HomeBT News3 แบงก์รัฐผนึกกำลัง เซ็นหนุนเงินกู้ลงทุน EEC

3 แบงก์รัฐผนึกกำลัง เซ็นหนุนเงินกู้ลงทุน EEC

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการลงทุนและบริการทางการเงินเพื่อพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ระหว่าง ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ ธนาคารออมสิน พร้อมให้ความมือในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ นักลงทุน ประชาชนและชุมชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุน บริการและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของธนาคาร โดยเฉพาะการสนับสนุนและให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อ ด้วยเงื่อนไขที่ผ่อนปรน ทั้งอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำ และให้กู้ได้นานเป็นพิเศษ ซึ่งประกอบด้วย สินเชื่อสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ได้แก่ สินเชื่อ GSB Smooth BIZ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือลงทุนในสินทรัพย์ถาวร อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรก 2.99% ต่อปี ระยะเวลากู้สูงสุด 10 ปี วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท และ สินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน

สำหรับธุรกิจ Small SMEs เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ หรือนำไปไถ่ถอนสัญญาขายฝาก ให้กู้โดยพิจารณาจากที่ดินซึ่งเป็นหลักประกัน วงเงินกู้สูงสุด 70% ของราคาประเมินราชการ ไม่ตรวจเครดิตบูโร อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.99% ตลอดสัญญา สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย งานบริการและผลิตสินค้าอุปโภคเพื่อจำหน่าย ได้แก่ สินเชื่อประชาชนสุขใจ สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ หรือใช้ปลดภาระหนี้นอกระบบ ให้วงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อเดือน Flat Rate ระยะเวลากู้สูงสุด 10 ปี โดย บสย.ค้ำประกันเต็มวงเงิน

- Advertisement -

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังสามารถเลือกใช้บริการสินเชื่ออื่น ตามมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ ได้ตามความประสงค์ อาทิ สินเชื่อ Soft Loan สำหรับ SMEs ท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง / สินเชื่อ Soft Loan ธปท. เพื่อฟื้นฟูกิจการ / สินเชื่อสู้ภัย COVID-19 และ สินเชื่ออิ่มใจ เป็นต้น

“ธนาคารออมสิน พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือ ในการส่งเสริมการลงทุนและบริการทางการเงิน เพื่อพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้เป็นกลไกสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาและเติบโตทางเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศต่อไป”

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการทำงานอย่างสอดประสานเหมือนการต่อจิกซอว์เพื่อเดินเครื่องเศรษฐกิจไทยให้ฟื้นตัวจากผลกระทบของโควิด-19 ควบคู่กับการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดย 3 สถาบันการเงินได้แก่ ออมสิน บสย. และ EXIM BANK จะจัดให้มีแพ็กเกจบริการทางการเงินที่ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการใน EEC สำหรับนำไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ขยายหรือปรับปรุงโรงงาน ยกระดับซอฟต์แวร์ในกระบวนการผลิต รวมถึงการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ นำไปสู่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและภาคอุตสาหกรรมของไทยที่เชื่อมโยงกับการค้าระหว่างประเทศ ทำให้สินค้าและบริการของไทยแข่งขันในตลาดโลกได้ในระยะยาว

แพ็กเกจทางการเงินของ EXIM BANK ในโครงการนี้ ได้แก่ สินเชื่อ EXIM EEC Plus เป็นวงเงินหมุนเวียนและเงินกู้ระยะยาว สำหรับผู้ประกอบการในทุกขนาดธุรกิจและทุกอุตสาหกรรมที่ต้องการลงทุนใน EEC หรือต้องการปรับปรุงเครื่องจักร โรงงาน ระบบซอฟต์แวร์ดิจิทัล โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (S-curve) และอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 2% ต่อปี วงเงินสูงสุด 100 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 10 ปี เป้าหมายวงเงิน 1,000 ล้านบาท

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News