HomeBT Newsย่อข่าวธุรกิจในประเทศ ภาคเช้า 27 กุมภาพันธ์ 2566

ย่อข่าวธุรกิจในประเทศ ภาคเช้า 27 กุมภาพันธ์ 2566


นายกฯ เร่งผลักดัน E-Commerce 1.15 แสนล้าน ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมสนับสนุนธุรกิจ E-Commerce เพื่อเป็นแรงหนุน เพิ่มโอกาสเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ หลังรับทราบรายงานการประเมินธุรกิจขนส่งพัสดุในปี 2566 มีแนวโน้มเติบโตดีต่อเนื่อง 18% ด้วยมูลค่า 1.15 แสนล้านบาท


โดยจากการวิเคราะห์ของ ttb analytics ธุรกิจขนส่งพัสดุ เป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยในปี 2561-2562 มีมูลค่าในตลาดราว 4.6 หมื่นล้านบาท เติบโตเฉลี่ย 15% ต่อปี จากการขยายตัวของตลาด E-Commerce และด้านการค้าปลีกและค้าส่งที่เติบโตกว่า 90% ประกอบกับปัจจัยด้านเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค และแรงสนับสนุนจากภาครัฐในการเสริมทักษะความรู้และงบประมาณ

- Advertisement -

นอกจากนี้ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ช่วงปี 2563-2564 การซื้อขายสินค้าออนไลน์มีเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจขนส่งพัสดุเติบโตกว่า 30% โดยมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 7 หมื่นล้านบาทต่อปี และคาดว่าในปี 2566 ธุรกิจขนส่งพัสดุจะมีมูลค่าถึง 1.15 แสนล้านบาท ตามการเติบโตของตลาด E-Commerce  ทำให้เกิดช่องทางใหม่ๆ สำหรับการซื้อขายสินค้า เช่น Live Commerce เป็นต้น


บอร์ด สสว.เพิ่มส่วนแบ่งตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำหรับ SME เป็นกว่าร้อยละ 50

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. กล่าวถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หรือ มาตรการ THAI SME-GP ซึ่งในปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564-30 มิถุนายน 2565 ภาครัฐมีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการจาก SME มูลค่า 393,284 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.20 ของมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างรวม


ซึ่งที่ประชุมบอร์ดส่งเสริมเอสเอ็มอี ให้ความเห็นว่าเนื่องจากมาตรการนี้เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่จะช่วยขยายโอกาสให้ SME มีขีดความสามารถที่จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้น จึงมอบหมายให้ สสว. ประสานกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พิจารณาแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐ จัดซื้อจัดจ้างจาก SME ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว. ให้มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ซึ่งหากดำเนินการได้สำเร็จคาดว่าวงเงินที่จัดซื้อจัดจ้างจาก SME จะเพิ่มขึ้นประมาณ 95,000 ล้านบาท/ปี ช่วยให้ SME สามารถสร้างรายได้และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากขึ้น


กรมปศุสัตว์ยกระดับเฝ้าระวังไข้หวัดนก ห้ามนำเข้าสัตว์ปีกจากประเทศติดเชื้อ

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขกัมพูชา ออกแถลงการณ์ยืนยันการตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนก ชนิด A สายพันธุ์ H5N1 โดยผู้ป่วยและเสียชีวิตเป็นเด็กหญิงวัย 11 ปี จำนวน 1 ราย  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังโรคสัตว์ปีกตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวด 


โดย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งการหน่วยงานในสังกัด เตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้หวัดนกเข้าสู่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยกรมปศุสัตว์ได้ให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกอย่างใกล้ชิด พร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์ปีกในพื้นที่เสี่ยง เช่น พื้นที่ตามแนวชายแดน พื้นที่นกอพยพ พื้นที่นกวางไข่ พื้นที่มีการเลี้ยงสัตว์ปีกหนาแน่น เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังเข้มงวดการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ปีกภายในประเทศ รวมถึงให้ชะลอการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ปีกจากประเทศที่เกิดโรคไข้หวัดนก สำหรับการเลี้ยงสัตว์ปีกในระบบฟาร์ม ได้เข้มงวดความปลอดภัยทางชีวภาพขั้นสูงสุด เช่น การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในโรงเรือนและบริเวณโดยรอบอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง สัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มต้องรักษาระบบความปลอดภัยภายในฟาร์ม ควบคุมการเข้า-ออกฟาร์ม ให้ฉีดพ่นยานพาหนะทุกคัน เป็นต้น


