HomeBT Newsททท. ร่วมมือ บางจากฯ-พัทยา รณรงค์ลดขยะพลาสติกเน้นนำกลับมาใช้ซ้ำ

ททท. ร่วมมือ บางจากฯ-พัทยา รณรงค์ลดขยะพลาสติกเน้นนำกลับมาใช้ซ้ำ

ททท. ร่วมกับบางจากฯ และเทศบาลเมืองพัทยา รณรงค์ลดขยะพลาสติกและหมุนเวียนนำกลับมาใช้ซ้ำ จัดโครงการ “ลดโลกเลอะ X รักษ์ปันสุข” เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างจิตสำนึกให้นักท่องเที่ยวใส่ใจสิ่งแวดล้อม

นายยุทธศักดิ์​ สุภสร​ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สำหรับปัญหาขยะเป็นปัญหาที่มีมานาน ซึ่งในปีที่ผ่านมาพบว่ามีปริมาณขยะทางทะเลและขยะมูลฝอย จำนวน 27.8 ล้านตัน​ เป็นขยะพลาสติกปริมาณ 2 ล้านตัน และมีการนำมารีไซเคิลเพียง 500,000 ตัน หรือประมาณ 25% เท่านั้น ทำให้ขยะที่เหลือมีการกำจัดอย่างไม่ถูกวิธี แต่จากที่รัฐบาลได้ออกมาตรการเพื่อแก้ปัญหาขยะทางทะเลและพลาสติกใช้ครั้งเดียว พร้อมทั้งสร้างการรับรู้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ส่งผลให้ไทยมีอันดับขยะทางทะเลสูงสุดในโลกจากอันดับ 5 ลงมาเป็นอันดับ 10 ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีในการแก้ไขปัญหา

นายยุทธศักดิ์​ สุภสร​ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

“ในโอกาสที่ ททท. ครบรอบ 60 ปี ในปี 2563 ททท. มีแนวคิดในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism) โดยกำหนดเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่เน้นสร้างความตระหนักในการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวร่วมกันรับผิดชอบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ได้กำหนดเป้าหมายลดการใช้พลาสติกในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้ลดลงร้อยละ 50 ภายในปี 2563 ลดขยะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use plastics) พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้วัสดุทดแทนพลาสติกและภาชนะที่สามารถใช้ซ้ำได้ เพื่อลดปัญหาขยะและรักษาความสวยงามในแหล่งท่องเที่ยวให้คงอยู่ตลอดไป” นายยุทธศักดิ์ กล่าว

- Advertisement -

ด้วยเหตุนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และเทศบาลเมืองพัทยา จัดทำโครงการ “ลดโลกเลอะ x รักษ์ปันสุข” ด้วยการรวมพลังและความร่วมมือในการลดใช้พลาสติก และหมุนเวียนใช้ให้เกิดประโยชน์โดย ททท. และบางจากฯ ได้เชิญชวนนักเดินทางร่วมบริจาคขวด PET ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากทั้ง 262 จุด เพื่อนำมาสร้างงานประติมากรรมรูป “เต่ามะเฟืองแม่ลูก” สัตว์สงวนที่ได้รับผลกระทบจากขยะพลาสติก ขนาด 8×8 เมตร ณ บริเวณริมชายหาดจอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี ในช่วงเดือนธันวาคม 2562 – มิถุนายน 2563 เพื่อเป็นสัญลักษณ์รณรงค์การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในโอกาสครบรอบ 35 ปี ทางบริษัทฯ ได้ต่อยอดโครงการรักษ์ ปัน สุข ด้วยการร่วมมือกับ  ททท. จัดทำโครงการ “ลดโลกเลอะ x รักษ์ปันสุข” เพื่อรณรงค์การลดขยะพลาสติกกับกลุ่มนักเดินทาง โดยจัดจุดรวบรวมและรับบริจาคขวดน้ำดื่ม PET ที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก ในเขตกรุงเทพฯ  ปริมณฑล ชลบุรี ระยอง จันทบุรี เพื่อนำขวด PET มาสร้างประติมากรรมรูปเต่ามะเฟืองแม่ลูก พร้อมนิทรรศการให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นเวลา 6 เดือน หลังจากนั้น จะนำขวดพลาสติกทั้งหมดไปรีไซเคิลผลิตเป็นหมวกกันแดดเพื่อส่งมอบให้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ดูแลรักษาความสะอาดในเมืองพัทยานำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

“การแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก ทุกคนจะต้องร่วมมือกันลดการใช้พลาสติกทุกชนิดอย่างจริงจัง  ลดการเกิดขยะจากต้นทาง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลือกใช้สิ่งของด้วยการ Reduce – Reuse – Recycle โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดการใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียว (Single – use plastics) ผมอยากเชิญชวนลูกค้าบางจาก นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปร่วมนำขวด PET ใช้แล้วมาบริจาค เพื่อร่วมลดขยะพลาสติก ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และแบ่งปันความสุขให้สังคม  ช่วยรักษาชีวิตของเต่าทะเล และสัตว์ทะเลอื่นๆ ให้คงอยู่ตามธรรมชาติไว้ให้ลูกหลานในอนาคต” นายชัยวัฒน์ กล่าว

นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา

นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า เมืองพัทยาได้เล็งเห็นความสำคัญของการลดขยะเป็นพันธกิจลำดับต้นๆ ทางพัทยาเองกำลังดำเนินงานอยู่ ซึ่งยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะจัดสรรพื้นที่ในการติดตั้ง ประติมากรรม “เต่ายักษ์” บริเวณโค้งดงตาน หาดจอมเทียน เมืองพัทยา เป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนเป็นจำนวนมาก เชื่อว่าประติมากรรมชิ้นนี้จะช่วยดึงดูดความสนใจ และสามารถสื่อสารไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ต่างชาติ รวมไปถึงชาวพัทยาทุกคนได้เป็นอย่างดี เพื่อสร้างจิตสำนึกเรื่องการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ร่วมมือกันดูแลชายหาดเมืองพัทยาให้สะอาดสวยงาม ลดการใช้ทรัพยากรและขยะพลาสติกให้ได้มากที่สุด”

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News