุกฝ่ายอย่างใจเป็นธรรมเพื่อจะให้ทุกฝ่ายปรับปรุงการทำงานต่อไป ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล ฝ่ายค้าน หรือข้าราชการ เพื่อเป้าหมายที่จะทำให้ประชาชนมีความสุข ความเจริญ ให้บ้านเมืองพัฒนาต่อไปข้างหน้า

ประธานรัฐสภา ยังกล่าวต่อคำถามถึง ฉายาสภาฯ ปี 66 ว่า สภาลวงละคร ว่า เป็นเรื่องสนุกในช่วงปีใหม่ ซึ่งการตั้งฉายาของสื่อฯ สภาเพื่อสะท้อนการทํางานว่า สภาเป็นเรื่องของที่ประชุม และถกเถียงกันเพื่อหาข้อยุติ สภาทั่วโลกก็เป็นแบบนี้ แต่สภาของประเทศไทยอาจดีกว่าหลายแห่ง ด้วยซํ้าไป อย่าไปกังวลว่าสภาป่วนหรือไม่ มันเป็นปรากฏการณ์ของสภาทั่วโลก ถ้ามันเรียบร้อยไม่มีถกเถียงก็ไม่ใช่สภา

วันมูหะมัดนอร์ ยังกล่าวถึงฉายา “(วัน) นอ-มินี”ด้วยว่า เป็นเรื่องหยอกล้อกันธรรมดา ตนต้องยอมรับ สภาก็ทํางานเต็มที่เพื่อประชาชน

ผู้สื่อข่าวถามว่า มีการมองว่านายวันมูหะมัดนอร์ เป็นนอมินีของพรรคเพื่อไทย นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า ตนมาทําหน้าที่เป็นคนกลางเพื่อให้มีการจัดตั้งรัฐบาลได้ ไม่ใช่คนของพรรคใด เป็นไปตามกลไกของสภา เพราะประเทศจะขาดรัฐบาลไม่ได้ ยืนยันตนว่าไม่ใช่นอมินี และตนไม่โกรธที่ถูกตั้งฉายาดังกล่าว มองเป็นเรื่องธรรมดา“รัดเกล้า” ชี้งานวิจัยวัคซีนโควิด-19 ไทยก้าวหน้า

รัดเกล้า อินทวงค์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ (กวช.) เสนอความก้าวหน้าการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย โดยวัคซีน COVID-19 ที่วิจัยพัฒนาโดยองค์การเภสัชกรรม ชื่อทางการค้า HXP – GPOVAC ได้รับการอนุมัติการขึ้นทะเบียนแบบมีเงื่อนไข (Conditional Approval) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 เรียบร้อยแล้ว


รัดเกล้า กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรค COVD-19 ที่เริ่มแพร่เข้าสู่ประเทศไทยตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2563 กวช. กระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (สวช.) ได้จัดทำแผน Blueprint เพื่อการเข้าถึงวัคซีนป้องกัน COVID-19 ของประชาชนไทย โดยใช้เป็นกรอบนโยบายในการบูรณาการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2565 และได้รับความเห็นชอบจาก กวช. เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 โดย สวช. ได้ดำเนินการภายใต้แผน Blueprint มาตั้งแต่ปี 2563 สรุปได้ ดังนี้

  1. การพัฒนาวัคซีนต้นแบบในประเทศไทยตั้งแต่ต้นน้ำ โดยหน่วยงานที่มีศักยภาพในประเทศได้ดำเนินการวิจัยพัฒนาวัคซีน COVID-19 ภายใต้แพลตฟอร์มเทคโนโลยีชนิดต่าง ๆ ซึ่งมีความสำเร็จและความก้าวหน้า สรุปได้ดังนี้

    (1) วัคซีนชนิด Inactivated recombinant viral vectorvaccine ได้รับการวิจัยโดยองค์การเภสัชกรรม ซึ่งได้รับการอนุมัติการขึ้นทะเบียนแบบมีเงื่อนไข (Conditional Approval) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 โดยใช้ชื่อทางการค้า HXP-GPOVAC และใช้ในกลุ่มเป้าหมายสำหรับผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

(2) วัคซีนชนิด mRNA ได้รับการวิจัยโดยศูนย์วิจัยวัคซีนแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการอนุมัติจาก อย. ให้ดำเนินการศึกษาวิจัยในมนุษย์ระยะที่ 2

(3) วัคซีนชนิด Protein subunit (Plant-based) ได้รับการวิจัยโดยบริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด ซึ่งได้รับอนุญาตให้ผลิตยาตัวอย่างเพื่อขอขึ้นทะเบียนตำรับยาตามแบบ ผ.ย. 8 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อทดสอบวัคซีนในมนุษย์

(4) วัคซีนขนิด DNA ได้รับวิจัยโดยบริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด แม้ว่าจะไม่สามารถบรรลุผลสำเร็จของการศึกษาวิจัยในมนุษย์ระยะที่ 1 แต่ยังสามารถใช้ศักยภาพของโรงงานผลิตวัคซีนเพื่อสนับสนุนการผลิตวัคซีนชนิด Nucleic acid3

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News