HomeBT Newsย่อข่าวธุรกิจในประเทศ 26 พฤษภาคม 2566

ย่อข่าวธุรกิจในประเทศ 26 พฤษภาคม 2566รัฐบาลโชว์ตัวเลขจ้างงานแข็งแกร่ง รายได้เพิ่ม เตะฝุ่นลดลง

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงข้อมูลชี้วัดเกี่ยวกับภาคแรงงานได้ปรับตัวดีขึ้นโดยต่อเนื่องตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้เปิดเผยว่าไตรมาส1/66 (ม.ค.-มี.ค.) ทั่วประเทศมีการจ้างงาน 39.6 ล้านคน เพิ่มขึ้น 2.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

- Advertisement -


ดีขึ้นทั้งในภาคเกษตร บริการ และอุตสาหกรรม ส่วนผู้ว่างงานมีจำนวน 4.2 แสนคน หรือร้อยละ 1.05 ของผู้อยู่ในกำลังแรงงาน ลดลงเมื่อเทียบกับร้อยละ 1.53 ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ขณะที่อัตราค่าจ้างโดยเฉลี่ย (อัตราค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นหักด้วยเงินเฟ้อ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 เฉพาะค่าจ้างแท้จริงภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 2.8% สะท้อนกำลังการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น


“สภาองค์การนายจ้างฯ” ชง 3 ข้อรัฐบาลใหม่ แก้ปัญหาแรงงานข้ามชาติ

นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล ประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เนื่องจากสถิติในเดือนเมษายน 2566 เผยให้เห็นว่ามีแรงงานข้ามชาติสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนามกว่า 1.9 ล้านคน ยังไม่มีมติคณะรัฐมนตรีหรือมาตรการใด ๆ ออกมารองรับเพื่อให้แรงงานที่หลุดออกจากระบบสามารถทำงานในไทยกับนายจ้างต่อไปได้อย่างถูกต้องในช่วงการเปลี่ยนผ่านรัฐบาล สภาองค์การนายจ้างฯจึงขอเสนอ 3 ข้อถึงรัฐบาลชุดใหม่


ให้เร่งดำเนินการทันทีเพื่อแก้ปัญหาแรงงานข้ามชาติ คือ 1.การเปิดให้มีศูนย์จดทะเบียนแรงงานข้ามชาติแบบเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service Centers หรือ OSSCs) เพื่ออำนวยความสะดวกให้นายจ้างและแรงงานไม่ต้องเดินทางไปดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ในหลายหน่วยงาน 2. ลดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการต่อใบอนุญาต และ 3.ลดขั้นตอนหรือเงื่อนไขให้แรงงานข้ามชาติยังสามารถคงสถานะเข้าเมืองและมีใบอนุญาตทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย หากรัฐดำเนินการทั้ง 3 ข้อ จะเป็นการสร้างมิติใหม่ของการอำนวยความสะดวกที่เอาความต้องการและประโยชน์ของผู้คนเป็นที่ตั้ง โดยก้าวข้ามการเลือกปฏิบัติอันมีเหตุมาจากสัญชาติ เชื้อชาติ หรือสถานะบุคคล เพื่อสร้างความมั่นคงของมนุษย์ไปพร้อม ๆ กับรัฐบาลที่มั่นคง


ไฟเขียว ‘ฐาปนีย์’ นั่งเก้าอี้ผู้ว่าการททท. คนใหม่

รายงานข่าวแจ้งว่า คณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (บอร์ด ททท.) มีมติเห็นชอบให้ น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ ททท. คนใหม่ แทนนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. ที่จะหมดวาระในวันที่ 31 ส.ค. 2566 โดยให้ ททท. เสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย


พิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทางตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ นางสาวฐาปนีย์ เข้าทำงานใน ททท. มากว่า 24 ปี เริ่มงานตั้งแต่ปี 2542 ในตำแหน่งพนักงานวิเทศสัมพันธ์ 4 กองวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายสำนักงานผู้ว่าการ เติบโตในสายงานต่อเนื่อง จนในปี 2558 เป็นผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว ปี 2561 เป็นผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว ปี 2562 ขึ้นเป็นรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ต่อมาในปี 2564 ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. ซึ่งเป็นตำแหน่งล่าสุดในปัจจุบัน


ก.คลัง ยัน! ยังไม่มีการออกสกุลเงินดิจิทัลแจกประชาชน

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางออนไลน์ว่า กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างออกสกุลเงินดิจิทัล โดยร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนนั้น กระทรวงการคลังยืนยันว่า เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และขอชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันใน 4 ประเด็น 1.ธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนาเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง หรือที่เรียกว่า Central Bank Digital Currency (CBDC)

ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงธนบัตรสกุลเงินบาทที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล 2.”โครงการอินทนนท์” เป็นโครงการทดสอบ CBDC ของ ธปท. ตั้งแต่ปี 2561 ซึ่งเป็นรูปแบบ Wholesale (ใช้ทำธุรกรรมระหว่างสถาบันการเงิน) โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับรายย่อยหรือประชาชน 3.ปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างทดสอบ CBDC สำหรับรายย่อย (Retail CBDC) ในวงจำกัด โดยยังไม่มีแผนที่จะนำ Retail CBDC มาใช้จริงกับประชาชนในวงกว้าง 4.หลายประเทศยังอยู่ระหว่างศึกษาและทดสอบ CBDC ของตัวเอง ทั้งนี้ ยังไม่มีการร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนาและใช้งาน CBDC ร่วมกัน เพื่อแจกจ่ายเงินดิจิทัลให้กับประชาชนแต่อย่างใด


‘ธนารักษ์’ ยกเครื่องค่าเช่าที่ดินเชิงพาณิชย์

นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า ขณะนี้กรมฯ อยู่ระหว่างดำเนินการปรับราคาค่าเช่าที่ดินราชพัสดุที่ให้เอกชนเช่าในเชิงพาณิชย์ ที่ขณะนี้มีความคืบหน้าไปอย่างมากแล้ว โดยในหลักการคือต้องเป็นธรรม ซึ่งการปรับราคาค่าเช่าดังกล่าวได้มีระบุอยู่ในสัญญาเช่าอยู่แล้วว่าจะดำเนินการในส่วนนี้ทุก ๆ 3 ปี หรือ 9 ปี ขึ้นอยู่กับสัญญา


โดยการประกาศเรื่องนี้จะใช้กับคนที่ทำสัญญาใหม่ หรือคนที่ทำสัญญาเดิมแล้วขอสิ้นสุดสัญญา เนื่องด้วยเหตุใดก็ตาม แล้วขอทำสัญญาใหม่ ตรงนี้จะถูกปรับเป็นราคาค่าเช่าใหม่ โดยตอนนี้อยู่ระหว่างการสร้างฐานการประเมินราคาใหม่ ทุกรายจะใช้มาตรฐานเดียวกันทั้งหมด

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News