HomeBT News"True" จับมือวิศวะจุฬาฯ เปิดแล็บรองรับ 5G

“True” จับมือวิศวะจุฬาฯ เปิดแล็บรองรับ 5G

“True” จับมือวิศวะ จุฬาฯ เปิด TrueLab@Chula Engineering : 5G & Innovation Solution Center หวังสร้างนวัตกรรมใหม่ๆสู่สังคม จากนิสิต-นักศึกษา พร้อมส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับความต้องการของเอกชน

คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจับมือกับกลุ่มครูเปิด TrueLab@Chula Engineering : 5G & Innovation Solution Center สร้างพื้นที่สำหรับสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้วยโครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคม ทั้ง 5G , 4G และ Wifi เพื่อให้นิสิต-นักศึกษา ทดลองและทดสอบในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และสนับสนุนทุนวิจัย-พัฒนา เพื่อต่อยอดนวัตกรรมต่างๆเหล่านั้นให้ไปสู่การใช้งานจริงในสังคม

ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า คณะวิศวฯ จุฬาฯ มีการร่วมมือกันกับ True มาระยะเวลาหนึ่งแล้ว และมองว่าการเปิด TrueLab ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม เพราะหากมาในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ อาจทำให้ไม่เกิดประสิทธิผลเหมือนในวันนี้ เนื่องจากในอดีตเทคโนโลยีอาจมีความพร้อมทางเทคโนโลยีไม่เท่าปัจจุบัน

- Advertisement -

ในอนาคต การนำโลกดิจิทัล และโลกแห่งความจริงผนวกเข้าด้วนกัน เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ เพราะหากไม่แนะแนวทางอย่างเหมาะสม ก็อาจทำให้ความรู้ของนักศึกษาหายไปพร้อมกันข้อมูลจำนวนมหาศาลที่มีมากมายในอนาคต ซึ่งหนึ่งในกลยุทธ์หลักของจุฬาฯ คือ การบ่มเพาะและผลักดันนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการจริงทั้งเชิงสังคมและเทคโนโลยีโดยความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งนับเป็นแนวทางที่จะช่วยพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยและสร้างคนสร้างนวัตกรรมและผลการวิจัยที่เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะในวงกว้างได้อย่างแท้จริง

ดังนั้นการที่เอกชนต้องการบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะด้านจึงเป็นเรื่องที่เอกชนก็จำเป็นที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาด้วย จุฬามีการปรับวิธีการเปลี่ยนต่างๆมากมายและกลับพบว่าเมื่อนิสิตสำเร็จการศึกษาไปแล้วบางครั้งก็ยังไม่ตรงตามความต้องการของเอกชน ดังนั้นหากเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในจุดนี้ก็จะสามารถทำให้พัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางได้มากยิ่งขึ้น

ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน บมจ.ทรู คอร์ปเรชั่น มองว่า ปัจจุบันรูปแบบการเรียนรู้ต่างจากในอดีตเป็นอย่างมาก ต้องปรับไปสู่การเรียนรู้จากโลกแห่งความจริงและการลงมือทำ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่รอไม่ได้อีกต่อไป ที่ผู้ประกอบการจะรอบุคลากรที่จบจากสถาบันการศึกษาอีกแล้ว

แต่ภาคเอกชนต้องเข้ามาร่วมพัฒนาบุคลากรที่เป็นที่ต้องการของเอกชนในปัจจุบัน ซึ่งใน TrueLab ได้มีหลัก 3i ในการพัฒนา Inspiration , Innovation และ Incubation เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจให้กับนิสิตนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้สร้างนวัตกรรมที่สามารถใช้ได้จริงและออกสู่สาธารณชนในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในชีวิตประจำวัน รวมถึงมีการนำเทคโนโลยี 5G เข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในส่วนนี้ด้วย นอกเหนือจากนี้ยังมีการให้ทุนวิจัยกับนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มีนวัตกรรมใหม่ๆได้นำไปพัฒนาต่อยอดสู่สังคม ส่วนตัวมองว่าที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่ให้ นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสทดลองและนำเทคโนโลยีต่างๆมาพัฒนาต่อยอดและเรียนรู้ได้มากกว่าในห้องเรียนที่ผ่านมา

