HomeBT NewsSCG ดัน “โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ” ชี้ต้นทุนผลิตถูกกว่าการไฟฟ้าฯ

SCG ดัน “โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ” ชี้ต้นทุนผลิตถูกกว่าการไฟฟ้าฯ

นายชาตรี เกตุทอง ผู้จัดการฝ่ายพลังงาน เอสซีจี เคมิคอลส์ กล่าวว่า โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เคมิคอลส์ เอสซีจี ได้ดำเนินธุรกิจตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) อย่างต่อเนื่องและยังคำนึงถึงการบริหารจัดการโรงงานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยหนึ่งในแนวทางที่บริษัทฯให้ความสำคัญ คือการเลือกใช้พลังงานทดแทน ซึ่งธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้เข้าร่วมโครงการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ครั้งแรกในปี 2556 (Solar Rooftop) และเป็นบริษัทแรกๆ ของประเทศไทย ในการริเริ่มโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีการศึกษาประสิทธิภาพและความคุ้มค่าการใช้พลังงานแสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเป็นผู้นำอุตสาหกรรมจึงทำให้เห็นข้อจำกัดของพื้นที่ในโรงงานจนนำไปสู่การต่อยอดการเป็นผู้นำการออกแบบ โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำรายแรกในประเทศไทย” 

“การใช้พลังงานทดแทนไม่เพียงแต่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทฯ แต่ยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมาก ทางเรายังมีแผนในการขยายไปสู่ธุรกิจโซลูชั่นแบบครบวงจรเพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้พลังงานสะอาดในอนาคต”

นายชาตรี เกตุทอง ผู้จัดการฝ่ายพลังงาน เอสซีจี เคมิคอลส์

ทั้งนี้ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติกที่ได้คุณภาพและมีความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมยังได้ทำการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก คิดค้นนวัตกรรมจนเป็น โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำรายแรกในประเทศไทย ซึ่งแนวคิดของการออกแบบ โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำจากเอสซีจี มีจุดเด่นที่สามารถติดตั้งได้ง่าย และเลือกใช้วัสดุจากเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษที่มี UV Stabilizer ซึ่งถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม (Eco Innovation) ซึ่งสามารถนำมาใช้ได้จริงในภาคอุตสาหกรรม

- Advertisement -

“โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำสามารถให้กำลังการผลิตไฟฟ้าทดแทนได้ถึง 1 เมกะวัตต์/เดือน ผลิตไฟฟ้าได้ 33.5 ล้านหน่วยตลอดอายุการใช้งาน และมีต้นทุนการผลิตเพียง 2.5 บาท/หน่วย ซึ่งถูกกว่าการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าที่ตกอยู่ที่หน่วยละ 4 บาท (ประหยัดได้ 1.5 บาท/หน่วย) ทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้าในโรงงานได้ถึง 5 ล้านบาทต่อปี ซึ่งโครงการโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำใช้ต้นทุนในการสร้างจำนวน 44 ล้านบาท”

โซลาร์ฟาร์มแบบลอยน้ำมีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าสูงกว่าการติดตั้งบนพื้นดิน และบนหลังคา เนื่องจากอาศัยธรรมชาติของน้ำในการระบายความร้อน แต่โซลาร์ฟาร์มแบบลอยน้ำจะมีต้นทุนมากกว่าการติดตั้งโซลาร์บนบกประมาณ 20% นอกจากนี้ หากมีโซลาร์ฟาร์มอยู่บนผิวน้ำในปริมาณที่มากจะสามารถปกคลุมพื้นผิวน้ำ ทำให้ลดการสูญเสียน้ำจากการระเหย และถือเป็นการประหยัดทรัพยากรน้ำอีกด้วย

ประโยชน์ของ โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ

1.สามารถติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว เนื่องจากออกแบบโดยการลดจุดยึดประกอบ (Joint System) ด้วยแนวคิดการออกแบบตัวทุ่นพลาสติกแบบใหม่

2.ประหยัดพื้นที่ใช้พื้นที่ในการติดตั้งโซลาร์เซลล์ (โซล่าเซลล์) ลอยน้ำน้อยกว่าที่อื่นประมาณ 1,000 ตารางเมตร(10% เมื่อเปรียบเทียบเมกกะวัตต์ต่อเมกกะวัตต์)

3.รองรับการติดตั้งได้หลายรูปแบบตามลักษณะของพื้นที่

4.มีอายุการใช้งานมากกว่า 25 ปี เนื่องจากการใช้วัสดุเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษที่มี UV Stabilizer ที่มีคุณสมบัติทนทานต่อแสงแดดและรังสีอันตราไวโอเลต ทำให้ทุ่นพลาสติกมีความคงทน ไม่กรอบ และแตกง่ายเมื่อวางอยู่กลางแดด

5.ออกแบบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยใช้เม็ดพลาสติกที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล ว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Food grade) ไม่มีสารพิษปนเปื้อนลงไปในแหล่งน้ำ และสามารถนำมารีไซเคิลได้

6.ลดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลิเอททิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (High-density polyethylene : HDPE) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของธุรกิจเคมิคอลส์เอสซีจี

คุณลักษณะทั่วไปของทุ่นลอยน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

1.ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.เพิ่มประสิทธิภาพกำลังการผลิตทุ่นลอยน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ช่วยระบายความร้อนของระบบที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิตไฟฟ้าได้อย่างธรรมชาติ ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพกำลังการผลิตได้ 5-10% จากความเย็นของน้ำหลังแผ่น (Cooling Effect) เมื่อเทียบกับการติดตั้งโครงการโซลาร์ฟาร์ม และโครงการโซลาร์บนหลังคาทั่วไป (ขึ้นอยู่กับสถานที่และสภาพอากาศ)

3.เงาของระบบโซลาร์ที่ติดตั้งบนผิวน้ำ ลดการระเหยของน้ำสู่บรรยากาศช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นในพื้นที่ และเป็นประโยชน์อย่างมากในพื้นที่แห้งแล้ง

เหตุผลที่เคมิคอลส์เอสซีจีเลือกใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า

1.Cost effective เทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วทำให้ต้นทุนแผ่นโซลาร์ถูกลง และสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น

2.Green energy กระแสการใช้พลังงานสะอาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมเพื่อช่วยลดโลกร้อนจากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

3.High radiation location ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ค่อนข้างสูง โดยมีความเข้มข้นของรังสีจากดวงอาทิตย์เป็นอันดับ 4 ของโลกและมีค่ารังสีรวมของดวงอาทิตย์ต่อปีโดยเฉลี่ย 18.2 เมกะจูล/ตารางเมตร/วัน

4. Renewable source พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหมุนเวียนที่สามารถนำมาใช้ได้โดยไม่มีวันหมด

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News