HomeBT Newsธปท.หนุนแบงก์ร่วมทุน AMC รับมือหนี้เสียท่ามกลางโควิด-19

ธปท.หนุนแบงก์ร่วมทุน AMC รับมือหนี้เสียท่ามกลางโควิด-19

นางรุ่ง มัลลิกะมาส ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ที่ยืดเยื้อ แม้มีแนวโน้มทยอยฟื้นตัวได้จากความคืบหน้าในการกระจายวัคซีนและมาตรการควบคุมการระบาดที่ผ่อนคลายลง รวมถึงการทยอยเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ แต่การฟื้นตัวยังไม่เท่าเทียม โดยเฉพาะภาคธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวจากสถานการณ์การระบาดที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง ทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยโดยรวมยังเปราะบางและต้องใช้เวลา

แม้ระบบธนาคารพาณิชย์จะยังแข็งแกร่ง ทั้งด้านเงินกองทุน สภาพคล่อง และเงินสำรองอยู่ในระดับสูง และมาตรการช่วยเหลือในปัจจุบันทำให้สินเชื่อด้อยคุณภาพจะไม่เร่งตัวขึ้นเร็ว แต่เพื่อรองรับความไม่แน่นอนและดูแลให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง นอกเหนือไปจากมาตรการทางการเงินที่หลากหลายเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบแล้ว ธปท. ยังเห็นความจำเป็นของการเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับสถาบันการเงินเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่อาจทยอยเพิ่มขึ้นในระยะถัดไป จึงมีมาตรการส่งเสริมให้ธนาคารพาณิชย์และบริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถร่วมลงทุนในกิจการร่วมทุน (Joint Venture) ได้ ในระยะเวลาที่กำหนด กล่าวคือ ให้ระยะเวลา 3 ปี ในการยื่นขอจัดตั้งกิจการร่วมทุน และมีระยะเวลา 15 ปีในการดำเนินกิจการร่วมทุนนี้ โดยในการดำเนินการ จะต้องให้ความช่วยเหลือในการปรับโครงสร้างหนี้ต่อให้กับลูกหนี้ด้อยคุณภาพที่ได้รับโอนมาด้วย

ธปท. หวังว่า มาตรการข้างต้น จะช่วยให้สถาบันการเงินสามารถบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของบริษัทบริหารสินทรัพย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะช่วยให้สถาบันการเงินมีทรัพยากรเพิ่มเติมในการดูแลลูกหนี้ที่กำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัวได้ดีขึ้น ทั้งนี้ ด้วยกลไกการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่จะดำเนินต่อเนื่องให้แก่ลูกหนี้ จะส่งผลให้ลูกหนี้ยังมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือและไม่ถูกเร่งรัดให้จำหน่ายทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง ซึ่งจะช่วยให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจยังดำเนินต่อเนื่องไปได้

- Advertisement -

น.ส.สุวรรณี เจษฎาศักดิ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน 2 ธปท. ระบุ ธปท.ออกมาตรการส่งเสริมการจัดตั้งกิจการร่วมทุนเพื่อแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ หรือเจวีเอเอ็มซี ให้ธนาคารพาณิชย์ บริษัทแม่หรือบริษัทลูกธนาคารร่วมทุนกับบริษัทเอเอ็มซีจัดตั้งบริษัทเจวีเอเอ็มซีได้ เริ่มมีผลวันที่ 27 ม.ค.65 และให้จัดตั้งแล้วเสร็จภายใน 31 ธ.ค.67 จากปัจจุบันมีธนาคารพาณิชย์ให้ความสนใจ 2-3 รายติดต่อรายละเอียดหลักเกณฑ์เป็นอย่างไร ถ้ามีความคืบหน้าการจัดตั้งจะมาเปิดเผยอีกครั้ง

ทั้งนี้เจวีเอเอ็มซีสามารถรับซื้อเอ็นพีแอลและเอ็นพีเอในประเทศเท่านั้น กำหนดช่วยเหลือจากธนาคารพาณิชย์ให้โอนขายมาที่เจวีเอเอ็มซี ผ่านการปรับโครงสร้างหนี้ เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย เช่น ติดต่อลูกหนี้ไม่ได้ ตามตัวไม่พบ ซึ่งเงื่อนไขมาตรการจะเป็นชั่วคราว ต้องจัดการหนี้และปิดกิจการภายใน 15 ปี ยกเว้นระหว่างนั้นหากเกิดเหตุการณ์ใดๆจะมาหารือกันอีกครั้ง ในส่วนราคาซื้อทรัพย์ โดยปกติซื้อขายเรียกว่าราคายุติธรรม เป็นราคาปกติ ราคาผู้ซื้อและผู้ขายจะตกลงกัน ไม่ต้องมาขอธปท.

อย่างไรก็ตามธปท.เห็นความจำเป็นต้องการยืดหยุ่น ให้ธนาคารและเอเอ็มซี ช่วยตั้งเอเอ็มซี รองรับที่เอ็นพีแอลอาจเพิ่มขึ้นในอนาคต จากโควิดที่เป็นวิกฤติหนักและยาวนาน แม้เอ็นพีแอลไม่ได้สูงขึ้นจากผลประกอบการในปี 64 แต่ไม่ได้วางใจจึงสร้างมาตรการเพื่อเป็นการรองรับเป็นมาตรการเชิงป้องกัน ส่วนตัวเลขเอ็นพีแอลธนาคารเป็นเท่าไร จะเปิดเผยรายละเอียดอีกครั้งในเดือนก.พ.นี้

น.ส.สุวรรณี กล่าวว่า ธปท.หวังให้ธนาคารพาณิชย์เป็นทางเลือกในการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ และได้รับความเชี่ยวชาญบริษัทบริหารสินทรัพย์ จัดสรรทรัพยากรที่อาจมีเหลือให้เกิดประสิทธิภาพ ส่วนลูกหนี้มีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากกิจการร่วมทุน เช่น ปรับโครงสร้างหนี้ ไกล่เกลี่ยหนี้ จะไม่โดนเร่งรัดขายสินทรัพย์ที่อาจทำให้ราคาต่ำเกินจริง และช่วยให้เศรษฐกิจยังดำเนินต่อไปได้ โดยระบบสถาบันการเงินยังคงมีเสถียรภาพ “ตอนนี้เอ็นพีแอลไม่ใช่ลูกหนี้ทุกคนที่อาจจะรอด แม้จะให้ความช่วยเหลือมากที่สุด ภายใต้มาตรการเชื่อว่าเอ็นพีแอลยังไม่เพิ่มขึ้นมาก อยู่ในระดับที่ดี ตามติดไปถึงตัวเลขฟ้องร้องในอดีตไตรมาสสามปี 64 เพิ่มสูงแต่พอปัจจุบันเริ่มกลับมาปกติแล้ว ยังไม่เห็นสัญญาณเอ็นพีแอลตกหน้าผา เพียงแต่มาตรการนี้ให้การแก้ไขปัญหาเอกชนทำกันเองไม่ได้พึ่งงบประมาณของรัฐ ให้แก้ไขหาเอกชน ลดข้อจำกัดต่างๆ”

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News