HomeBT Newsคลังรักษ์โลก จับมือ EGAT เปิดสถานีไฟฟ้าในราชการแห่งแรก

คลังรักษ์โลก จับมือ EGAT เปิดสถานีไฟฟ้าในราชการแห่งแรก

นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายสนับสนุน ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และมลภาวะทางอากาศ รวมถึงตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่สำคัญของโลก ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

กระทรวงการคลัง ตระหนักดีถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานสะอาด จึงได้สนับสนุนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้มีการร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ในการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT ภายในพื้นที่ของกระทรวงการคลัง เพื่อใช้สำหรับรถยนต์ของทางราชการ อำนวยความสะดวกให้ข้าราชการและผู้มาติดต่อราชการกระทรวงการคลัง โดยสถานีดังกล่าวเป็นสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบ Normal Charge ขนาด 22 กิโลวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งจะเป็นโมเดลสถานีอัดประจุไฟฟ้าต้นแบบสถานีอัดประจุไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในสถานที่ราชการแห่งแรก และจะใช้เป็นตัวอย่างให้กับหน่วยงานราชการอื่นต่อไป

“โครงการนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการสร้างสรรค์แนวทางการใช้พลังงานสะอาดในหน่วยงานราชการ ความร่วมมือระหว่างกระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน และ กฟผ. ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในส่วนราชการ เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (carbon neutrality) แก้ปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นจากภาคขนส่งในปัจจุบัน และบรรลุเป้าหมายการสร้างเศรษฐกิจใหม่ผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยต่อไปในอนาคต”

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News