HomeBT NewsBusiness Today Thai Politics 27 กันยายน 2566 / ภาคค่ำ

Business Today Thai Politics 27 กันยายน 2566 / ภาคค่ำ


ก.ตร.เคาะชื่อ “ต่อศักดิ์” เป็น ผบ.ตร.คนที่ 14

วันนี้ (27 ก.ย.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง เดินทางมาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 10/2566 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกภายหลังเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ที่เดินทางมาร่วมประชุมในฐานะประธาน คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.)

- Advertisement -


นายกรัฐมนตรีได้ขึ้นไปยังห้องรับรอง ก่อนที่ เวลา น. 13.45 น.ที่ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมณ ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยมีวาระสำคัญที่ทุกฝ่ายต่างจับตาดูคือตำแหน่ง ผบ.ตร.คนใหม่
ต่อมา ที่ประชุม ก.ตร. ต้องการเดินหน้า เลือก ผบ.ตร.คนใหม่ ระบุอยากให้จบ ก่อนให้แคนดิเดต ผบ.ตร. ออกไปนอกห้อง ก่อนที่ประชุมก.ตร.มีมติ 10 ต่อ 1 เสียง ที่เสนอให้แต่งตั้งพล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล เป็นผบ.ตร. จากที่ประชุมก.ตร.ที่มีทั้งหมด 12 เสียง

หลังจากกระแสข่าวก่อนหน้า มีความวุ่นวายหนัก ที่ประชุม เสนอให้ เลื่อน ไปก่อน และ ตั้งพล.ต.อ. รอย รอง ผบ.ตร. อาวุโสลำดับที่ 1 รักษาการ ผบ.ตร. ไปก่อน


นายกฯเรียกคุยทีมสอบข้อเท็จจริงกรณีค้นบ้าน “บิ๊กโจ๊ก”

เศรษฐา ทวีสิน นายกฯและ รมว.คลัง เดินทางมาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 10/2566 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกภายหลังเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ที่เดินทางมาร่วมประชุมในฐานะประธาน คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.)


ก่อนเป็นประธานการประชุม นายกรัฐมนตรี ได้เชิญคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย กรณีการเข้าค้นบ้านพักของข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่และเคหสถานอื่นหลายแห่งทั่วประเทศ ทั้ง 3 คนประกอบด้วย ฉัตรชัย พรหมเลิศ ชาติพงษ์ จีระพันธุ อดีตรองอัยการสูงสุด และพล.ต.อ.วินัย ทองสอง เข้าหารือที่ห้องรับรอง

เพื่อสอบถามถึงความคืบหน้าในการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงก่อนเป็นประธานการประชุม
สำหรับการประชุม ก.ตร.เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ ต่อจากพล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบันที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายนนี้


“ธนาธร” ชนะคดีที่ดิน ศาลปกครองชี้ซื้อที่ดินราชบุรีถูกต้อง

วันนี้ (27 ก.ย.) ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษายกฟ้อง ในกรณีของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ยื่นฟ้อง กระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมที่ดิน และปลัดกระทรวงมหาดไทย กรณีที่มีคำสั่งอธิบดีกรมที่ดิน ลงวันที่ 29 มี.ค.2565 เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) เลขที่ 158 และเลขที่ 159 ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เนื้อที่ 43 ไร่ 3 งาน และเนื้อที่ 38 ไร่ 67 ตารางวา ของธนาธร ทำให้ธนาธรฟ้องเพิกถอนคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินดังกล่าว


โดยศาลเห็นว่าเนื่องจากตำแหน่งที่ดินตามหนังสือ น.ส. 3.ก. ทั้งสองแปลง พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าไม้ถาวร “ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ก.พ.2512 จึงเป็นการออกหนังสือ น.ส.3. ก. ที่เป็นการฝ่าฝืนประมวลกฎหมายที่ดิน ที่ห้ามมิให้ดำเนินการในเขตป่าไม้ถาวรและเป็นที่ดินต้องห้ามมิให้ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3.ก.) และการที่กระทรวงมหาดไทย กับ ปลัด มท. มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของนายธนาทรที่ขอเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ใช้ดุลพินิจชอบด้วยกฎหมายแล้ว