ดร.กิตติณัฐ ทีคะวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่(ร่วม) บมจ.ทรู คอร์ปเรชั่น เชื่อว่า ที่นี่จะเป็นแพลตฟอร์มในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้กับประเทศไทย ในฐานะที่ True เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ดังนั้นการทำให้เกิดประโยชน์ต่อภาพรวมในสังคมจึงเป็นเรื่องที่ True ให้ความสำคัญ สิ่งที่เป็นการขับเคลื่อนที่สำคัญคือเรื่อง 5G ที่กลุ่มทรูให้ความระหนักถึงที่จะเข้ามาในอนาคต และผลที่จะเข้ามามีประโยชน์กับทุกภาคส่วน ซึ่งภาคการศึกษา , ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ จะได้ประโยชน์ในเทคโนโลยี 5G ก็ต่อเมื่อมีนวัตกรรมใหม่ๆ และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆก็ต้องเกิดจากสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมทั้ง สถานที่, เทคโนโลยี และบุคลากร

ดังนั้นการสร้างห้องวิจัย True Lab นี้ จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดนวัตกรในสภาพแวดล้อมที่ดีในการเกิดนวัตกรรมใหม่ ซึ่งที่จุฬาฯ เป็นหนึ่งในที่ที่มีอุปกรณ์และเครื่องมือครบครันมากที่สุดใน 10 แห่งและที่ผ่านมาก็มีการนำนวัตกรรมที่ถูกพัฒนาใน TrueLab มาใช้จริงแล้วในสังคม

ดร.กิตติณัฐ ระบุว่า นวัตกรรมต่างๆที่ใช้เทคโนโลยี 5g ยังจำเป็นที่จะต้องรอการตกผลึกทั้งในส่วนของเทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างๆในการรองรับการใช้งาน ค้นหาอุปกรณ์ใช้เทคโนโลยี 5g แต่เมื่อนำไปใช้จริงแล้วหน่วยงานภาครัฐมีเพียงระบบ Wifi ความเร็วปกติก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หรืออาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบมากเพียงพอดังนั้นการเตรียมความพร้อมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆและการเข้ามาของเทคโนโลยีที่มีราคาถูกลงก็จะสามารถทำให้นวัตกรรมเหล่านี้อำนวยความสะดวกให้กับชีวิตของประชาชนได้มากยิ่งขึ้น

ศ.ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า ปัจจุบันนอกเหนือจากการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆแล้วยังมีการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมอีกด้วยและมองว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในการสร้างสถานที่ที่เหมาะแก่การเรียนรู้ ขณะที่ไทยมีสถานที่เกิดที่เหมาะแก่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ แต่ปัจจุบันก็ต้องมีคนที่มีความสามารถด้วย และต้องแข่งกับเวลาที่วิ่งไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

ดังนั้นการสร้าง True Lab จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยช่วงที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปดูบริษัทสตาร์ทอัพด้านหุ่นยนต์ขนส่งของภายในโกดัง ทำให้นึกถึงทีมของวิศวะ จุฬาฯ ที่ไปคว้ารางวัลระดับโลกเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว ซึ่งเชื่อว่าหากใน 10 ปีที่แล้วมีสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบปัจจุบัน เราก็พัฒนาหุนยนต์แบบต่างประเทศได้อย่างง่ายดายแน่นอน แบะเชื่อว่าหลังจากนนี้ คนจุฬาฯ จะไม่ได้รู้จักแค่ True Coffee แต่มี True Lab ด้วย

สำหรับ TrueLab@Chula Engineering : 5G & Innovation Solution Center ตั้งอยู่ที่อาคาร 3 ชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีขนาดพื้นที่ประมาณ 570 ตารางเมตร ซึ่งมีเครือข่าย 5G รองรับในทางมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว และมีระบบสื่อสารพื้นฐานที่จะสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ TrueLab ที่มีทั้งอุปกรณ์และเครื่องมืออันทันสมัย โดยภายในประกอบด้วย 5 ส่วนหลัง คือ ออดิทอเรียม พื้นที่สำหรับการจัดประชุมสัมมนาในรูปแบบ Town Hall และ working Space ในการทำงาน , ห้องประชุมที่สามารถแบ่งย่อยเป็น 2 ห้องได้ , ห้องสำนักงาน และ พื้นที่ส่วนกลาง

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News