Resonance Consultancy ยกกรุงเทพฯ ติด 30 ใน 100 เมืองที่ดีที่สุดในโลก

Resonance Consultancy ที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยว อสังหาริมทรัพย์ และการพัฒนาเศรษฐกิจ จัดอันดับให้กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ได้อันดับที่ 30 จาก 100 เมืองที่ดีที่สุดในโลก ปี 2023 หรือ 100 Best Cities in the World 2023 และเป็นอันดับที่ 2 ของ อาเซียน ซึ่งเปิดเผยข้อมูลโดยเว็บไซต์ ATLAS & BOOTS โดยการจัดอันดับครั้งนี้ ประเมินแนวโน้มของตลาด จุดแข็ง และจุดอ่อนจาก 6 หัวข้อ ได้แก่


1. สถานที่ ประกอบด้วย สภาพภูมิอากาศ ความปลอดภัย สถานที่ท่องเที่ยว และพื้นที่ใช้ชีวิตนอกบ้าน
2. ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ความเชื่อมโยงของสนามบิน พิพิธภัณฑ์ อันดับของมหาวิทยาลัย และสถานที่จัดงาน/การประชุม
3. ประชากร ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในกำลังแรงงาน และการสำเร็จการศึกษา
4. ความมั่งคั่ง ประกอบด้วย การมีบริษัทชั้นนำของโลก GDP อัตราการจ้างงาน และความเท่าเทียมของรายได้
5. กิจกรรม ประกอบด้วย การแสดงทางวัฒนธรรม ประสบการณ์ในการเที่ยวยามค่ำคืน ร้านอาหารที่มีคุณภาพ และสถานที่สำหรับการเลือกซื้อสินค้า
6. การส่งเสริม ได้แก่ การค้นหาบนสื่อสังคมออนไลน์ ข้อมูลการรีวิวบนสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ซึ่งการประเมินจาก 6 หัวข้อดังกล่าว ทำให้กรุงเทพฯ ได้รับการจัดอันดับที่ 30 ของโลก และเป็นอันดับที่ 2 ของอาเซียน


วันนี้อย่าลืม! “รายใหม่” เริ่มลงทะเบียน “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5”

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 และได้เปิดให้ผู้ประกอบการรายใหม่ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 8-15 กุมภาพันธ์ 2566 นั้น ในวันนี้ (27 กุมภาพันธ์) ระบบของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 จะเริ่มเปิดให้ประชาชนที่ประสงค์จะร่วมโครงการ ซึ่งยังไม่เคยร่วมโครงการในเฟสที่ 1-4 หรือผู้ร่วมโครงการรายใหม่ ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ โดยระบบจะเปิดตั้งแต่ 06.00-21.00 น.


สำหรับวิธีลงทะเบียนรับสิทธิ ให้ผู้มีคุณสมบัติที่จะร่วมโครงการได้คือ เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ของโครงการ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ซึ่งระบบจะให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ รวมถึงเบอร์โทรศัพท์ โดยผู้สมัครต้องใช้เบอร์สำหรับลงทะเบียนรับสิทธิ เป็นเบอร์เดียวกับที่ลงทะเบียนแอปพลิเคชันเป๋าตังด้วย เมื่อสมัครตามขั้นตอนแล้วจะได้รับ SMS แจ้งผลการลงทะเบียนภายใน 3 วัน หากผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ยังไม่เคยมี G-Wallet จะต้องดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตัง เพื่อเปิด G-Wallet สำหรับการใช้จ่ายตามโครงการ

เมื่อดำเนินการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถเริ่มจองที่พัก ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม-26 เมษายน 2566 และเริ่มเข้าพักตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม-30 เมษายน 2566

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News