อย่างไรก็ตาม การที่นายอำเภอจอมบึง ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดของกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ดำเนินการออกหนังสือ น.ส.3. ก. ไม่ได้ใช้ความระมัดระวัง ความรู้ความชำนาญและความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบสภาพและที่ตั้งของที่ดินดังกล่าวว่าเป็นที่ดินที่ต้องห้ามออกหนังสือ น.ส. 3. ก. ตามกฎหมายหรือไม่ ได้ออกหนังสือ น.ส.3.ก. เลขที่ 158 ให้แก่นาย อ.และออกหนังสือ น.ส.3.ก. เลขที่ 159 ให้แก่นาย ช. เมื่อวันที่ 3 ต.ค.2521 ตามโครงการเดินสำรวจโดยมิได้แจ้งการครอบครองที่ดินตามตามกฎหมาย ต่อมา นาย อ. และนาย ช. ได้จดทะเบียนขายทั้งสองแปลงดังกล่าวให้แก่ บริษัทแห่งหนึ่ง เมื่อวันที่ 12 ก.ย.2528 หลังจากนั้น บริษัทดังกล่าว ได้จดทะเบียนขายรวมสองแปลงให้แก่ นาย ส.เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2534 และนาย ส. ขายรวมสองแปลงดังกล่าวให้แก่นายธนาธร เมื่อวันที่ 23 พ.ค.2543

ธนาธร จึงเป็นบุคคลที่ซื้อที่ดินดังกล่าวโดยสุจริต เสียค่าตอบแทน และได้รับความเสียหาย การกระทำของนายอำเภอจอมบึง ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดินดังกล่าว เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการละเมิดต่อนายธนาธร กรมที่ดิน จึงต้องรับผิดในผลแห่งละเมิด อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ของนายอำเภอจอมบึง

ศาลปกครองกลาง พิพากษาให้กรมที่ดิน ชดใช้ค่าเสียหาย จำนวน 4,912,311.21 บาท พร้อมดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความในมาตรา 7 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ 2 ต่อปี เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ


“วันนอร์” ขีดเส้นส่งชื่อ กมธ.สภาฯ ภายในวันที่ 4 ต.ค. นี้

วันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการจัดสรรโควตาประธานกรรมาธิการ (กมธ.) สามัญ 35 คณะว่า ตนได้รับรายงานจากพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาฯ คนที่สอง ซึ่งรับผิดชอบว่า ลงตัวเรียบร้อย แต่การตั้งกมธ.ตามสัดส่วนพรรคการเมืองนั้นยังไม่เรียบร้อย จึงขอให้พรรคกการเมืองรีบส่งรายชื่อ สส.ที่จะร่วมเป็นกมธ.แต่ละคณะ ตามสัดส่วน เพื่อให้ที่ประชุมสภาฯรับรองและแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ รวมถึงเริ่มประชุมเพื่อเลือกตำแหน่งต่างๆในกมธ.ต่อไป


หากพรรคการเมืองพิจารณาเรียบร้อย สามารถเสนอชื่อ สส. เพื่อตั้งเป็นกมธ.คณะต่างๆ ได้ในวันพรุ่งนี้ (28 ก.ย.) แต่หากไม่เรียบร้อย ตนอยากให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 4ต.ค.นี้

ส่วนการดำรงตำแหน่งประธานสภาฯ ต่อไป ไม่มีการถอดใจหรือสละตำแหน่งตามที่มีกระแสข่าว แต่หากทำไม่ได้เมื่อใด ตนจะไม่ยึดติดตำแหน่ง ส่วนเรื่องสุขภาพไม่มีอะไร


“ธรรมนัส” รับฟังปัญหาสมัชชาเกษตรกร รับปากช่วยแก้ปัญหา

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับฟังปัญหาจากกลุ่มเกษตรกรสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน นำโดย นายศักดา กาญจนเสน และกลุ่มสมาพันธ์เกษตรกรภาคอีสาน และนางบุรี อาจโยธา ซึ่งได้นำมวลชนประมาณ 700 คน เดินทางมาปักหลักชุมนุมหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2566 ซึ่งขอยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


เพื่อเรียกร้องขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชน เพื่อแก้ปัญหาให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างเขื่อน และอ่างเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ได้แก่ การขอที่ดินแปลงอพยพโครงการเขื่อนราษีไศล การขอรับค่าชดเชยเขื่อนสิรินธร อ่างเก็บน้ำบ้านทำนบ อ่างเก็บน้ำห้วยเชิง อ่างเก็บน้ำห้วยร่มเย็น อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง อ่างเก็บน้ำอำอึน ฝายห้วยหลวง และฝายกุมภวาปี ซึ่งเป็นคำสั่งคณะกรรมการที่แต่งตั้งเมื่อรัฐบาลชุดที่ผ่านมา จึงขอให้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการต่อเนื่องจากรัฐบาลชุดที่ผ่านมา ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมชลประทาน ดำเนินการขอใช้งบกลาง กรณีขอรับค่าชดเชยโครงการฝายกุมภวาปี และฝายห้วยหลวง ทั้งนี้ กลุ่มเกษตรกรมีความพอใจ แจ้งว่าหลังจากหารือกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแล้ว จะนำมวลชนกลับภูมิลำเนาต่อไป

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News