HomeBT Newsเปิดตัว One-Stop Service ให้คำปรึกษาระดมทุน จบในที่เดียว

เปิดตัว One-Stop Service ให้คำปรึกษาระดมทุน จบในที่เดียว

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จับมือ ก.ล.ต. เปิดโครงการ One-Stop Service ด้วยกลยุทธ์สร้างแพลตฟอร์มให้บริการแบบครบวงจรแก่บริษัทจดทะเบียน บริษัทที่สนใจเข้าถึงแหล่งระดมทุน และที่ปรึกษาทางการเงิน ครอบคลุมการให้คำปรึกษา คำแนะนำเกี่ยวกับการระดมทุน กฎเกณฑ์ รวมทั้งงานด้านการพัฒนาคุณภาพ ครบทั้งกระบวนการ

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า ภาพรวมของตลาดทุนไทยในปัจจุบันมีมูลค่ามหาศาล โดยแบ่งเป็นตราารทุนมูลค่า 16 ล้านล้านบาท, เงินกู้ธนาคารพาณิชย์ 15.26 ล้านล้านบาท, พันธบัตรรัฐบาล 9.36 ล้านล้านบาท และ ตราสารเอกชร 3.9 ล้านล้านบาท

ดังนั้น ก.ล.ต. จึงเห็นความสำคัญในการยกระดับโครงสร้าง โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของตลาดทุนไทยมาโดยตลอด

- Advertisement -

โครงการ One-Stop Service เป็นหนึ่งในโครงการที่ ก.ล.ต. ทำงานร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างบูรณาการ เป็นผลจากการประชุมร่วมกันของทั้งสองหน่วยงานในวันที่ 1 มิถุนายน ที่ผ่านมา ซึ่ง ก.ล.ต. ได้ให้คำมั่นว่าจะสานต่อโครงการต่าง ๆ ที่เป็นข้อตกลงร่วมกันตั้งแต่ช่วงไตรมาส 1 ให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างรวดเร็ว

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่จะระดมทุน ลดความซ้ำซ้อนและภาระในการติดต่อเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ โดยโครงการนี้ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันและจัดตั้งทีมงานในการให้คำปรึกษา เพื่อมุ่งหวังการพัฒนาบริการให้เกิดประสิทธิภาพและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาตลาดทุนอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ แผนพัฒนาตลาดทุนที่ได้ตั้งเป้าไว้ เพื่อให้เป็นแหล่งเงินทุนของเอสเอ็มอี, เป็นแหล่งระดมทุนสำหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ, เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุนไทย, พัฒนาตลาดทุนไทยให้เป็นจุดเชื่อมโยงภูมิภาค และเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

ด้าน นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งเน้นการทำงานร่วมกับผู้ร่วมตลาดทุนภายใต้กลยุทธ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ “Creating Partnership Platform to Drive Inclusive Growth” โดยได้รับการสนับสนุนจาก ก.ล.ต. ในการขับเคลื่อนการพัฒนาตลาดทุนไทย

ล่าสุดร่วมเปิดโครงการ One-Stop Service เพื่อให้บริการแก่บริษัทจดทะเบียน (บจ.) บริษัทที่สนใจเข้าถึงแหล่งระดมทุน และที่ปรึกษาทางการเงิน แบบครบวงจร เพื่อลดขั้นตอนและกระบวนที่ซ้ำซ้อน และเกิดความคล่องตัวมากขึ้น ซึ่งการให้บริการครอบคลุมการให้คำปรึกษาคำแนะนำเกี่ยวกับการระดมทุน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งที่เป็นกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพ บจ. โดย บจ. และบริษัทที่สนใจระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงที่ปรึกษาทางการเงิน สามารถติดต่อมายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ 30 คนดูแลโดยตรง ตามแต่ละหมวดธุรกิจ

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังเปิดให้บริการตอบคำถามเกี่ยวกับการระดมทุนและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอีกด้วย

ทั้งนี้ โครงการ One-Stop Service เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 24 กันยายน ที่ผ่านมา สำหรับ บจ. บริษัทที่สนใจระดมทุน และที่ปรึกษาทางการเงิน สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ 0 2009 9888 นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ บจ. ต่อเนื่องผ่านระบบ SET Link ซึ่งรวบรวมข้อมูล กฎเกณฑ์ แนวปฏิบัติ ประกาศ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ บจ. เป็นต้น

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News