HomeBT Newsย่อข่าวธุรกิจในประเทศ 25 สิงหาคม 2566

ย่อข่าวธุรกิจในประเทศ 25 สิงหาคม 2566


DAD เปิดเทคโนโลยี Metaverse รุกพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 DAD ได้จัดกิจกรรมวันธรรมาภิบาล หรือ DAD CG Day 2023 ในรูปแบบโลกเสมือนจริงหรือ Metaverse โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนเข้ามาสร้างตัวตนเป็น Avatar ในรูปแบบกราฟิก 3 มิติ บนแพลตฟอร์ม Spatial เพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน ทำให้เกิดความสนุกสนานไม่น่าเบื่อ

- Advertisement -


เป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และก้าวทันเทคโนโลยีในโลกที่ไร้ขีดจำกัดได้ในอนาคต อีกทั้งยังสอดแทรกเนื้อหาที่ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมในการปฏิบัตินงานและการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนการเกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้

เป็นการบูรณาการการสร้างธรรมาภิบาลในองค์กรไปพร้อมกับกระบวนการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ในรูปแบบองค์ความรู้จิ๊กซอว์สู่ความยั่งยืนของ DAD 12 เรื่อง ได้แก่ 1. การกำกับดูแลกิจการที่ดีและธรรมาภิบาล 2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 3. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 4. การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า 5. การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 6. การบริหารทุนมนุษย์ 7. การจัดการความรู้และนวัตกรรม 8. การตรวจสอบภายใน 9. การจัดการพลังงาน 10. การจัดการขยะ 11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ 12. Eco-Efficiency


ธอส. จัดโปรฯ อัตราดอกเบี้ยต่ำ 2 ปีแรกเพียง 2.75% ต่อปี ที่ Thailand Smart Money สุราษฎร์ธานี

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดโปรโมชันผลิตภัณฑ์ทางการเงินเอาใจชาวภาคใต้ ในงาน Thailand Smart Money สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 9 นำโดย สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยต่ำ ปีที่ 1 เท่ากับ MRR-4.45% ต่อปี (ปัจจุบันเท่ากับ 2.45%) เฉลี่ย 3 ปีแรกเพียง 3.45% (อัตราดอกเบี้ย MRR ของ ธอส.ในปัจจุบันเท่ากับ 6.90% ต่อปี) ผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 40 ปี ให้กู้ครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์หลัก อาทิ ซื้อบ้าน/คอนโดมิเนียม ปลูกสร้าง และรีไฟแนนซ์


สลากออมทรัพย์ ธอส. ให้ผลตอบแทนดีโอกาสถูกรางวัลสูง ประกอบด้วย ชุดเกล็ดดาว พลัส หน่วยละ 5,000 บาท ผลตอบแทนหน้าสลาก 0.65% ต่อปี โอกาสลุ้นรางวัลที่ 1 มูลค่า 1 ล้านบาท และรางวัลเลขท้าย 3 ตัว, 2 ตัว และรางวัลเลขสลับเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว รวม 24 งวด ชุดพิมานมาศ Plus Phase 2 หน่วยละ 50,000 บาท ผลตอบแทนหน้าสลาก 1.25% ต่อปี พร้อมโอกาสลุ้นรางวัลที่ 1 รางวัลละ 3 ล้านบาท และรางวัลเลขท้าย 4 ตัว, 3 ตัว, 2 ตัว และ 1 ตัวทุกงวด รวม 24 งวด และชุดขาลเพิ่มพูน ปี 2566 หน่วยละ 1,000 บาท ผลตอบแทนหน้าสลาก 1.00% ต่อปี และรับผลตอบแทนผันแปร 0.15% ต่อปี รวมรับผลตอบแทนสูงสุด 1.15% ต่อปี โอกาสลุ้นรางวัลที่ 1 มูลค่า 2 ล้านบาท และรางวัลเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัวทุกงวด รวม 36 งวด จองสิทธิ์ภายในงานและซื้อสลากได้ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 3 กันยายน 2566 ณ สาขา จ.สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต พังงา กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง สตูล พัทลุง ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร เพชรบุรี ระนอง สระบุรี นครนายก สิงห์บุรี อ่างทอง และสุพรรณบุรี (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด)


ทิสโก้ จับมือ กอช. หนุนคนไทย “ออมเงิน” รับมือสังคมอายุยืน

นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธนาคารทิสโก้ เปิดเผยว่า ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายจาก หนี้สินภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงมาก และการก้าวสู่สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ (Super Aged Society) ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจและสังคม เพราะการมีหนี้สินในระดับสูง นั่นหมายถึง ครัวเรือนไทยจะมีเงินออมสำหรับอนาคตที่ต่ำ ไม่เพียงพอใช้จ่ายในช่วงบั้นปลายชีวิตที่ยืนยาวขึ้น ดังนั้น กลุ่มธนาคารทิสโก้ จึงร่วมกับ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เร่งส่งเสริมการออมและเพิ่มทักษะทางการเงินแก่คนไทยอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มแรงงานนอกระบบประกันสังคม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน และนำไปสู่ความยั่งยืนของสังคมไทยในอนาคต


สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ทิสโก้ และ กอช. มุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ในเชิงรูปธรรม ทั้งในด้าน การสร้างค่านิยมทางการเงินที่เหมาะสม ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรมการเงินในเชิงบวก รวมไปถึงการเพิ่มบัญชีเงินออมระยะยาวในกองทุน กอช. มากขึ้น ซึ่งจะดำเนินกิจกรรมผ่านโครงการของกลุ่มธนาคารทิสโก้ที่จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนและประชาชนในกลุ่มต่าง ๆ โดยเริ่มที่กิจกรรมของชมรมเครือข่ายค่ายการเงินธนาคารทิสโก้ ที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาค และ กิจกรรมฉลาดเก็บ ฉลาดใช้ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่สาขาร่วมกันออกไปให้ความรู้แก่ลูกค้าและประชาชนในชุมชนพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ


SME D Bank ทุ่ม 11,000 ล้านบาท หนุนสุดตัวพาเอสเอ็มอีถึงแหล่งทุน

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เปิดเผยว่า ในช่วงสุดท้ายของปี 2566 เมื่อเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว หรือไฮซีซั่น ภาคธุรกิจท่องเที่ยวจะเพิ่มความคึกคัก ส่งเสริมให้การใช้จ่ายภาคเอกชน ทั้งการบริโภคและลงทุนขยายตัว ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจึงมีความต้องการเงินทุน เพื่อเสริมสภาพคล่อง นำไปใช้ลงทุน ขยาย ปรับปรุงกิจการ หรือปรับเปลี่ยนธุรกิจ ดังนั้น SME D Bank ตอบรับความต้องการของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี จัด 2 สินเชื่อพิเศษ วงเงินรวม 11,000 ล้านบาท ได้แก่ สินเชื่อ “SME D พร้อม” วงเงิน 7,000 ล้านบาท และสินเชื่อ “SME Speed Up” วงเงิน 4,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งทุนเงิน สามารถคว้าโอกาสให้ธุรกิจเติบโตได้เต็มศักยภาพ


สินเชื่อ “SME D พร้อม” จุดเด่นสามารถกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 120% ของราคาประเมินหลักประกันตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ครอบคลุมทุกกลุ่มเอสเอ็มอี และทุกความต้องการทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นลงทุน ขยาย ปรับปรุง หมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง รวมถึง รีไฟแนนซ์ กู้ได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MLR -2.25% (ประมาณ 5.25% ต่อปี) วงเงินกู้สูงสุดถึง 50 ล้านบาทต่อราย ผ่อนนานสูงสุดถึง 15 ปี แถมปลอดชำระเงินต้นสูงสุดถึง 18 เดือน

สินเชื่อ “SME Speed Up” กู้ได้แม้ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยใช้ บสย. ค้ำประกันเต็มวงเงิน สนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีภาคผลิต ภาคค้าปลีกค้าส่ง รวมถึง ภาคบริการ โดยเฉพาะธุรกิจการท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่อง ให้มีเงินทุนนำไปใช้ลงทุน ขยาย ปรับเปลี่ยน หมุนเวียน เสริมสภาพคล่องในธุรกิจ อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MLR -1.50% (ประมาณ 6.0% ต่อปี) วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาทต่อราย ผ่อนชำระนานสูงสุด 12 ปี แถมปลอดชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน


ออมสินจัดโปรฯ Thailand Smart Money สุราษฎร์ฯ ดอกเบี้ยขั้นบันได เฉลี่ย 2.56% ต่อปี ไม่เสียภาษี

ธนาคารออมสิน เข้าร่วมงาน Thailand Smart Money สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 25-27 ส.ค. 2566 ณ เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี ภายใต้แนวคิด “GSB Journey to The Green Frontier : บนเส้นทางสู่โลกการเงินสีเขียว” สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ธนาคารเพื่อสังคมที่มุ่งเน้นดำเนินการตามกรอบ ESG in action สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน


ผลิตภัณฑ์เงินฝาก ไฮไลท์ ได้แก่ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 111 วัน ระยะเวลาฝากเงิน 111 วัน ดอกเบี้ยแบบ Step up สูงสุด 6.50% ต่อปี คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.56% ต่อปี เปิดบัญชีฝากเงินขั้นต่ำ 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ยสูงแบบนี้จองสิทธิ์ได้ภายในงาน มีจำนวนจำกัด 200 สิทธิ์เท่านั้น และ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษปันน้ำใจ โดยเชิญชวนผู้ฝากมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม ด้วยการปันดอกเบี้ยส่วนหนึ่งบริจาคให้กับมูลนิธิช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส/ดูแลสิ่งแวดล้อม เปิดบัญชี 10,000 บาท ไม่จำกัดวงเงินฝากสูงสุด ระยะเวลาฝาก 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.20% ต่อปี ผู้ฝากได้รับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี ไม่หักภาษี ซึ่งสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ส่วนดอกเบี้ยอีก 0.20% ต่อปี เลือกบริจาคให้กับมูลนิธิที่ร่วมโครงการ โดยเงินที่บริจาคจะได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีอีกด้วย

สำหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อมีโปรโมชัน สินเชื่อเคหะ จัดโปรโมชันอัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษปีแรก 2.990% ต่อปี เฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 3.823% ต่อปี กรณีรีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยคงที่ 6 เดือนแรก 1.990% ต่อปี เฉลี่ย 3 ปี 3.498% ต่อปี ทั้งนี้ ต้องลงทะเบียนจองสิทธิ์ระหว่างวันที่ 25-27 ส.ค. 2566 เท่านั้น พร้อมกันนี้ได้จัดโปรโมชันสินเชื่อเพื่อรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ผู้บริโภคตามกระแสอนุรักษ์พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News