HomeBT Newsย่อข่าวธุรกิจในประเทศ 23 สิงหาคม 2566

ย่อข่าวธุรกิจในประเทศ 23 สิงหาคม 2566


นายกฯ มอบผ้าไหมไทยแก่ ปธน.ฝรั่งเศส ผลักดันความร่วมมือแฟชั่นไทย

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงผลสำเร็จที่ต่อยอดจากการที่รัฐบาลไทย เป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค (APEC 2022) โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้สั่งการดูแลการจัดการประชุมฯ อย่างสมเกียรติประเทศไทย

- Advertisement -


ซึ่งในโอกาสนี้ นายเอมานูว์แอล มาครง (H.E. Mr. Emmanuel Macron) ประธานาธิบดีฝรั่งเศส ซึ่งเดินทางมาร่วมการประชุมในฐานะแขกพิเศษ (Guest of the Chair) และชื่นชอบและประทับใจการนำเสนอการแสดงชุดผ้าไหมในช่วงงานเลี้ยงอาหารค่ำผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค (AELM Gala Dinner)

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีจึงได้มอบเสื้อผ้าไหมไทย จำนวน 2 ชุด เพื่อส่งไปเป็นของขวัญให้แก่ประธานาธิบดีฝรั่งเศส (ในช่วงเดือน มิถุนายน 2566) ซึ่งสมาคมส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทยได้ประสานการผลิตเสื้อผ้าไหมไทยดังกล่าว ออกแบบโดยผู้ชนะการประกวด The 3rd Next Big Silk Designer Contest ด้วยผ้าจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (The SUPPORT Foundation of Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother)


EXIM BANK คว้ารางวัล “Transport Deal of the Year”

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) รับรางวัล “Transport Deal of the Year” ประเภทพาหนะพลังงานไฟฟ้า ในพิธีมอบรางวัล The Asset Triple A Sustainable Infrastructure Awards 2023 จัดโดย The Asset นิตยสารการเงินชั้นนำแห่งเอเชีย โดยมีนายอิทธิพล เลิศศักดิ์ธนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK เป็นผู้รับมอบ


อันเป็นรางวัลจากการสนับสนุนทางการเงินของ EXIM BANK ในโครงการเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าในแม่น้ำเจ้าพระยาของบริษัท ไทย สมายล์ โบ้ท จำกัด เพื่อพัฒนาเรือโดยสารอัจฉริยะลำแรกในประเทศไทยที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ลดมลพิษ และมีเส้นทางให้บริการเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร แก้ปัญหาการจราจรในระยะยาว ภายใต้โครงการเงินกู้ร่วม (Syndicated Loan) ระหว่าง EXIM BANK กับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency : JICA) และกองทุนเพื่อเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology Fund : CTF) ณ สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566

EXIM BANK ร่วมสนับสนุนทางการเงินในครั้งนี้เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีโดยคนไทยที่มีศักยภาพทัดเทียมระดับโลกในการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม เพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชนในการเดินทางด้วยระบบขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก สอดคล้องกับเป้าหมายของคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติที่มุ่งส่งเสริมให้ยานพาหนะปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ (Zero Emission Vehicle) สร้างสังคมคาร์บอนต่ำ (Low-carbon Society) ลดการปล่อย pm 2.5 เพื่อให้ประเทศไทยเตรียมพร้อมเข้าสู่กรอบแผนพลังงานชาติ (National Energy Plan) มุ่งสู่พลังงานสะอาดและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายในปี 2608 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ EXIM BANK ในการเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุนของไทยให้เติบโตในเวทีโลกอย่างยั่งยืน ขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศไทยและโลกในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล


ธ.ก.ส. คว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นและรางวัลคุณธรรมอวอร์ด

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ ประจำปี 2566 อันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินงานขององค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ที่ก้าวหน้า ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานให้มีสภาพความเป็นอยู่และสุขภาพอนามัยที่ดี จากการประกวดรัฐวิสาหกิจดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ ประจำปี 2566


โดยคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ประจำปี 2565 จากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ที่สะท้อนถึงการเป็นองค์กรต้นแบบที่มีคุณธรรมในการดำเนินงาน มีการส่งเสริมระบบเครดิตทางสังคมหรือมาตรการสนับสนุนความดีทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงมีการส่งเสริมพฤติกรรมด้านคุณธรรมที่เหมาะสมและการแสดงออกถึงวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง

ในโอกาสนี้ ธ.ก.ส. ขอขอบคุณลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้สนับสนุนการดำเนินงานของ ธ.ก.ส. มาโดยตลอด โดยรางวัลแห่งความภาคภูมิใจครั้งนี้ จะเป็นแรงผลักดันให้ ธ.ก.ส. มุ่งมั่นในการทำงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป


กบข. ร่วมบรรยายการลงทุนยั่งยืน เชื่อลงทุน ESG ระยะยาวผลตอบแทนดี

ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้เข้าร่วมบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารและธรรมาภิบาลการลงทุน” จัดโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศและสำนักงานประกันสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพโดยเฉพาะด้านการวิจัยและการบริการด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย, การลงทุนและธรรมาภิบาล ตลอดจนการสื่อสาร


ซึ่งมีหน่วยงานชั้นนำเข้าร่วม อาทิ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO) สำนักงานประกันสังคม ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นต้น

ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ ได้บรรยายในหัวข้อ ESG Investment in Reality : การลงทุนที่ยั่งยืนโดยคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance (ESG) ที่สามารถปฏิบัติได้จริง ว่า ปัจจุบันนี้คนมองการลงทุนเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Investment) ต่างไปจากอดีต ที่เป็นการลงทุนเพื่อลดผลกระทบ แต่เป็นการลงทุนเพื่อเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบมากกว่า


SME D Bank คว้ารางวัล “รัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์” ยกระดับคุณภาพชีวิตพนักงาน

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ได้รับรางวัล “รัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์” ประจำปี 2566 จากการพิจารณาและคัดเลือกของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เนื่องจากธนาคารให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง


ผ่านการจัดกิจกรรมและมอบสวัสดิการต่าง ๆ แก่พนักงาน สอดรับกับแนวคิดที่ยึดมั่นพนักงาน คือ ทรัพยากรที่มีคุณค่าและสำคัญสูงสุดขององค์กร เช่น จัดอบรมเติมทักษะที่สำคัญให้แก่พนักงานสม่ำเสมอ กิจกรรม 5ส. ปรับปรุงสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงาน กิจกรรมสานสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนในวันเกิด กิจกรรมผู้บริหารลงพื้นที่เยี่ยมเยือนพบปะพูดคุยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาขาทั่วประเทศ และมีช่องทางให้พนักงานเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาองค์กรถึงผู้บริหารได้โดยตรง บริการตรวจสุขภาพประจำทุกปี และจัดสรรผลตอบแทนต่าง ๆ อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม เป็นต้น

เหล่านี้ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และสุขอนามัยที่ดีให้แก่พนักงาน อีกทั้ง เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ก่อให้เกิดพลังแห่งสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกันขับเคลื่อนการทำงานของ SME D Bank ให้เปี่ยมประสิทธิภาพ สมแห่งการเป็นธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย โดยมีเป้าหมายเดียวกัน มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเงินคู่การพัฒนา ผลักดันให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News